Férie cez Pôst
Kopíruj alebo exportuj údaje.
id Názov slávenia Kategória Sub kategória Cirk. obdobie Týždeň cirk. obdobia Deň týždňa cirk. obdobia Mesiac Deň mesiaca Ned. Cyklus Fer. Cyklus Koľký deň pred 1. adv. nedeľou Koľký deň po popolc. strede Koľký deň po 1. adv. nedeli Koľký deň po 1. adv. nedeli (prednosť ak 1.a.n=3.dec.) titul dňa sub file akcia
597 Štvrtok Veľkého týždňa - Na omšu svätenia olejov Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 6 4 irel. irel. irel. irel. irel. 43 irel. irel. post6t_4st Edit
620 Popolcová streda Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 0 3 irel. irel. irel. irel. irel. 0 irel. irel. post0t_3st Edit
621 štvrtok po Popolcovej strede Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 0 4 irel. irel. irel. irel. irel. 1 irel. irel. post0t_4st Edit
622 piatok po Popolcovej strede Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 0 5 irel. irel. irel. irel. irel. 2 irel. irel. post0t_5pi Edit
623 sobota po Popolcovej strede Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 0 6 irel. irel. irel. irel. irel. 3 irel. irel. post0t_6so Edit
624 pondelok, 1. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 1 1 irel. irel. irel. irel. irel. 5 irel. irel. post1t_1po Edit
625 utorok, 1. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 1 2 irel. irel. irel. irel. irel. 6 irel. irel. post1t_2ut Edit
626 streda, 1. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 1 3 irel. irel. irel. irel. irel. 7 irel. irel. post1t_3st Edit
627 štvrtok, 1. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 1 4 irel. irel. irel. irel. irel. 8 irel. irel. post1t_4st Edit
628 piatok, 1. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 1 5 irel. irel. irel. irel. irel. 9 irel. irel. post1t_5pi Edit
629 sobota, 1. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 1 6 irel. irel. irel. irel. irel. 10 irel. irel. post1t_6so Edit
630 pondelok, 2. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 2 1 irel. irel. irel. irel. irel. 12 irel. irel. post2t_1po Edit
631 utorok, 2. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 2 2 irel. irel. irel. irel. irel. 13 irel. irel. post2t_2ut Edit
632 streda, 2. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 2 3 irel. irel. irel. irel. irel. 14 irel. irel. post2t_3st Edit
633 štvrtok, 2. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 2 4 irel. irel. irel. irel. irel. 15 irel. irel. post2t_4st Edit
634 piatok, 2. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 2 5 irel. irel. irel. irel. irel. 16 irel. irel. post2t_5pi Edit
635 sobota, 2. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 2 6 irel. irel. irel. irel. irel. 17 irel. irel. post2t_6so Edit
636 3. pôst. týžd., Férie fakultatívne, najmä B a C Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 3 irel. irel. irel. irel. irel. irel. 19 irel. irel. post3t_0ferieBC Edit
637 pondelok, 3. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 3 1 irel. irel. irel. irel. irel. 19 irel. irel. post3t_1po Edit
638 utorok, 3. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 3 2 irel. irel. irel. irel. irel. 20 irel. irel. post3t_2ut Edit
639 streda, 3. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 3 3 irel. irel. irel. irel. irel. 21 irel. irel. post3t_3st Edit
640 štvrtok, 3. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 3 4 irel. irel. irel. irel. irel. 22 irel. irel. post3t_4st Edit
641 piatok, 3. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 3 5 irel. irel. irel. irel. irel. 23 irel. irel. post3t_5pi Edit
642 sobota, 3. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 3 6 irel. irel. irel. irel. irel. 24 irel. irel. post3t_6so Edit
643 4. pôst. týžd., Férie fakultatívne, najmä B a C Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 4 irel. irel. irel. irel. irel. irel. 26 irel. irel. post4t_0ferieBC Edit
644 pondelok, 4. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 4 1 irel. irel. irel. irel. irel. 26 irel. irel. post4t_1po Edit
645 utorok, 4. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 4 2 irel. irel. irel. irel. irel. 27 irel. irel. post4t_2ut Edit
646 streda, 4. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 4 3 irel. irel. irel. irel. irel. 28 irel. irel. post4t_3st Edit
647 štvrtok, 4. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 4 4 irel. irel. irel. irel. irel. 29 irel. irel. post4t_4st Edit
648 piatok, 4. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 4 5 irel. irel. irel. irel. irel. 30 irel. irel. post4t_5pi Edit
649 sobota, 4. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 4 6 irel. irel. irel. irel. irel. 31 irel. irel. post4t_6so Edit
650 5. pôst. týžd., Férie fakultatívne, najmä B a C Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 5 irel. irel. irel. irel. irel. irel. 33 irel. irel. post5t_0ferieBC Edit
651 pondelok, 5. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 5 1 irel. irel. irel. irel. irel. 33 irel. irel. post5t_1po Edit
652 utorok, 5. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 5 2 irel. irel. irel. irel. irel. 34 irel. irel. post5t_2ut Edit
653 streda, 5. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 5 3 irel. irel. irel. irel. irel. 35 irel. irel. post5t_3st Edit
654 štvrtok, 5. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 5 4 irel. irel. irel. irel. irel. 36 irel. irel. post5t_4st Edit
655 piatok, 5. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 5 5 irel. irel. irel. irel. irel. 37 irel. irel. post5t_5pi Edit
656 sobota, 5. pôst. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 5 6 irel. irel. irel. irel. irel. 38 irel. irel. post5t_6so Edit
657 Pondelok Veľkého týždňa Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 6 1 irel. irel. irel. irel. irel. 40 irel. irel. post6t_1po Edit
658 Utorok Veľkého týždňa Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 6 2 irel. irel. irel. irel. irel. 41 irel. irel. post6t_2ut Edit
659 Streda Veľkého týždňa Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 6 3 irel. irel. irel. irel. irel. 42 irel. irel. post6t_3st Edit
660 Zelený štvrtok, omša Pánovej večere Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 6 4 irel. irel. irel. irel. irel. 43 irel. irel. post6t_4st_vecer Edit
661 Veľký piatok, slávenie utrpenia a smrti Pána Férie - Adv. až V.noc irel. Pôst 6 5 irel. irel. irel. irel. irel. 44 irel. irel. post6t_5pi Edit