Chýba v JKS - Transpozície, úpravy, predohry.
č. piesne * Názov piesne Iné názvy vytvoril zapísaná upravil naposl. upravená akcia
357 Ó, Mária, pozri na mňa Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 17:29 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 17:29
518 Veľký kňaz k nám dnes prichádza Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 10:47 Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 10:47
544 Ó, Bože, darca darov Juraj Kubek 23. máj. 2019 o 20:43 Juraj Kubek 10. máj. 2020 o 19:27
435 Kresťan, rád na Skalku putuj Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 08:42 Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 08:42
236 Omša sa už začína Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:09 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:09
244 K stolu božej láskavosti Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:14 Juraj Kubek 26. dec. 2019 o 05:42
417 Hľa, otvára sa brána nebies Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 19:43 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 19:43
523 V sedmobrežnom kruhu Ríma Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 10:51 Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 10:51
4 Bože, ku tebe Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 08:40 Juraj Kubek 27. sep. 2020 o 07:29
16 Oblaky z neba nech Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 09:03 Juraj Kubek 27. sep. 2020 o 10:17
21 Roste, nebesá, z výsosti Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 09:07 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 09:07
64 Od nás dávno túžený Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 09:59 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 09:59
167 Pred trón tvoj, ó, Kriste Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 11:48 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 11:48
173 S pobožnosťou oslavujme Ježišove bolesti Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 11:53 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 11:53
193 Aleluja, radujme sa Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 12:12 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 12:12
210 Základ Cirkvi je na skale Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 12:50 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 12:50
237 Bože, plný láskavosti Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:10 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:10
238 Bože, svetov mocný Pane Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:10 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:10
239 Bože, tvojej velebnosti Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:11 Juraj Kubek 26. dec. 2019 o 05:44
243 Kresťania, sem spiechajte Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:14 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:14
28 Príde Kristus, Spasiteľ náš Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 09:12 Juraj Kubek 27. sep. 2020 o 11:10
44 Narodil sa Kristus Pán Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 09:26 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 09:26
53 Nesiem vám noviny, počúvajte! Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 09:52 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 09:52
178 Smutná doba pôstna Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 11:56 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 11:56
293 Veľkú milosť udeľuješ Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 14:41 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 14:41
265 Ctím teba pobožne Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 14:01 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 14:01
278 Ó, láska, nádej, spása Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 14:08 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 14:08
270 Klaniam sa ti vrúcne Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 14:04 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 14:04
545 Jednotný katolícky spevník - výber Výber piesní z JKS upravených pre preaktické používanie Ján Frič 26. máj. 2020 o 09:57 Juraj Kubek 29. máj. 2020 o 00:42
504 Ajhľa, skvie sa oltár Pána slávy Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 10:40 Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 10:40
526 Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 10:53 Juraj Kubek 29. jún. 2019 o 17:34
259 Začína sa konať pravá obeť Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:58 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:58
257 Ty si, Pane, v každom chráme Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:57 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 23:16
255 Svätú obeť začíname Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:56 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:56
253 Ráč nás, Pane, zbaviť Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:55 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 21:42
251 Pred oltárom tu kľakáme Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:54 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:54
248 Ó, trojjediný Bože Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:16 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:16
247 Ó, Ježišu náš najmilší Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:15 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:15
246 Ó, Bože na výsosti Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:15 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:15
245 My klaniame sa tebe Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:15 Juraj Kubek 26. dec. 2019 o 05:51
242 Klaniame sa tebe, Bože Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:13 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:13
241 Hlboko sa ti klaniame Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:13 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 13:13
42 Aké to svetlo odrazu Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 09:21 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 09:21
54 Hľa, zástup zboru anjelského Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 09:52 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 09:52
58 Kyrie eleison, Pána Krista Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 09:56 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 09:56
68 Pastieri, pastieri, hore vstaňte Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 10:01 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 10:01
76 Povedzte nám, pastierovia Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 10:06 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 10:06
118 Kdes moje spasenie Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 10:56 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 10:56
123 Svätý pôst sa započína Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 10:59 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 10:59
129 Ach, kríž svätý Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 11:02 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 11:02
135 Často drahé rany sväté Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 11:05 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 11:05
152 Môj milý Ježišu Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 11:40 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 11:40
166 Presväté znamenie Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 11:48 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 11:48
168 Ó, srdce kamenné Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 11:49 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 11:49
181 Rozjímať o umučení do chrámu sa zoberme Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 11:59 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 11:59
195 Kristus celý zranený Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 12:13 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 12:13
209 Obeť svoju veľkonočnú oslavujme Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 12:50 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 12:50
269 Chváľ, Sione, Spasiteľa Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 14:03 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 14:03
217 Duchu Svätý, príď z neba Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 12:54 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 12:54
521 Blíž k tebe, Bože môj Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 10:50 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 13:00
484 Tiekla voda z pravej strany Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 09:24 Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 09:24
498 Ježišu, Kráľu neba i zeme Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 09:30 Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 09:30
525 Teba, Bože, chválime Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 10:52 Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 10:52
536 Pange lingua gloriosi (Tantum ergo) Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 11:27 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 20:12
503 Lásky svätej ohnisko Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 10:39 Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 10:39
411 Ó, Mária, Kráľovná ružencová Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 19:39 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 19:39
383 Tisíc ráz pozdravujeme teba Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 18:00 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 18:00
359 Ó, Mária, Prímluvnica naša Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 17:30 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 17:30
365 Pod tvoj plášť sa utiekame Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 17:33 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 17:33
528 Ó, Pane mocný Juraj Kubek 30. okt. 2020 o 19:31 Juraj Kubek 30. okt. 2020 o 19:32
547 Bože, čos´ ráčil upr.: Dušan Bill František Herman 10. máj. 2023 o 12:50 František Herman 10. máj. 2023 o 12:50
548 Klaniam sa ti vrúcne Gregoriánsky nápev František Herman 12. máj. 2023 o 09:02 František Herman 12. máj. 2023 o 09:02
179 Kresťania, sem pospiechajte Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 11:56 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 11:56
172 Stála Matka bolestivá Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 11:52 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 11:52
1831 Veni creator Spiritus gregoriánsky chorál František Herman 12. máj. 2023 o 10:06 František Herman 12. máj. 2023 o 10:06
 blog

Chýba v LS-II Predohry Chýba v JKS

Zoznam "publikácii 📓 s viacerými notami ♫" v jednom 📁 súbore

Prehľad súborov s viacerými piesňami.