Nedele a sviatky cez Veľkú noc
Kopíruj alebo exportuj údaje.
id Názov slávenia Kategória Sub kategória Cirk. obdobie Týždeň cirk. obdobia Deň týždňa cirk. obdobia Mesiac Deň mesiaca Ned. Cyklus Fer. Cyklus Koľký deň pred 1. adv. nedeľou Koľký deň po popolc. strede Koľký deň po 1. adv. nedeli Koľký deň po 1. adv. nedeli (prednosť ak 1.a.n=3.dec.) titul dňa sub file akcia
434 2. veľkonočná nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Veľká noc 2 0 irel. irel. A irel. irel. 53 irel. irel. velk_2nA Edit
435 3. veľkonočná nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Veľká noc 3 0 irel. irel. A irel. irel. 60 irel. irel. velk_3nA Edit
436 4. veľkonočná nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Veľká noc 4 0 irel. irel. A irel. irel. 67 irel. irel. velk_4nA Edit
437 5. veľkonočná nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Veľká noc 5 0 irel. irel. A irel. irel. 74 irel. irel. velk_5nA Edit
438 6. veľkonočná nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Veľká noc 6 0 irel. irel. A irel. irel. 81 irel. irel. velk_6nA Edit
439 7. veľkonočná nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Veľká noc 7 0 irel. irel. A irel. irel. 88 irel. irel. velk_7nA Edit
488 2. veľkonočná nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Veľká noc 2 0 irel. irel. B irel. irel. 53 irel. irel. velk_2nB Edit
489 3. veľkonočná nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Veľká noc 3 0 irel. irel. B irel. irel. 60 irel. irel. velk_3nB Edit
490 4. veľkonočná nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Veľká noc 4 0 irel. irel. B irel. irel. 67 irel. irel. velk_4nB Edit
491 5. veľkonočná nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Veľká noc 5 0 irel. irel. B irel. irel. 74 irel. irel. velk_5nB Edit
492 6. veľkonočná nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Veľká noc 6 0 irel. irel. B irel. irel. 81 irel. irel. velk_6nB Edit
493 7. veľkonočná nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Veľká noc 7 0 irel. irel. B irel. irel. 88 irel. irel. velk_7nB Edit
540 2. veľkonočná nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Veľká noc 2 0 irel. irel. C irel. irel. 53 irel. irel. velk_2nC Edit
541 3. veľkonočná nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Veľká noc 3 0 irel. irel. C irel. irel. 60 irel. irel. velk_3nC Edit
542 4. veľkonočná nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Veľká noc 4 0 irel. irel. C irel. irel. 67 irel. irel. velk_4nC Edit
543 5. veľkonočná nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Veľká noc 5 0 irel. irel. C irel. irel. 74 irel. irel. velk_5nC Edit
544 6. veľkonočná nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Veľká noc 6 0 irel. irel. C irel. irel. 81 irel. irel. velk_6nC Edit
545 7. veľkonočná nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Veľká noc 7 0 irel. irel. C irel. irel. 88 irel. irel. velk_7nC Edit
706 Nášho Pána Ježiša Krista, najvyš. a več. kňaza, rok A Nedele a sviatky irel. Veľká noc 8 4 irel. irel. A irel. irel. 99 irel. irel. velk8t_4stA Edit
707 Nášho Pána Ježiša Krista, najvyš. a več. kňaza, rok B Nedele a sviatky irel. Veľká noc 8 4 irel. irel. B irel. irel. 99 irel. irel. velk8t_4stB Edit
708 Nášho Pána Ježiša Krista, najvyš. a več. kňaza, rok C Nedele a sviatky irel. Veľká noc 8 4 irel. irel. C irel. irel. 99 irel. irel. velk8t_4stC Edit
712 Zoslanie Ducha Svätého, vo dne Nedele a sviatky irel. Veľká noc 8 0 irel. irel. irel. irel. irel. 95 irel. irel. velk_8n_ducha_den Edit
713 Zoslanie Ducha Svätého, na vigíliu Nedele a sviatky irel. Veľká noc 8 0 irel. irel. irel. irel. irel. 95 irel. irel. velk_8n_ducha_vig Edit
714 Nanebovstúpenie Pána Nedele a sviatky irel. Veľká noc 6 4 irel. irel. irel. irel. irel. 85 irel. irel. velk6t_4st_naneb Edit