Férie v Advente
Kopíruj alebo exportuj údaje.
id Názov slávenia Kategória Sub kategória Cirk. obdobie Týždeň cirk. obdobia Deň týždňa cirk. obdobia Mesiac Deň mesiaca Ned. Cyklus Fer. Cyklus Koľký deň pred 1. adv. nedeľou Koľký deň po popolc. strede Koľký deň po 1. adv. nedeli Koľký deň po 1. adv. nedeli (prednosť ak 1.a.n=3.dec.) titul dňa sub file akcia
568 pondelok, 1. adv. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Advent 1 1 irel. irel. irel. irel. irel. irel. 1 irel. adv01t_1po Edit
569 utorok, 1. adv. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Advent 1 2 irel. irel. irel. irel. irel. irel. 2 irel. adv01t_2ut Edit
570 streda, 1. adv. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Advent 1 3 irel. irel. irel. irel. irel. irel. 3 irel. adv01t_3st Edit
571 štvrtok, 1. adv. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Advent 1 4 irel. irel. irel. irel. irel. irel. 4 irel. adv01t_4st Edit
572 piatok, 1. adv. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Advent 1 5 irel. irel. irel. irel. irel. irel. 5 irel. adv01t_5pi Edit
573 sobota, 1. adv. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Advent 1 6 irel. irel. irel. irel. irel. irel. 6 irel. adv01t_6so Edit
574 pondelok, 2. adv. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Advent 2 1 irel. irel. irel. irel. irel. irel. 8 irel. adv02t_1po Edit
575 utorok, 2. adv. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Advent 2 2 irel. irel. irel. irel. irel. irel. 9 irel. adv02t_2ut Edit
576 streda, 2. adv. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Advent 2 3 irel. irel. irel. irel. irel. irel. 10 irel. adv02t_3st Edit
577 štvrtok, 2. adv. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Advent 2 4 irel. irel. irel. irel. irel. irel. 11 irel. adv02t_4st Edit
578 piatok, 2. adv. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Advent 2 5 irel. irel. irel. irel. irel. irel. 12 irel. adv02t_5pi Edit
579 sobota, 2. adv. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Advent 2 6 irel. irel. irel. irel. irel. irel. 13 irel. adv02t_6so Edit
580 pondelok, 3. adv. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Advent 3 1 irel. irel. irel. irel. irel. irel. 15 irel. adv03t_1po Edit
581 utorok, 3. adv. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Advent 3 2 irel. irel. irel. irel. irel. irel. 16 irel. adv03t_2ut Edit
582 streda, 3. adv. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Advent 3 3 irel. irel. irel. irel. irel. irel. 17 irel. adv03t_3st Edit
583 štvrtok, 3. adv. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Advent 3 4 irel. irel. irel. irel. irel. irel. 18 irel. adv03t_4st Edit
584 piatok, 3. adv. týždeň Férie - Adv. až V.noc irel. Advent 3 5 irel. irel. irel. irel. irel. irel. 19 irel. adv03t_5pi Edit
587 Adventné férie, 17. dec. Férie - Adv. až V.noc irel. Advent irel. irel. 12 17 irel. irel. irel. irel. irel. irel. adv17dec Edit
588 Adventné férie, 18. dec. Férie - Adv. až V.noc irel. Advent irel. irel. 12 18 irel. irel. irel. irel. irel. irel. adv18dec Edit
589 Adventné férie, 19. dec. Férie - Adv. až V.noc irel. Advent irel. irel. 12 19 irel. irel. irel. irel. irel. irel. adv19dec Edit
590 Adventné férie, 20. dec. Férie - Adv. až V.noc irel. Advent irel. irel. 12 20 irel. irel. irel. irel. irel. irel. adv20dec Edit
591 Adventné férie, 21. dec. Férie - Adv. až V.noc irel. Advent irel. irel. 12 21 irel. irel. irel. irel. irel. irel. adv21dec Edit
592 Adventné férie, 22. dec. Férie - Adv. až V.noc irel. Advent irel. irel. 12 22 irel. irel. irel. irel. irel. irel. adv22dec Edit
593 Adventné férie, 23. dec. Férie - Adv. až V.noc irel. Advent irel. irel. 12 23 irel. irel. irel. irel. irel. irel. adv23dec Edit
594 Adventné férie, 24. dec., ráno Férie - Adv. až V.noc irel. Advent irel. irel. 12 24 irel. irel. irel. irel. irel. irel. adv24dec Edit