Cieľ projektu

Ponúknuť celu šírku duchovných piesní pre slávenia.

Zrozuiteľnou formou ponúknuť slávenia relevantné pre daný (aktuálny / zvolený) kalendárny deň, ako aj vhodný výber duchovných spevov na dane slávenie.

Priblížiť a predstaviť ďalšie zdroje (okrem JKS a LS), z ktorých je možné čerpať duchovnú pieseň na Slovensku.

Ponúknuť o danej piesni čo najviac informácií, teda nie len notový podklad, ale aj zvuk resp. obraz (vymoženosť Internetu).

Umožniť užívateľom vkladať (aj vlastné) skladby. Projekt teda chce byť miestom, kde bude možné publikovať duchovné piesne. V prípade, že si ich autor nárokuje autorské právo, bude tu môcť skladbu ponúknuť na predaj užívateľom, resp. odkázať, kde je možné jeho pieseň zakúpiť.

Umožniť užívateľom publikovať články na vopred určených cca 30 tém z oblasti duchovnej hudby.

16. sep. 2019, prevádzkovateľ

Registrácia
Neprihlásený užívateľ (hosť)

Iba prezerá web. Môže zdieľať piesne a články.

Registrovaný (prihlásený) užívateľ

Pridáva články, pridáva piesne, dopĺňa akékoľvek piesne. Komentuje piesne / články.

Pri registrácii je potrebné zadať: Krstné meno, Priezvisko, Email a zvoliť si heslo.

Budem rád, keď Tvoja identita bude skutočná (nie vymyslená, viď ďalší odstavec). Ako užívateľ zodpovedáš za to, že Tvoj profil (upravuje sa v sekcii "Môj účet") a kontakty, ktoré si na seba zverejnil, sú aktuálne.

Ak chceš zostať úplne anonymný, vymysli si pseudonym (napr. Donald Trump) resp. umelecké meno (napr. Katarína vl.). Po zregistrovaní v úprave profilu ako profilový obrázok si vlož hocičo a pri otázke "Hlavný email zverejňovať ?" zvoľ možnosť "Nie".

Registrácia je možná, len ak akceptuješ uvedené podmienky.

16. sep. 2019, prevádzkovateľ

Ochrana osobných údajov
Informácia pre dotknutú osobu v súlade s GDPR:

Prevádzkovateľ: Ing. Juraj Kubek, nar. 31.1.1970, adr: Pažite 11, Žilina, 010 09, mob.: 0908 255 655. Zodpovedná osoba: Nie je stanovená. V prípade otázok kontaktujte priamo prevádzkovateľa. Účel: spracúvanie osobných údajov za účelom prezentácie jeho osoby, hudby, názorov a komentárov na tomto webe. Rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, funkcia / prezývka, profilový obrázok, kontakty, články, komantáre. Zverejňovanie: Poskytnuté údaje sú verejne prístupné v profile užívateľa. Pri vložených resp. dopĺňaných piesňach a článkoch sú je zverejnené meno, priezvisko, funkcia / prezývka a profilový obrázok užívateľa. Súhlas: Užívateľ vložením (poskytnutím svojich údajov) udeľuje prevádzkovateľovi súhlas s ich zverejnením. Údaje, ktoré si neželáte zverejniť, neuvádzajte do profilu, resp. ich z profilu kedykoľvek odstráňte. Ak chcete zostať úplne anonymní, vymyslite si pseudonym (napr. Donald Trump) resp. umelecké meno (napr. Katarína vl.), ako profilový obrázok si vložte hocičo a pri otázke "Hlavný email zverejňovať ?" zvoľte možnosť "Nie". Súkromné údaje (vidí len užívateľ): Zatiaľ v príprave: počet objednávok, príjmy za predaj.

13. sep. 2019, prevádzkovateľ

História Upgrade apikácie
Táto web aplikácia vznikla a je udržiavaná spracovaním podkladov vzhľadu (FrontEnd) zo strany administrátora, ktoré následne spracúva programátor (webDeveloper) (BackEnd).
16. sep. 2019Prvý podklad
AdminZakúpená a rozbalená tesponzívna HTML šablona Hyper 2.0.
sep. 2019Návrh databázy

AdminŠtruktúra relačnejh databázy: Hlavné tabuľky: piesne (songs), slávenia (observances), rubriky (tags), články (posts), míľniky kal. roka (milestones). Peepájacie tabuľky: pieseň-slávenie, pieseň-rubrika, pieseň-noty, pieseň- ukážka, pieseň-predaj.

AdminUžívateľská stránka: tab. užívaelia, tab kontakty a prepájacia tab.

okt. - nov.2019Prvý FrontEnd
AdminVzhľad zapracovaný do ľablohy Hyper. Konzultácia s programátorom. Výsledok: šablona nevhodná pre zvolený framework.
dec. 19 - jan. 20Druhý FrontEnd
AdminZahúpená nová šablona Orbiter. Prehodenie podkladu do nej.
jan. 2020Správa užívateľov
webDeveloperSpustená administrácia užívateľov: registrácia a zrušenie účtu, prihlasovanie, zabudnuté heslo, správa užívateľského účtu, prideľovanie práv, notifikácie po pridaní a úprave účtu užívateľa.