383

1. Tisíc ráz pozdravujeme teba, - ó, Matička Božia Ježišova! - Ty si hviezda najjasnejšia z neba, - tebe naša zem sa korí celá. Po Bohu si v nebi najslávnejšia, ktorej chvála patrí najprednejšia, - svätí všetci ťa zvelebujú, - Paňou svojou ťa nazývajú. 2. Buď nám ty, ó, Matka, zástupnicou, - keď ťa vrúcnym srdcom prosíme tu, - jedinou si našou pomocnicou, - obráť k nám a skloň tvár svoju svätú. - Daj, nech ti dnes chválu i česť vzdáme, - meno tvoje sväté uctievame, - ako tebe patrí po Bohu, - ktorá krásou zdobíš oblohu. - 3. Stvoriteľ náš, - Pán zeme i neba, - za svoj stánok teba si vyvolil, - keď podobu ľudskú vzal na seba, - v panenský tvoj život sa uložil. - Ježiš Kristus, Syn Boha živého, - on je Svetlom tajomstva svätého, - on smrť kríža trpkú podstúpil, - by nás z večnej smrti vykúpil. - 4. Na Sione si ty ubydlená, - bývaš v meste Bohu posvätenom, - prv ako si bola porodená, - vzývaná si v ľude vyvolenom. - Včuľ požívaš večné blaženosti, - ktoré boli za tie krásne čnosti - od Boha ti dané mocného, - Otca, Syna, Ducha Svätého. - 5. Zdravas', Stánok Boží najsvätejší, - zdravas', Panna, hriechom nerušená, - Trojice chrám ty najdôstojnejší, - od večnosti Matka vyvolená! - Ty si Hviezda nebies najjasnejšia, - Kráľovná a Pani najsvätejšia, - ty si istá brána nebeská, - ó, Kráľovná veľká, anjelská!
Pre Popis Kto Kedy Vymazať Priradenie Slávenia Piesni
Tag Popis Kto Kedy Vymazať priradenie Tagu piesni
Chýba v JKS jan-fric Ján Frič 01. jún. 2020 o 11:35
Link Popis Kto Kedy
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
Juraj Kubek
Juraj Kubek
admin, organista

Vložil: 21. jún. 2019 18:00

Upravil: 21. jún. 2019 18:00

Komentáre0