Posviacka al. požehnanie kostola al. oltára
Kopíruj alebo exportuj údaje.
id Názov slávenia Kategória Sub kategória Cirk. obdobie Týždeň cirk. obdobia Deň týždňa cirk. obdobia Mesiac Deň mesiaca Ned. Cyklus Fer. Cyklus Koľký deň pred 1. adv. nedeľou Koľký deň po popolc. strede Koľký deň po 1. adv. nedeli Koľký deň po 1. adv. nedeli (prednosť ak 1.a.n=3.dec.) titul dňa sub file akcia
948 Posviacka kostola a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.9: Posviacka alebo požehnanie kostola alebo oltára irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
949 Posviacka oltára a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.9: Posviacka alebo požehnanie kostola alebo oltára irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
950 Požehnanie kalicha a patény a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.9: Posviacka alebo požehnanie kostola alebo oltára irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit