Vysluhovanie sviatostí chorým a umierajúcim
Kopíruj alebo exportuj údaje.
id Názov slávenia Kategória Sub kategória Cirk. obdobie Týždeň cirk. obdobia Deň týždňa cirk. obdobia Mesiac Deň mesiaca Ned. Cyklus Fer. Cyklus Koľký deň pred 1. adv. nedeľou Koľký deň po popolc. strede Koľký deň po 1. adv. nedeli Koľký deň po 1. adv. nedeli (prednosť ak 1.a.n=3.dec.) titul dňa sub file akcia
943 Pomazanie chorých a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.5: Vysluhovnie sviatostí chorým a umierajúcim irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
944 Vysluhovanie viatika a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.5: Vysluhovnie sviatostí chorým a umierajúcim irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit