Nedele a sviatky Cez rok
Kopíruj alebo exportuj údaje.
id Názov slávenia Kategória Sub kategória Cirk. obdobie Týždeň cirk. obdobia Deň týždňa cirk. obdobia Mesiac Deň mesiaca Ned. Cyklus Fer. Cyklus Koľký deň pred 1. adv. nedeľou Koľký deň po popolc. strede Koľký deň po 1. adv. nedeli Koľký deň po 1. adv. nedeli (prednosť ak 1.a.n=3.dec.) titul dňa sub file akcia
415 2. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 2 0 irel. irel. A irel. irel. irel. 49 42 02nA Edit
416 3. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 3 0 irel. irel. A irel. irel. irel. 56 49 03nA Edit
417 4. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 4 0 irel. irel. A irel. irel. irel. 63 56 04nA Edit
418 5. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 5 0 irel. irel. A irel. 210 irel. 70 63 05nA Edit
419 6. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 6 0 irel. irel. A irel. 203 irel. 77 70 06nA Edit
420 7. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 7 0 irel. irel. A irel. 196 irel. 84 77 07nA Edit
421 8. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 8 0 irel. irel. A irel. 189 irel. 91 84 08nA Edit
422 9. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 9 0 irel. irel. A irel. 182 irel. 98 91 09nA Edit
423 10. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 10 0 irel. irel. A irel. 175 irel. 105 98 10nA Edit
424 11. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 11 0 irel. irel. A irel. 168 irel. 112 105 11nA Edit
425 12. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 12 0 irel. irel. A irel. 161 irel. 119 112 12nA Edit
426 Najvätejšej trojice, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok irel. 0 irel. irel. A irel. irel. 102 irel. irel. najs_trojiceA Edit
427 Najvätejšieho Srdca Ježišovho, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok irel. 5 irel. irel. A irel. irel. 114 irel. irel. najsv_srdca_jezisA Edit
428 Najvätejšieho Kristovho tela a Krvi, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok irel. 4 irel. irel. A irel. irel. 106 irel. irel. najsv_tela_krviA Edit
440 13. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 13 0 irel. irel. A irel. 154 irel. irel. 119 13nA Edit
441 14. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 14 0 irel. irel. A irel. 147 irel. irel. irel. 14nA Edit
442 15. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 15 0 irel. irel. A irel. 140 irel. irel. irel. 15nA Edit
443 16. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 16 0 irel. irel. A irel. 133 irel. irel. irel. 16nA Edit
444 17. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 17 0 irel. irel. A irel. 126 irel. irel. irel. 17nA Edit
445 18. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 18 0 irel. irel. A irel. 119 irel. irel. irel. 18nA Edit
446 19. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 19 0 irel. irel. A irel. 112 irel. irel. irel. 19nA Edit
447 20. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 20 0 irel. irel. A irel. 105 irel. irel. irel. 20nA Edit
448 21. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 21 0 irel. irel. A irel. 98 irel. irel. irel. 21nA Edit
449 22. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 22 0 irel. irel. A irel. 91 irel. irel. irel. 22nA Edit
450 23. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 23 0 irel. irel. A irel. 84 irel. irel. irel. 23nA Edit
451 24. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 24 0 irel. irel. A irel. 77 irel. irel. irel. 24nA Edit
452 25. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 25 0 irel. irel. A irel. 70 irel. irel. irel. 25nA Edit
453 26. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 26 0 irel. irel. A irel. 63 irel. irel. irel. 26nA Edit
454 27. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 27 0 irel. irel. A irel. 56 irel. irel. irel. 27nA Edit
455 28. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 28 0 irel. irel. A irel. 49 irel. irel. irel. 28nA Edit
456 29. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 29 0 irel. irel. A irel. 42 irel. irel. irel. 29nA Edit
457 30. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 30 0 irel. irel. A irel. 35 irel. irel. irel. 30nA Edit
458 31. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 31 0 irel. irel. A irel. 28 irel. irel. irel. 31nA Edit
459 32. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 32 0 irel. irel. A irel. 21 irel. irel. irel. 32nA Edit
460 33. nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 33 0 irel. irel. A irel. 14 irel. irel. irel. 33nA Edit
461 34. nedeľa Krista Kráľa, rok A Nedele a sviatky irel. Cez rok 34 0 irel. irel. A irel. 7 irel. irel. irel. 34nA Edit
468 2. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 2 0 irel. irel. B irel. irel. irel. 49 42 02nB Edit
469 3. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 3 0 irel. irel. B irel. irel. irel. 56 49 03nB Edit
470 3. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 3 0 irel. irel. B irel. irel. irel. 56 49 03nC Edit
471 4. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 4 0 irel. irel. B irel. irel. irel. 63 56 04nB Edit
472 5. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 5 0 irel. irel. B irel. 210 irel. 70 63 05nB Edit
473 6. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 6 0 irel. irel. B irel. 203 irel. 77 70 06nB Edit
474 7. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 7 0 irel. irel. B irel. 196 irel. 84 77 07nB Edit
475 8. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 8 0 irel. irel. B irel. 189 irel. 91 84 08nB Edit
476 9. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 9 0 irel. irel. B irel. 182 irel. 98 91 09nB Edit
477 10. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 10 0 irel. irel. B irel. 175 irel. 105 98 10nB Edit
478 11. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 11 0 irel. irel. B irel. 168 irel. 112 105 11nB Edit
479 12. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 12 0 irel. irel. B irel. 161 irel. 119 112 12nB Edit
480 Najvätejšej trojice, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok irel. 0 irel. irel. B irel. irel. 102 irel. irel. najs_trojiceB Edit
481 Najvätejšieho Srdca Ježišovho, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok irel. 5 irel. irel. B irel. irel. 114 irel. irel. najsv_srdca_jezisB Edit
482 Najvätejšieho Kristovho tela a Krvi, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok irel. 4 irel. irel. B irel. irel. 106 irel. irel. najsv_tela_krviB Edit
494 13. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 13 0 irel. irel. B irel. 154 irel. irel. 119 13nB Edit
495 14. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 14 0 irel. irel. B irel. 147 irel. irel. irel. 14nB Edit
496 15. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 15 0 irel. irel. B irel. 140 irel. irel. irel. 15nB Edit
497 16. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 16 0 irel. irel. B irel. 133 irel. irel. irel. 16nB Edit
498 17. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 17 0 irel. irel. B irel. 126 irel. irel. irel. 17nB Edit
499 18. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 18 0 irel. irel. B irel. 119 irel. irel. irel. 18nB Edit
500 19. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 19 0 irel. irel. B irel. 112 irel. irel. irel. 19nB Edit
501 20. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 20 0 irel. irel. B irel. 105 irel. irel. irel. 20nB Edit
502 21. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 21 0 irel. irel. B irel. 98 irel. irel. irel. 21nB Edit
503 22. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 22 0 irel. irel. B irel. 91 irel. irel. irel. 22nB Edit
504 23. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 23 0 irel. irel. B irel. 84 irel. irel. irel. 23nB Edit
505 24. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 24 0 irel. irel. B irel. 77 irel. irel. irel. 24nB Edit
506 25. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 25 0 irel. irel. B irel. 70 irel. irel. irel. 25nB Edit
507 26. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 26 0 irel. irel. B irel. 63 irel. irel. irel. 26nB Edit
508 27. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 27 0 irel. irel. B irel. 56 irel. irel. irel. 27nB Edit
509 28. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 28 0 irel. irel. B irel. 49 irel. irel. irel. 28nB Edit
510 29. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 29 0 irel. irel. B irel. 42 irel. irel. irel. 29nB Edit
511 30. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 30 0 irel. irel. B irel. 35 irel. irel. irel. 30nB Edit
512 31. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 31 0 irel. irel. B irel. 28 irel. irel. irel. 31nB Edit
513 32. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 32 0 irel. irel. B irel. 21 irel. irel. irel. 32nB Edit
514 33. nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 33 0 irel. irel. B irel. 14 irel. irel. irel. 33nB Edit
515 34. nedeľa Krista Kráľa, rok B Nedele a sviatky irel. Cez rok 34 0 irel. irel. B irel. 7 irel. irel. irel. 34nB Edit
522 2. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 2 0 irel. irel. C irel. irel. irel. 49 42 02nC Edit
523 4. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 4 0 irel. irel. C irel. irel. irel. 63 56 04nC Edit
524 5. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 5 0 irel. irel. C irel. 210 irel. 70 63 05nC Edit
525 6. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 6 0 irel. irel. C irel. 203 irel. 77 70 06nC Edit
526 7. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 7 0 irel. irel. C irel. 196 irel. 84 77 07nC Edit
527 8. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 8 0 irel. irel. C irel. 189 irel. 91 84 08nC Edit
528 9. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 9 0 irel. irel. C irel. 182 irel. 98 91 09nC Edit
529 10. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 10 0 irel. irel. C irel. 175 irel. 105 98 10nC Edit
530 11. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 11 0 irel. irel. C irel. 168 irel. 112 105 11nC Edit
531 12. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 12 0 irel. irel. C irel. 161 irel. 119 112 12nC Edit
532 Najvätejšej trojice, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok irel. 0 irel. irel. C irel. irel. 102 irel. irel. najs_trojiceC Edit
533 Najvätejšieho Srdca Ježišovho, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok irel. 5 irel. irel. C irel. irel. 114 irel. irel. najsv_srdca_jezisC Edit
534 Najvätejšieho Kristovho tela a Krvi, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok irel. 4 irel. irel. C irel. irel. 106 irel. irel. najsv_tela_krviC Edit
546 13. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 13 0 irel. irel. C irel. 154 irel. irel. 119 13nC Edit
547 14. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 14 0 irel. irel. C irel. 147 irel. irel. irel. 14nC Edit
548 15. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 15 0 irel. irel. C irel. 140 irel. irel. irel. 15nC Edit
549 16. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 16 0 irel. irel. C irel. 133 irel. irel. irel. 16nC Edit
550 17. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 17 0 irel. irel. C irel. 126 irel. irel. irel. 17nC Edit
551 18. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 18 0 irel. irel. C irel. 119 irel. irel. irel. 18nC Edit
552 19. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 19 0 irel. irel. C irel. 112 irel. irel. irel. 19nC Edit
553 20. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 20 0 irel. irel. C irel. 105 irel. irel. irel. 20nC Edit
554 21. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 21 0 irel. irel. C irel. 98 irel. irel. irel. 21nC Edit
555 22. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 22 0 irel. irel. C irel. 91 irel. irel. irel. 22nC Edit
556 23. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 23 0 irel. irel. C irel. 84 irel. irel. irel. 23nC Edit
557 24. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 24 0 irel. irel. C irel. 77 irel. irel. irel. 24nC Edit
558 25. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 25 0 irel. irel. C irel. 70 irel. irel. irel. 25nC Edit
559 26. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 26 0 irel. irel. C irel. 63 irel. irel. irel. 26nC Edit
560 27. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 27 0 irel. irel. C irel. 56 irel. irel. irel. 27nC Edit
561 28. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 28 0 irel. irel. C irel. 49 irel. irel. irel. 28nC Edit
562 29. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 29 0 irel. irel. C irel. 42 irel. irel. irel. 29nC Edit
563 30. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 30 0 irel. irel. C irel. 35 irel. irel. irel. 30nC Edit
564 31. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 31 0 irel. irel. C irel. 28 irel. irel. irel. 31nC Edit
565 32. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 32 0 irel. irel. C irel. 21 irel. irel. irel. 32nC Edit
566 33. nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 33 0 irel. irel. C irel. 14 irel. irel. irel. 33nC Edit
567 34. nedeľa Krista Kráľa, rok C Nedele a sviatky irel. Cez rok 34 0 irel. irel. C irel. 7 irel. irel. irel. 34nC Edit
711 Veľkonočná nedeľa Nedele a sviatky irel. Cez rok 1 0 irel. irel. irel. irel. irel. 46 irel. irel. velk_1n Edit