Prijatie medzi kandidátov diakonátu a kňažstva
Kopíruj alebo exportuj údaje.
id Názov slávenia Kategória Sub kategória Cirk. obdobie Týždeň cirk. obdobia Deň týždňa cirk. obdobia Mesiac Deň mesiaca Ned. Cyklus Fer. Cyklus Koľký deň pred 1. adv. nedeľou Koľký deň po popolc. strede Koľký deň po 1. adv. nedeli Koľký deň po 1. adv. nedeli (prednosť ak 1.a.n=3.dec.) titul dňa sub file akcia
940 Prijatie medzi kandidátov diakonátu a kňažstva a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.3: Prijatie medzi kandidátov diakonátu a kňažstva irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit