Slávenia bez väzby na kalendár
Kopíruj alebo exportuj údaje.
id Názov slávenia Kategória Sub kategória Cirk. obdobie Týždeň cirk. obdobia Deň týždňa cirk. obdobia Mesiac Deň mesiaca Ned. Cyklus Fer. Cyklus Koľký deň pred 1. adv. nedeľou Koľký deň po popolc. strede Koľký deň po 1. adv. nedeli Koľký deň po 1. adv. nedeli (prednosť ak 1.a.n=3.dec.) titul dňa sub file akcia
586 Na výročie posvätenia chrámu Nedele a sviatky irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. vyrocie_posv_chramu Edit
596 Na poďakovanie Bohu za dar ľudského života b. Rozličné potreby b.4: Osobitné potreby irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
934 Katechumenát a sviatostné zasvätenie dospelých a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.1: Uvádzanie do kresťanského života irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
935 Krst detí a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.1: Uvádzanie do kresťanského života irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
936 Prijatie už platne pokrsteného do plného spoločenstva Cirkvi a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.1: Uvádzanie do kresťanského života irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
937 Birmovanie a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.1: Uvádzanie do kresťanského života irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
938 Prvé sväté prijímanie detí a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.1: Uvádzanie do kresťanského života irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
939 Ordinančné omše a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.2: Ordinačné omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
940 Prijatie medzi kandidátov diakonátu a kňažstva a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.3: Prijatie medzi kandidátov diakonátu a kňažstva irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
941 Ustanovenie lektorov a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.4: Udeľovanie posvätných služieb irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
942 Ustanovenie akolytov a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.4: Udeľovanie posvätných služieb irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
943 Pomazanie chorých a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.5: Vysluhovnie sviatostí chorým a umierajúcim irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
944 Vysluhovanie viatika a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.5: Vysluhovnie sviatostí chorým a umierajúcim irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
945 Uzatváranie manželstva a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.6: Uzatváranie manželstva irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
946 Požehnanie opáta a opátky a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.7: Požehnanie opáta a opátky irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
947 Zasvätenie panien, skladanie rehoľných sľubov a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.8: Zasvätenie panien, skladanie rehoľných sľubov irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
948 Posviacka kostola a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.9: Posviacka alebo požehnanie kostola alebo oltára irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
949 Posviacka oltára a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.9: Posviacka alebo požehnanie kostola alebo oltára irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
950 Požehnanie kalicha a patény a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.9: Posviacka alebo požehnanie kostola alebo oltára irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
951 Za Cirkev b. Rozličné potreby b.1: Za Svätú Cirkev irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
952 Za pápeža alebo za biskupa b. Rozličné potreby b.1: Za Svätú Cirkev irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
953 Za vyvolenie pápeža alebo biskupa b. Rozličné potreby b.1: Za Svätú Cirkev irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
954 Za koncil alebo synodu, za duchovné alebo pastoračné zhromaždenie b. Rozličné potreby b.1: Za Svätú Cirkev irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
955 Za kňazov b. Rozličné potreby b.1: Za Svätú Cirkev irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
956 Za služobníkov Cirkvi b. Rozličné potreby b.1: Za Svätú Cirkev irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
957 Za rehoľníkov b. Rozličné potreby b.1: Za Svätú Cirkev irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
958 Za povolania na kňažský stav alebo za rehoľné povolania b. Rozličné potreby b.1: Za Svätú Cirkev irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
959 Za laikov b. Rozličné potreby b.1: Za Svätú Cirkev irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
960 Za jednotu kresťanov b. Rozličné potreby b.1: Za Svätú Cirkev irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
961 Za ohlasovanie evanjelia národom b. Rozličné potreby b.1: Za Svätú Cirkev irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
962 Za prenasledovaných kresťanov b. Rozličné potreby b.1: Za Svätú Cirkev irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
963 Za vlasť (obec), za štátnych predst., za hlavu štátu, za rozvoj národov b. Rozličné potreby b.2: Za verejné záujmy irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
964 Za zachovanie mieru a spravodlivosti b. Rozličné potreby b.2: Za verejné záujmy irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
965 Za zmierenie b. Rozličné potreby b.2: Za verejné záujmy irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
966 V čase vojny a občianskych rozvratov b. Rozličné potreby b.2: Za verejné záujmy irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
967 Na začiatku občianskeho roka b. Rozličné potreby b.3: Rozličné verejné príležitosti irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
968 Za posvätemie ľudskej práce b. Rozličné potreby b.3: Rozličné verejné príležitosti irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
969 V čase sejby b. Rozličné potreby b.3: Rozličné verejné príležitosti irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
970 Poďakovanie za úrodu b. Rozličné potreby b.3: Rozličné verejné príležitosti irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
971 V čase hladu alebo za hladujúcich b. Rozličné potreby b.3: Rozličné verejné príležitosti irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
972 Za utečencov a vyhnancov b. Rozličné potreby b.3: Rozličné verejné príležitosti irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
973 Za zajatcov, za väzňov b. Rozličné potreby b.3: Rozličné verejné príležitosti irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
974 Za chorých b. Rozličné potreby b.3: Rozličné verejné príležitosti irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
975 Pri zemetrasení, za počasie (dážď / jasno / búrlivo), v každej núdzi b. Rozličné potreby b.3: Rozličné verejné príležitosti irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
976 Poďakovanie Pánu Bohu b. Rozličné potreby b.3: Rozličné verejné príležitosti irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
977 Za odpustenie hriechov b. Rozličné potreby b.4: Osobitné potreby irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
978 Za dar lásky, za svornosť, za príbuzných a priateľov b. Rozličné potreby b.4: Osobitné potreby irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
979 Za upevnenie rodín b. Rozličné potreby b.4: Osobitné potreby irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
980 Za tých, čo nám ubližujú b. Rozličné potreby b.4: Osobitné potreby irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
981 Za milosť dobrej smrti b. Rozličné potreby b.4: Osobitné potreby irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
982 O najsv. Trojici c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
983 O tajomstve sv. Kríža c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
984 O Najsvätejšej Eucharistii c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
985 O našom P. Ježišovi Kristovi, najvyššom a večnom kňazovi c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
986 O najsvätejšom mene Ježišovom c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
987 O predrahej Krvi nášho Pána Ježiša Krista c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
988 O najsvätejšom Srdci Ježišovom c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
989 O Duchu Svätom c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
990 O prebl. Panne Márii c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
991 O Panne Márii, Matke Cirkvi c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
992 O mene prebl. Panny Márie c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
993 O sv. anjeloch c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
994 O sv. Jozefovi c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
995 O všetkých apoštoloch c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
996 O sv. Patrovi a Pavlovi, apoštoloch c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
997 O sv. apoštolovi Petrovi c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
998 O sv. apoštolovi Pavlovi c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
999 O jednom zo svätých apoštolov c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1000 O všetkých svätých c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1001 Omše za zosnulých d. Za zosnulých irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1002 Pohreb pokrsteného dieťaťa d. Za zosnulých irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1003 Pohreb nepokrsteného dieťaťa d. Za zosnulých irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1004 Korunka Božieho milosrdenstva p. Pobožnosti p.1: k Bohu Otcovi / Božskej Trojici irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1005 Adorácia Najsvätejšej Sviatosti p. Pobožnosti p.2: k Ježišovi Kristovi irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1006 Litánie k menu Ježiš p. Pobožnosti p.2: k Ježišovi Kristovi irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1007 Litánie ku Krvi Krista Pána p. Pobožnosti p.2: k Ježišovi Kristovi irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1008 Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu p. Pobožnosti p.2: k Ježišovi Kristovi irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1009 Krížová cesta p. Pobožnosti p.2: k Ježišovi Kristovi irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1010 Deviatnik k Duchu Svätému p. Pobožnosti p.3: k Duchu Svätému irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1011 Litánie k Duchu Svätému p. Pobožnosti p.3: k Duchu Svätému irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1012 Loretánske Litánie p. Pobožnosti p.4: k Panne Márii irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1013 Ruženec Radostný p. Pobožnosti p.4: k Panne Márii irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1014 Ruženec Bolestný p. Pobožnosti p.4: k Panne Márii irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1015 Ruženec Slávnostný p. Pobožnosti p.4: k Panne Márii irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1016 Ruženec Svetla p. Pobožnosti p.4: k Panne Márii irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1017 Litánie k sv. Jozefovi p. Pobožnosti p.5: ku svätým / svätému irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1018 Litánie k sv. Jánovi Pavlovi II. p. Pobožnosti p.5: ku svätým / svätému irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1019 Litánie k bl. Sestre Zdenke Šelingovej p. Pobožnosti p.5: ku svätým / svätému irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1020 Požehnanie domu / bytu p. Pobožnosti p.6: ostatné irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1021 Požehnanie automobilu p. Pobožnosti p.6: ostatné irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit