Za verejné záujmy
Kopíruj alebo exportuj údaje.
id Názov slávenia Kategória Sub kategória Cirk. obdobie Týždeň cirk. obdobia Deň týždňa cirk. obdobia Mesiac Deň mesiaca Ned. Cyklus Fer. Cyklus Koľký deň pred 1. adv. nedeľou Koľký deň po popolc. strede Koľký deň po 1. adv. nedeli Koľký deň po 1. adv. nedeli (prednosť ak 1.a.n=3.dec.) titul dňa sub file akcia
963 Za vlasť (obec), za štátnych predst., za hlavu štátu, za rozvoj národov b. Rozličné potreby b.2: Za verejné záujmy irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
964 Za zachovanie mieru a spravodlivosti b. Rozličné potreby b.2: Za verejné záujmy irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
965 Za zmierenie b. Rozličné potreby b.2: Za verejné záujmy irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
966 V čase vojny a občianskych rozvratov b. Rozličné potreby b.2: Za verejné záujmy irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit