Nedele a sviatky v Advente
Kopíruj alebo exportuj údaje.
id Názov slávenia Kategória Sub kategória Cirk. obdobie Týždeň cirk. obdobia Deň týždňa cirk. obdobia Mesiac Deň mesiaca Ned. Cyklus Fer. Cyklus Koľký deň pred 1. adv. nedeľou Koľký deň po popolc. strede Koľký deň po 1. adv. nedeli Koľký deň po 1. adv. nedeli (prednosť ak 1.a.n=3.dec.) titul dňa sub file akcia
409 1. adventná nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Advent 1 0 irel. irel. A irel. irel. irel. 0 irel. adv_1nA Edit
410 2. adventná nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Advent 2 0 irel. irel. A irel. irel. irel. 7 irel. adv_2nA Edit
411 3. adventná nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Advent 3 0 irel. irel. A irel. irel. irel. 14 irel. adv_3nA Edit
412 4. adventná nedeľa, rok A Nedele a sviatky irel. Advent 4 0 irel. irel. A irel. irel. irel. 21 irel. adv_4nA Edit
462 1. adventná nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Advent 1 0 irel. irel. B irel. irel. irel. 0 irel. adv_1nB Edit
463 2. adventná nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Advent 2 0 irel. irel. B irel. irel. irel. 7 irel. adv_2nB Edit
464 3. adventná nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Advent 3 0 irel. irel. B irel. irel. irel. 14 irel. adv_3nB Edit
465 4. adventná nedeľa, rok B Nedele a sviatky irel. Advent 4 0 irel. irel. B irel. irel. irel. 21 irel. adv_4nB Edit
516 1. adventná nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Advent 1 0 irel. irel. C irel. irel. irel. 0 irel. adv_1nC Edit
517 2. adventná nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Advent 2 0 irel. irel. C irel. irel. irel. 7 irel. adv_2nC Edit
518 3. adventná nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Advent 3 0 irel. irel. C irel. irel. irel. 14 irel. adv_3nC Edit
519 4. adventná nedeľa, rok C Nedele a sviatky irel. Advent 4 0 irel. irel. C irel. irel. irel. 21 irel. adv_4nC Edit