Admin avatar

Juraj Kubek

spevy@spevy.sk

0908 255 655

Pažite 11, Žilina, 010 09

Facebook profil

Ďalšie HUDOBNÉ projekty
admina

Zbierka žalmových spracovaní pre sv. omše: www.zalmy.spevy.sk

Číselník piesní JKS a ďalších textov s možnosťou premietania na stenu: www.zavodie.spevy.site

Hudobný archív Konzervatória Žilina. www.archiv.konza.sk

E-SHOP: Výroba podkladov mp3, midi pre muzikantov, sólistov, kapely, zbory. Malé hudobné štúdio. Písanie nôt. www.hudba.spevy.sk

Klub priateľov šlágru, Žilina. www.kps.spevy.sk

Svätci. Prehľad dostupných zdrojov. (údaje spravuje Ivan Debnár) www.kps.spevy.sk

NE-hudobné projekty
admina

Vizitka poradca pre systémy riadenia ISO: www.qks.spevy.sk

Firmená správa interných prepisov a záznamov dokumentácie systému manažérstva podľa ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 a ďalších. www.agendacompany.eu

Zabezpečenie implementácie GDPR pre firmy (ponuka). www.gdpr.spevy.sk