243

1. Kresťania, sem spiechajte, - Bohu chválu vzdávajte, - o Kristovi Ježišovi - tu rozjímajte. - 2. Telo Božie trápené, - svätou omšou slávené, - hľa, tu sa dnes predstavuje - naše spasenie. 3. Nech je Bohu sláva, česť, - anjelská tak znela zvesť; - nám na zemi pokoj daný - nech zavráti lesť. - Evanjelium: 4. Bože, ráč do milosti - prijať Cirkvi žiadosti, - ktoré teraz ti predkladá - tvoj kňaz z vrúcnosti. - Krédo: 5. V Boha, Otca večného, - v Krista, Syna milého, - veríme tak ako v Božstvo - Ducha Svätého. - Ofertórium: 6. Prijmi, večný Otče, tú - najčistejšiu obetu, - ktorú Ježiš sám pred smrťou - zanechal svetu. 7. Kňaz chlieb, víno predkladá - a pred tvoju tvár skladá: - ráč požehnať tieto dary, - s nami ťa žiada. - 8. „Svätý, svätý!" spievame, - s anjelmi česť vzdávame: - Bohu, Otcu nebeskému - sa vždy klaniame.
Pre Popis Kto Kedy Vymazať Priradenie Slávenia Piesni
Tag Popis Kto Kedy Vymazať priradenie Tagu piesni
Chýba v JKS jan-fric Ján Frič 24. máj. 2020 o 22:22
Link Popis Kto Kedy
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
Juraj Kubek
Juraj Kubek
admin, organista

Vložil: 21. jún. 2019 13:14

Upravil: 21. jún. 2019 13:14

Komentáre0