blog

o duch.hudbe

Kurz pre organistov a kantorov, Ružomberok, 30. júna – 5. júla 2024

V dňoch 30. júna – 5. júla 2024 sa v priestoroch Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutoční kurz pre chrámových organistov a kantorov. Kurz budú viesť skúsení a erudovaní cirkevní hudobníci a vysokoškolskí pedagógovia z Katedry hudby PF KU v Ružomberku – Rastislav Adamko, Zuzana Zahradníková, Janka Bednáriková, Miriam Žiarna, Martina Procházková, David di Fiore a pozvaný hosť: Dávid Postránecký (Česká republika).

blog

Chýba v LS-I K + odpovede

Vybrané strany LS-I, v znení zmien v Rímskom misáli (od 1. jan. 2022)

Od 1. jan. 2022 sa používa nový Rímsky misál. Obsahuje upravené texty a melódie...

blog

Chýba v LS-II Predohry Chýba v JKS

Zoznam "publikácii 📓 s viacerými notami ♫" v jednom 📁 súbore

Prehľad súborov s viacerými piesňami.

blog

o organoch

Opravy a údržba organa - oddborné poradenstvo.

Službu zriadilo Biskupstvo Nitra od septembra 2015.

blog

o duch.hudbe

Katolícke noviny o "spevníku"

Keď na archíve katolíckych novín dám vyhľadať slovo "Spevník".

blog

o duch.hudbe reportáž Nová tvorba

Návšteva u Juraja Lexmanna, feb. 2020

Dňa 10. feb. 2020 som sa v Bratislave stretol s Jurajom Lexmanom. V Liturgických spevníkoch si dáva pseudonym "la-us". Priznám sa, išlo mi hlavne o získanie súhasu na uverejnenie podkladov Liturgického spevníka pre všetky liturgické slávenia a pobožnosti.