173

1. S pobožnosťou oslavujme - Ježišove bolesti, - ktoré trpel on na kríži - pre náš hriech a neresti. - To preveľká milosť Pána - za teba svoj život dáva, - moja duša strápená! - 2. Ľutujeme, ó, Ježišu, - svoje hriechy a zlosti, - daj skrz svoje umučenie - nám kajúcim milosti. - Daj, nech tvoje sväté rany - otvoria nám nebies brány, - Kriste, Bože láskavý! - Evanjelium: 3. Z podaných presvätých spisov - známe sú nám zákony, - koré Ježiš divotvorný - hlásal vždy bez úhony; - máme skrze smrť vždy ctenú, - na Golgote podstúpenú, - pravosť ich potvrdenú. - Krédo: 4. Milostivý Spasiteľu, - verím v tvoje učenie, - keď ho budem zachovávať, - prisľúbils' mi spasenie; - mne je kríž tvoj prebolestný, - a život tvoj prepočestný - slova dôkaz posvätný. - Ofertórium: 5. Hľa, obeta lásky plná - posväcuje všetkých nás, - ktorú konal Bohočlovek, - trpiac kríža smrť za nás: - duše naše by vykúpil - smrťou svojou diabla zhubil, - preto z neba zostúpil. - Sanktus: 6. Nech znie srdce i jazyk náš: - Svätý si, ó, Ježišu! - Tys' lekárom najslávnejším, - uzdravuješ mi dušu. - Daj, nech čnostiam sa oddáme, - neprávostiam vyhýbame, - večnú slávu dúfame.
Pre Popis Kto Kedy Vymazať Priradenie Slávenia Piesni
Tag Popis Kto Kedy Vymazať priradenie Tagu piesni
Chýba v JKS Kyrie a Offert. v notách - zdroj: www.organista.sk juraj-kubek Juraj Kubek 23. máj. 2020 o 14:39
Link Popis Kto Kedy
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
Juraj Kubek
Juraj Kubek
admin, organista

Vložil: 21. jún. 2019 11:53

Upravil: 21. jún. 2019 11:53

Komentáre0