Uvádzanie do kresťanského života
Kopíruj alebo exportuj údaje.
id Názov slávenia Kategória Sub kategória Cirk. obdobie Týždeň cirk. obdobia Deň týždňa cirk. obdobia Mesiac Deň mesiaca Ned. Cyklus Fer. Cyklus Koľký deň pred 1. adv. nedeľou Koľký deň po popolc. strede Koľký deň po 1. adv. nedeli Koľký deň po 1. adv. nedeli (prednosť ak 1.a.n=3.dec.) titul dňa sub file akcia
934 Katechumenát a sviatostné zasvätenie dospelých a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.1: Uvádzanie do kresťanského života irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
935 Krst detí a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.1: Uvádzanie do kresťanského života irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
936 Prijatie už platne pokrsteného do plného spoločenstva Cirkvi a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.1: Uvádzanie do kresťanského života irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
937 Birmovanie a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.1: Uvádzanie do kresťanského života irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit
938 Prvé sväté prijímanie detí a. Vysluhovanie sviatostí a svätenín a.1: Uvádzanie do kresťanského života irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. irel. Edit