Prehľad
profile
František Herman

organista vo farnosti Žilina - Solinky

Pochádzam z Banskej Bystrice. Vyštudoval som cirkevnú hudbu na konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Neskôr som študoval dirigovanie orchestra a zboru na JAMU v Brne, kde som tiež pôsobil v Českom filharmonickom sbore Brno, ako spevák a asistent zbromajstra. Momentálne opäť žijem na Slovensku. Vykonávam funkciu organistu vo farnosti Žilina - Solinky. Zaujímam sa o novú liturgickú hudbu. Nové spevy vyhľadávam, zbieram, upravujem, zahraničné spevy adaptujem na slovenské podmienky a v neposlednom rade komponujem vlastné liturgické spevy. Spravujem skupinu o liturgickej hudbe na Facebooku

Nákupy
ID : #26598
Total : 4,00 €
# Photo Product Qty Price Total
1 product Apple Watch 1 2,00 € 2,00 €
2 product Apple iPhone 2 1,00 € 2,00 €
ID : #26597
Total : 5,00 €
# Photo Product Qty Price Total
1 product Apple iPad 1 5,00 € 5,00 €
Zoznam želaní
# Photo Product Qty Price Total Action
1 product Apple Watch
$10 $500
2 product Apple iPhone
$20 $200
3 product Apple iPad
$30 $300
Kredit
wallet

$45 Balance

Transactions
ID Name Withdraw Deposit Status Comment
1 Apple Inc. $1,85,000 - Success Transaction ID : 9875648951
2 Dell - $2,05,000 Reject Bank Transaction ID : 2458615478
3 HP Care $5,000 - Success Battery Replacement
Notifications
 • Payment Success !!!

  We have received your payment toward ad Account : 9876543210. Your Ad is Running.

  INFOSTATUSToday, 09:39 PM

 • Nobita Applied for Leave.

  Nobita applied for leave due to personal reasons on 22nd Feb.

  APPROVEREJECTYesterday, 05:25 PM

 • Alert

  There has been new Log in fron your account at Melbourne. Mark it safe or report.

  Report Now5 Jan 2019, 02:13 PM

 • Congratulations !!!

  Your role in the organization has been changed from Editor to Chief Strategist.

  ACTIVITY10 Jan 2019, 08:49 PM