Votívne omše
Kopíruj alebo exportuj údaje.
id Názov slávenia Kategória Sub kategória Cirk. obdobie Týždeň cirk. obdobia Deň týždňa cirk. obdobia Mesiac Deň mesiaca Ned. Cyklus Fer. Cyklus Koľký deň pred 1. adv. nedeľou Koľký deň po popolc. strede Koľký deň po 1. adv. nedeli Koľký deň po 1. adv. nedeli (prednosť ak 1.a.n=3.dec.) titul dňa sub file akcia
982 O najsv. Trojici c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
983 O tajomstve sv. Kríža c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
984 O Najsvätejšej Eucharistii c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
985 O našom P. Ježišovi Kristovi, najvyššom a večnom kňazovi c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
986 O najsvätejšom mene Ježišovom c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
987 O predrahej Krvi nášho Pána Ježiša Krista c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
988 O najsvätejšom Srdci Ježišovom c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
989 O Duchu Svätom c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
990 O prebl. Panne Márii c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
991 O Panne Márii, Matke Cirkvi c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
992 O mene prebl. Panny Márie c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
993 O sv. anjeloch c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
994 O sv. Jozefovi c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
995 O všetkých apoštoloch c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
996 O sv. Patrovi a Pavlovi, apoštoloch c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
997 O sv. apoštolovi Petrovi c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
998 O sv. apoštolovi Pavlovi c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
999 O jednom zo svätých apoštolov c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
1000 O všetkých svätých c. Votívne omše irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit