Pobožnosti k Ježišovi Kristovi
Kopíruj alebo exportuj údaje.
id Názov slávenia Kategória Sub kategória Cirk. obdobie Týždeň cirk. obdobia Deň týždňa cirk. obdobia Mesiac Deň mesiaca Ned. Cyklus Fer. Cyklus Koľký deň pred 1. adv. nedeľou Koľký deň po popolc. strede Koľký deň po 1. adv. nedeli Koľký deň po 1. adv. nedeli (prednosť ak 1.a.n=3.dec.) titul dňa sub file akcia
1005 Adorácia Najsvätejšej Sviatosti p. Pobožnosti p.2: k Ježišovi Kristovi irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1006 Litánie k menu Ježiš p. Pobožnosti p.2: k Ježišovi Kristovi irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1007 Litánie ku Krvi Krista Pána p. Pobožnosti p.2: k Ježišovi Kristovi irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1008 Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu p. Pobožnosti p.2: k Ježišovi Kristovi irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1009 Krížová cesta p. Pobožnosti p.2: k Ježišovi Kristovi irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit