Nedele a sviatky cez Pôst
Kopíruj alebo exportuj údaje.
id Názov slávenia Kategória Sub kategória Cirk. obdobie Týždeň cirk. obdobia Deň týždňa cirk. obdobia Mesiac Deň mesiaca Ned. Cyklus Fer. Cyklus Koľký deň pred 1. adv. nedeľou Koľký deň po popolc. strede Koľký deň po 1. adv. nedeli Koľký deň po 1. adv. nedeli (prednosť ak 1.a.n=3.dec.) titul dňa sub file akcia
429 1. pôstna nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Pôst 1 0 irel. irel. A irel. irel. 4 irel. irel. post_1nA Edit
430 2. pôstna nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Pôst 2 0 irel. irel. A irel. irel. 11 irel. irel. post_2nA Edit
431 3. pôstna nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Pôst 3 0 irel. irel. A irel. irel. 18 irel. irel. post_3nA Edit
432 4. pôstna nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Pôst 4 0 irel. irel. A irel. irel. 25 irel. irel. post_4nA Edit
433 5. pôstna nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Pôst 5 0 irel. irel. A irel. irel. 32 irel. irel. post_5nA Edit
483 1. pôstna nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Pôst 1 0 irel. irel. B irel. irel. 4 irel. irel. post_1nB Edit
484 2. pôstna nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Pôst 2 0 irel. irel. B irel. irel. 11 irel. irel. post_2nB Edit
485 3. pôstna nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Pôst 3 0 irel. irel. B irel. irel. 18 irel. irel. post_3nB Edit
486 4. pôstna nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Pôst 4 0 irel. irel. B irel. irel. 25 irel. irel. post_4nB Edit
487 5. pôstna nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Pôst 5 0 irel. irel. B irel. irel. 32 irel. irel. post_5nB Edit
535 1. pôstna nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Pôst 1 0 irel. irel. C irel. irel. 4 irel. irel. post_1nC Edit
536 2. pôstna nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Pôst 2 0 irel. irel. C irel. irel. 11 irel. irel. post_2nC Edit
537 3. pôstna nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Pôst 3 0 irel. irel. C irel. irel. 18 irel. irel. post_3nC Edit
538 4. pôstna nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Pôst 4 0 irel. irel. C irel. irel. 25 irel. irel. post_4nC Edit
539 5. pôstna nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Pôst 5 0 irel. irel. C irel. irel. 32 irel. irel. post_5nC Edit
710 Kvetná nedeľa Nedele a sviatky irel. Pôst 6 0 irel. irel. irel. irel. irel. 39 irel. irel. post_6n Edit