Míľniky kalendárneho roka
Kopíruj alebo exportuj údaje.
kalendárny rok dátum popolcovej stedy dátum 1. adv. nedele nedeľný cyklus akcia
2017 1. Mar. 2017 3. Dec. 2017 A Edit
2018 14. Feb. 2018 2. Dec. 2018 B Edit
2019 6. Mar. 2019 1. Dec. 2019 C Edit
2020 26. Feb. 2020 29. Nov. 2020 A Edit
2021 17. Feb. 2021 28. Nov. 2021 B Edit
2022 2. Mar. 2022 27. Nov. 2022 C Edit
2023 22. Feb. 2023 3. Dec. 2023 A Edit
2024 14. Feb. 2024 1. Dec. 2024 B Edit
2025 5. Mar. 2025 30. Nov. 2025 C Edit
2026 18. Feb. 2026 29. Nov. 2026 A Edit
2027 10. Feb. 2027 28. Nov. 2027 B Edit
2028 1. Mar. 2028 3. Dec. 2028 C Edit
2029 14. Feb. 2029 2. Dec. 2029 A Edit
2030 6. Mar. 2030 1. Dec. 2030 B Edit
2031 26. Feb. 2031 30. Nov. 2031 C Edit
2032 11. Feb. 2032 28. Nov. 2032 A Edit
2033 2. Mar. 2033 27. Nov. 2033 B Edit
2034 22. Feb. 2034 3. Dec. 2034 C Edit
2035 7. Feb. 2035 2. Dec. 2035 A Edit
2036 27. Feb. 2036 30. Nov. 2036 B Edit
2037 18. Feb. 2037 29. Nov. 2037 C Edit
2038 10. Mar. 2038 28. Nov. 2038 A Edit
2039 23. Feb. 2039 27. Nov. 2039 B Edit
2040 15. Feb. 2040 2. Dec. 2040 C Edit
2041 6. Mar. 2041 1. Dec. 2041 A Edit
2042 19. Feb. 2042 30. Nov. 2042 B Edit
2043 11. Feb. 2043 29. Nov. 2043 C Edit
2044 2. Mar. 2044 27. Nov. 2044 A Edit
2045 22. Feb. 2045 3. Dec. 2045 B Edit
2046 7. Feb. 2046 2. Dec. 2046 C Edit
2047 27. Feb. 2047 1. Dec. 2047 A Edit
2048 19. Feb. 2048 29. Nov. 2048 B Edit
2049 3. Mar. 2049 28. Nov. 2049 C Edit
2050 23. Feb. 2050 27. Nov. 2050 A Edit
2051 15. Feb. 2051 3. Dec. 2051 B Edit
2052 6. Mar. 2052 1. Dec. 2052 C Edit
2053 19. Feb. 2053 30. Nov. 2053 A Edit
2054 11. Feb. 2054 29. Nov. 2054 B Edit
2055 3. Mar. 2055 28. Nov. 2055 C Edit
2056 16. Feb. 2056 3. Dec. 2056 A Edit
2057 7. Mar. 2057 2. Dec. 2057 B Edit
2058 27. Feb. 2058 1. Dec. 2058 C Edit
2059 12. Feb. 2059 30. Nov. 2059 A Edit
2060 3. Mar. 2060 28. Nov. 2060 B Edit
2061 23. Feb. 2061 27. Nov. 2061 C Edit
2062 8. Feb. 2062 3. Dec. 2062 A Edit
2063 28. Feb. 2063 2. Dec. 2063 B Edit
2064 20. Feb. 2064 30. Nov. 2064 C Edit
2065 11. Feb. 2065 29. Nov. 2065 A Edit
2066 24. Feb. 2066 28. Nov. 2066 B Edit
2067 16. Feb. 2067 27. Nov. 2067 C Edit
2068 7. Mar. 2068 2. Dec. 2068 A Edit
2069 27. Feb. 2069 1. Dec. 2069 B Edit
2070 12. Feb. 2070 30. Nov. 2070 C Edit
2016 10. Feb. 2016 27. Nov. 2016 C Edit