123

1. Svätý pôst sa započína, - k pokániu nás napomína, - zavčasu hnev boží krotiť, - od trestu sa oslobodiť. - 2. Nezdržujme len samého - pokrmu sa telesného, - ale chráňme sa i zlosti, - hriechu, každej neprávosti. - 3. Hriešny život zanechajme, - pokániu sa odovzdajme - horké slzy vylievajme, - staré viny zotierajme. - 4. Dbajme vždycky na modlitby, - na bedlenie, božie služby, - na nábožné premýšľanie, - múk Kristových rozjímanie. - 5. Biednym, núdznym, utrápeným, - zarmúteným, opusteným - štedrejší sa ukazujme, - všetko dobre vybavujme. - 6. By sme v duchu oživení, - rúchom čnosti ozdobení - do raja sa tak dostali - a sa večne radovali.
Pre Popis Kto Kedy Vymazať Priradenie Slávenia Piesni
Tag Popis Kto Kedy Vymazať priradenie Tagu piesni
Chýba v JKS jan-fric Ján Frič 31. máj. 2020 o 18:23
Link Popis Kto Kedy
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
Juraj Kubek
Juraj Kubek
admin, organista

Vložil: 21. jún. 2019 10:59

Upravil: 21. jún. 2019 10:59

Komentáre0