1. Celkovo
o duch.hudbe

Všeobecne o duchovnej hudbe.

🎹 piesne 0 🗒 články 5

o organoch

O organoch: klasika, digitál, virtuál.

🎹 piesne 0 🗒 články 2

reportáž

Predstavenie kolegu, pôsobiska, nástroja...

🎹 piesne 0 🗒 články 3

help

Ako používať tento web.

🎹 piesne 0 🗒 články 2

2. Chýba v...
Chýba v JKS

Transpozície, úpravy, predohry.

🎹 piesne 75 🗒 články 1

Chýba v LS-I

Ďalšie nápevy, spracovania, transpozície.

🎹 piesne 69 🗒 články 1

Chýba v LS-II

Ďalšie nápevy, spracovania....

🎹 piesne 764 🗒 články 1

Chýba v LS-III

Ďalšie spracovania...

🎹 piesne 5 🗒 články 0

3. Čas a charakter
Pred 1970

Pôv. určená na "predkoncilové" použitie.

🎹 piesne 2 🗒 články 0

Nová tvorba

Publikovné SSV, diecézami, inak.

🎹 piesne 65 🗒 články 2

Mládežky

Mládežnícke duchovné piesne.

🎹 piesne 10 🗒 články 0

Zborová tvorba

Spracovania pre zbor

🎹 piesne 1 🗒 články 0

4. Cirkevné obdobia
Advent

Adventné obdobie.

🎹 piesne 11 🗒 články 0

Vianoce

Vianočné obdobie.

🎹 piesne 16 🗒 články 0

Pôst

Pôstne obdobie.

🎹 piesne 24 🗒 články 0

Veľká noc

Veľkonočné obdobie.

🎹 piesne 28 🗒 články 0

Cez rok

Obdobie Cez rok.

🎹 piesne 16 🗒 články 0

iné c. obd.

Slávenia bez väzby na cirkevné obdobie.

🎹 piesne 44 🗒 články 0

5. Čiastky slávení
Introitus

Úvodný spev / hudba otvárajúci slávenie.

🎹 piesne 15 🗒 články 0

K + odpovede

Dialóg kňaza a odpovede ľudu.

🎹 piesne 23 🗒 články 1

Kyrie

Pane, zmiluj sa...

🎹 piesne 4 🗒 články 0

Glória

Sláva Bohu na výsostiach...

🎹 piesne 3 🗒 články 0

Medzispev

Žalm a aleluja (v pôste "verš pred evanjeliom").

🎹 piesne 973 🗒 články 1

Krédo

Verím (v jedného) Boha...

🎹 piesne 10 🗒 články 0

Prosby

Prosíme ťa, vysylš nás...

🎹 piesne 2 🗒 články 0

Offertorium

Príprava obetných darov.

🎹 piesne 13 🗒 články 0

Sanktus

Svätý, Svätý, Svätý...

🎹 piesne 20 🗒 články 0

Otčenáš

Modlitba Pána.

🎹 piesne 1 🗒 články 0

Agnus

Baránok Boží...

🎹 piesne 5 🗒 články 0

Communio

Na prijímanie...

🎹 piesne 33 🗒 články 0

Gratiarum

Ďakovný spev po prijímaní.

🎹 piesne 15 🗒 články 0

Záver

Po ukončení slávania.

🎹 piesne 3 🗒 články 0

6. Iné slávenia
Iné slávenie

Poklona, požehn., litánie, kríž. cesta, krst, sobáš pohreb...

🎹 piesne 23 🗒 články 0

7. Ištrumentálna hudba
Predohry

Pred piesňami / úkonmi.

🎹 piesne 32 🗒 články 1

Prelúdiá

Inštrumntálky pre organistov.

🎹 piesne 1 🗒 články 0