Nedele a sviatky cez Vianoce
Kopíruj alebo exportuj údaje.
id Názov slávenia Kategória Sub kategória Cirk. obdobie Týždeň cirk. obdobia Deň týždňa cirk. obdobia Mesiac Deň mesiaca Ned. Cyklus Fer. Cyklus Koľký deň pred 1. adv. nedeľou Koľký deň po popolc. strede Koľký deň po 1. adv. nedeli Koľký deň po 1. adv. nedeli (prednosť ak 1.a.n=3.dec.) titul dňa sub file akcia
413 Nedeľa v oktáve Narodenia Pána, Sv.Rodiny, rok A, B*, C* Nedele a sviatky irel. Vianoce 1 0 12 30 A irel. irel. irel. 28 irel. chr_1nABC Edit
414 Nedeľa po 6.jan. - Krst Krista Pána, rok A, B*, C* Nedele a sviatky irel. Vianoce 3 0 irel. irel. A irel. irel. irel. 42 35 chr_3nABC Edit
466 Nedeľa v oktáve Narodenia Pána, Sv.Rodiny, rok B Nedele a sviatky irel. Vianoce 1 0 12 30 B irel. irel. irel. 28 irel. chr_1nB Edit
467 Nedeľa po 6.jan. - Krst Krista Pána, rok B Nedele a sviatky irel. Vianoce 3 0 irel. irel. B irel. irel. irel. 42 35 chr_3nB Edit
520 Nedeľa v oktáve Narodenia Pána, Sv.Rodiny, rok C Nedele a sviatky irel. Vianoce 1 0 12 30 C irel. irel. irel. 28 irel. chr_1nC Edit
521 Nedeľa po 6.jan. - Krst Krista Pána, rok C Nedele a sviatky irel. Vianoce 3 0 irel. irel. C irel. irel. irel. 42 35 chr_3nC Edit
585 2. nedeľa po Narodení Pána Nedele a sviatky irel. Vianoce 2 0 irel. irel. irel. irel. irel. irel. 35 irel. chr_2n Edit