LINKY
www.kbs.sk
Konferencia biskupov slovenska.
www.abuba.sk
Bratislavská arcidiecéza.
www.abu.sk
Trnavská arcidiecéza.
www.biskupstvo-nitra.sk
Biskupstvo Nitra.
www.bbdieceza.sk
Biskupstvo Banská Bystrica.
www.dcza.sk
Žilinská diecéza.
www.ke-arcidieceza.sk
Arcibiskupstvo Košice.
www.burv.sk
Biskupstvo Rožňava
www.kapitula.sk
Biskupstvo Spišské Podhradie.
www.lc.kbs.sk
Liturgický kalendár.
www.dkc.kbs.sk
Dokumenty katolíckej cirkvi.
Musicam Sacram
Inštrukcia o posvätnej hudbe v liturgii
Hudobná stránka liturgie
Podklady pre študentov bohosloveckej fakulty UniBa.
Liturgický spevník
Oficiálna webstránka slovenského spevníka pre katolíkov rímskeho obradu.
Organisti.sk
Portál pre všetkých priateľov hudby v liturgii a píšťalových organov.
Kasman Radoslav
ZA - organista pôsobiaci v Rosine.
Vymazal Peter
TT - osobná stránka organistu Petra Vymazala
www.?????.sk
SK - Žilina, Marián Muška
www.?????.sk
CZ - Kutná Hora
www.organ-pipes.net
CZ - Opava
www.faforgans.com
CZ - Jeseník

Klasika

www.?????.sk
SK - Poprad, Peter Feranzen
Dielňa Bies
SK - PP, Hranovnica, výroba a opravy organov
www.???.sk
SK - Žilina, Alojz Vojtek
www.organ-orgeln.eu
SK - SN, Mašlár & Mašlár, Organársky ateliér
www.?????.sk
SK - Žilina, Marián Muška
www.?????.sk
CZ - Kutná Hora
www.organ-pipes.net
CZ - Opava
www.faforgans.com
CZ - Jeseník

Hauptwerk, digitál

?????
??????
????
??????

Hud. nástroje

www.organista.sk
Martin Kasman
www.???.sk
SK - Žilina, Alojz Vojtek
www.?????.sk
SK - Žilina, Marián Muška
www.?????.sk
CZ - Kutná Hora
www.organ-pipes.net
CZ - Opava
www.faforgans.com
CZ - Jeseník

SW

www.?????.sk
SK - Poprad, Peter Feranzen
www.???.sk
SK - Žilina, Alojz Vojtek
www.?????.sk
SK - Žilina, Marián Muška
www.?????.sk
CZ - Kutná Hora
www.organ-pipes.net
CZ - Opava
www.faforgans.com
CZ - Jeseník

Iné - príbuzná problematika

www.?????.sk
SK - Poprad, Peter Feranzen
www.???.sk
SK - Žilina, Alojz Vojtek
www.?????.sk
SK - Žilina, Marián Muška
www.?????.sk
CZ - Kutná Hora
www.organ-pipes.net
CZ - Opava
www.faforgans.com
CZ - Jeseník