Chýba v LS-II - Ďalšie nápevy, spracovania....
č. piesne * Názov piesne Iné názvy vytvoril zapísaná upravil naposl. upravená akcia
7219 Nech vás žehná Pán po všetky dni vášho života. Uzatváranie manželstva Juraj Kubek 11. máj. 2020 o 07:30 Juraj Kubek 18. okt. 2020 o 12:41
7985 Liturgický spevník II/b+c Medzispevy na adventné, vianočné pôstne a veľkonočné férie Ján Frič 26. máj. 2020 o 07:16 Ján Frič 26. máj. 2020 o 07:16
7802 Aleluja 2 František Herman 27. máj. 2020 o 17:22 František Herman 27. máj. 2020 o 17:23
7204 Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu Martin Pavlovič František Herman 27. máj. 2020 o 19:10 František Herman 12. máj. 2023 o 10:28
7255 Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. štvrtok, 3. adv. t. Juraj Kubek 17. jún. 2020 o 21:46 Juraj Kubek 17. jún. 2020 o 21:46
7256 Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy. piatok, 3. adv. t. Juraj Kubek 17. jún. 2020 o 21:53 Juraj Kubek 17. jún. 2020 o 21:53
7257 V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja naveky. (Ž 72) 18. dec., adv, férie Juraj Kubek 17. jún. 2020 o 22:01 Juraj Kubek 30. jún. 2020 o 08:56
7181 Srdce mi plesá v mojom Bohu. (1 Sam 2) 22. dec., adv, férie Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:46 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 19:48
7259 Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. (Ž 98) Vianočné férie, 3. jan. Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 15:54 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 07:53
7130 Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. (Ž 98) Vianočné férie, 2. jan. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:04 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 07:54
7184 Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem. (Ž 96) 29. dec, 5.deň oktávy Narodenia Pána Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:47 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 18:09
7260 Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. (Ž 98) Vianočné férie, 4. jan. Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 16:01 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 07:54
7261 Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. (Ž 100) Vianočné férie, 5. jan. Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 16:05 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 08:12
7262 Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj Sion svojho Boha. (Ž 147) Vianočné férie, 6. jan., ak Zjavenie Pána je nedeľa Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 16:09 Juraj Kubek 1. júl. 2020 o 22:04
7021 Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta. Vian. férie, 8. jan. alebo utorok po Zjavení Pána Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 16:16
7263 Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta. Vian. férie, 9. jan. alebo streda po Zjavení Pána Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 16:19 Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 16:19
7264 Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta. Vian. férie, 10. jan. alebo štvrtok po Zjavení Pána Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 16:21 Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 16:21
7265 Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj Sion svojho Boha. (Ž 147) Vian. férie, 11. jan. alebo piatok po Zjavení Pána Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 16:24 Juraj Kubek 1. júl. 2020 o 22:05
7266 Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. (Ž 51) Popolcová streda Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 18:00 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 09:56
7267 Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru. (Ž 1) štvrtok po Popolcovej strede Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 18:05 Juraj Kubek 23. aug. 2020 o 09:56
7268 Pán vyslobodí spravodlivých zo všetkých tiesní. (Ž 34) utorok, 1. pôst. týždeň Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 18:12 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 06:50
7269 Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru. (Ž 1) štvrtok, 2. pôst. týždeň Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 18:16 Juraj Kubek 30. jún. 2020 o 22:59
7270 Pane, ty máš slová večného života. (Ž 81) piatok, 3. pôst. týždeň Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 18:19 Juraj Kubek 30. aug. 2020 o 20:07
7271 Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. (Ž 145) streda, 4. pôst. týždeň Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 18:23 Juraj Kubek 8. júl. 2020 o 16:40
7272 Pane, buď pri tých, čo majú srdce skrúšené. (Ž 34) piatok, 4. pôst. týždeň Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 18:26 Juraj Kubek 8. júl. 2020 o 20:04
7273 Chvála ti a sláva naveky. (Dan 3) streda, 5. pôst. týždeň Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 18:30 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 10:09
7169 Pán večne pamätá na svoju zmluvu. (Ž 105) štvrtok, 5. pôst. týždeň Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:40 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 10:09
7154 Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo. (Jer 31) sobota, 5. pôst. týždeň Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:25 Juraj Kubek 22. júl. 2020 o 18:26
7200 Tento kalich dobrorečenia je účasťou na Kristovej krvi. (Ž 116) Zelený štvrtok, omša Pánovej večere Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:52 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 20:01
7187 Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. (Ž 31) Veľký piatok Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:51 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 20:01
7280 Jasaj Bohu, celá zem. (Ž 66) štvrtok, 3. veľk. týždeň Juraj Kubek 20. jún. 2020 o 06:59 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 11:28
7205 Velebte Pána, všetky národy. (Ž 67) streda, 4. veľk. týždeň Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 15:25 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 23:07
7281 Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. (Ž 98) sobota, 4. veľk. týždeň Juraj Kubek 20. jún. 2020 o 07:05 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 23:01
7282 Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie. Pondelok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI, spomienka Juraj Kubek 20. jún. 2020 o 07:15 Juraj Kubek 20. jún. 2020 o 07:15
7283 Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. (Ž 40) Nášho Pána Ježiša Krista, najvyš. a več. kňaza, rok A Juraj Kubek 20. jún. 2020 o 07:30 Juraj Kubek 18. aug. 2020 o 09:32
7284 Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. (Ž 110) Nášho Pána Ježiša Krista, najvyš. a več. kňaza, rok B Juraj Kubek 20. jún. 2020 o 10:49 Juraj Kubek 12. sep. 2020 o 10:14
7285 Srdce mi plesá v mojom Bohu. (1 Sam 2) Sobota po 2. nedeli po ZDS, Nepoškvrneného srdca Panny Márie Juraj Kubek 21. jún. 2020 o 10:19 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 19:47
7286 Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. (Ž 51) Piatok po Popolcovej strede Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 06:38 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 06:38
7198 Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. (Ž 86) sobota po Popolcovej strede Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:58 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 06:46
7287 Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. (Ž 51) streda, 1. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 06:44 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 06:44
7288 Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem vzývať. (Ž 138) štvrtok, 1. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:01 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:01
7289 Pane, ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť. (Ž 130) piatok, 1. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:05 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:05
7290 Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. (Ž 119) sobota, 1. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:09 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:09
7291 Pane, nezaobchádzaj s nami podľa našich hriechov. (Ž 79) pondelok, 2. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:12 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:12
7292 Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu. (Ž 50) utorok, 2. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:17 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:17
7293 Zachráň ma, Pane, vo svojom milosrdenstve. (Ž 31) streda, 2. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:23 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:23
7294 Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil. (Ž 105) piatok, 2. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:26 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:26
7295 Bože, ty máš záľubu v srdci úprimnom. (Ž 51) sobota, 3. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:29 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:29
7296 S nami je Pán zástupov, naším útočišťom je Pán, náš Boh. (Ž 46) utorok, 4. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 08:27 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 08:27
7297 Odpusť, Pane, vinu svojmu ľudu. (Ž 106) štvrtok, 4. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 08:30 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 08:30
7298 Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam. (Ž 7) sobota, 4. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 08:33 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 08:33
7299 Pane, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. (Ž 23) pondelok, 5. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 08:36 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 08:36
7300 Pane, vyslyš moju modlitbu a moje volanie nech dôjde ku tebe. (Ž 102) utorok, 5. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 08:38 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 08:38
7302 V úzkosti som ťa vzýval, Pane, zachráň ma. (Ž 18) piatok, 5. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:02 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:02
7301 Milosti Pánovej plná je zem. (Ž 33) Utorok vo Veľkonočnej oktáve Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 08:40 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:15
7303 S radosťou spievajme Pánovi a oslavujme ho. (Ž 105) Streda vo Veľkonočnej oktáve Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:18 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:18
7304 Aké vznešené je tvoje meno, Pane, Bože náš. (Ž 8) Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:20 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:23
7305 Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože milosrdný. (Ž 118) Sobota vo Veľkonočnej oktáve Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:25 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:25
7307 Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? (Ž 116) sobota, 3. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:33 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:33
7308 Chváľte Pána, všetky národy. (Ž 87) utorok, 4. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:37 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:37
7309 Oslávil si, Otče, svojho Syna. (Ž 2) piatok, 4. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:40 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:40
7310 Nie nás, Pane, osláv, ale svoje meno. (Ž 115) pondelok, 5. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:42 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:42
7311 Velebíme ťa, Pane, pre tvoju slávu. (Ž 145) utorok, 5. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:52 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:52
7312 Budem ťa velebiť, Pane, medzi národmi. (Ž 57) piatok, 5. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:54 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:54
7313 Jasaj na chválu Pánovi, celá zem. (Ž 100) sobota, 5. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:58 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:58
7314 Chráni ma tvoja pravica, Pane, Bože môj. (Ž 138) utorok, 6. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:01 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:01
7315 Plné sú nebo i zem tvojej slávy. (Ž 148) streda, 6. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:04 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:04
7316 Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu chválospev. (Ž 47) piatok, 6. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:06 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:06
7317 Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu chválospev. (Ž 47) sobota, 6. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:09 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:09
7318 Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. (Ž 68) pondelok, 7. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:11 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:11
7192 Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. (Ž 68) utorok, 7. veľk. týždeň Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:54 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:14
7319 Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. (Ž 68) streda, 7. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:16 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:16
7320 Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach. (Ž 103) piatok, 7. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:20 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:20
7321 Pán tróni na nebesiach; statoční uvidia jeho tvár. (Ž 11) sobota, 7. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:23 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:23
7322 Požehanný, ktorý prichádza v mene Pánovom. (Ž 118) štvrtok, 1. adv. týždeň Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 16:55 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 16:55
7170 Blahoslavení všetci, čo očakávajú Pána. (Ž 147) sobota, 1. adv. týždeň Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:40 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 16:58
7171 Hľa, náš Boh príde a spasí nás. (Ž 85) pondelok, 2. adv. týždeň Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:41 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 17:01
7172 Hľa, Pán, Boh prichádza so šetkou mocou. (Ž 96) utorok, 2. adv. týždeň Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:42 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 17:03
7203 Dobroreč, duša moja, svojmu Pánovi. (Ž 103) streda, 2. adv. týždeň Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 20:02 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 17:06
7174 Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. (Ž 145) štvrtok, 2. adv. týždeň Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:43 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 17:29
7175 Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života. (Ž 1) piatok, 2. adv. týždeň Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:43 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 17:32
7176 Pouč ma, Pane, o svojich chodníkoch. (Ž 25) pondelok, 3. adv. týždeň Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:43 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 17:36
7323 Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. (Ž 34) utorok, 3. adv. týždeň Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 17:39 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 17:39
7177 Roste, nebesia, z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť. (Ž 85) streda, 3. adv. týždeň Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:44 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 17:41
7178 V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja naveky. (Ž 72) Adventné férie, 17.dec. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:44 Juraj Kubek 28. jún. 2020 o 23:17
7179 Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy. (Ž 24) Adventné férie, 20. dec. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:45 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 17:56
7180 Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu novú pieseň. (Ž 33) Adventné férie, 21. dec. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:45 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 17:58
7182 Zodvihnite hlavu, blíži sa vaše vykúpenie. (Ž 25) Adventné férie, 23.dec. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:47 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 18:02
7324 Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem. (Ž 96) 30.dec, 6.deň oktávy Narodenia Pána Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 18:10 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 18:10
7325 Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem. (Ž 96) 31.dec, 7.deň oktávy Narodenia Pána Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 18:12 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 18:12
7326 Pán, Boh, miluje svoj ľud. (Ž 149) Vianočné férie, 7. jan., ak Zjavenie Pána je nedeľa Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 18:21 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 18:21
7327 Otec dal Synovi kráľovstvo všetkých národov. (Ž 2) Vian. férie, 7. jan. alebo pondelok po Zjavení Pána Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 18:23 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 18:23
7328 Obetu chvály ti, Pane, prinesiem. (Ž 116) Pondelok, 1. týždeň II. Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 19:42 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 19:42
7329 Srdce mi plesá v mojom Bohu. (1 Sam 2) Utorok, 1. týždeň II. Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 19:49 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 19:49
7330 Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. (Ž 40) Streda, 1. týždeň II. Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 19:53 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 19:53
7331 Vykúp nás, Pane, veď si milosrdný. (Ž 44) Štvrtok, 1. týždeň II. Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 19:56 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 19:56
7332 Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje. (Ž 21) Sobota, 1. týždeň II. Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 20:04 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 20:04
7333 Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu. (Ž 50) Pondelok, 2. týždeň II. Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 22:43 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 22:43
7335 Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. (Ž 144) Streda, 2. týždeň II. Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 23:01 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 23:01
7336 Na Boha sa ja spolieham a nebojím sa. (Ž 56) Štvrtok, 2. týždeň II. Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 23:09 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 23:09
7337 Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou. (Ž 57) Piatok, 2. týždeň II. Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 23:12 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 23:12
7338 Rozjasni, Pane, svoju tvár a budeme spasení. (Ž 80) Sobota, 2. týždeň II. Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 23:17 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 23:17
7339 Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. (Ž 132) Štvrtok, 3. týždeň II. Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 09:20 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 09:20
7340 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) Streda, 3. týždeň II. Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 09:30 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 09:30
7341 Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. (Ž 51) Piatok, 3. týždeň II. Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 09:57 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 09:57
7342 Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj. (Ž 3) Pondelok, 4. týždeň II. Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 13:49 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 13:49
7343 Skloň sa ku mne, Pane, a vyslyš ma. (Ž 86) Utorok, 4. týždeň II. Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 13:55 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 13:55
7344 Pane, ty panuješ nad všetkými, v tvojej ruke je moc a sila. (1 Krn 29) Štvrtok, 4. týždeň II. Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 13:59 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 13:59
7345 Velebím ťa, Bože, ty moja spása. (Ž 18) Piatok, 4. týždeň II. Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 14:07 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 14:07
7346 Nauč ma, Pane, svoje ustanovenia. (Ž 119) Sobota, 4. týždeň II. Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 14:09 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 14:09
7155 Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov. (Ž 84) Utorok, 5. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:25 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 22:20
7347 Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť. (Ž 37) Streda, 5. týždeň II. Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 22:24 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 22:24
7348 Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu. (Ž 106) Štvrtok, 5. týždeň II. Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 22:27 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 22:27
7349 Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas. (Ž 81) Piatok, 5. týždeň II. Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 22:31 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 22:31
7350 Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu. (Ž 106) Sobota, 5. týždeň II. Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 22:34 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 22:34
7351 Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. (Ž 34) streda, 13. týždeň, cyklus I. Juraj Kubek 28. jún. 2020 o 21:59 Juraj Kubek 28. jún. 2020 o 21:59
7258 Nech sa mi ústa naplnia chválou a budem spievať o tvojej sláve. (Ž 71) 19. dec., adv, férie Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 12:20 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 17:54
7352 Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. (Ž 19) pondelok, 1. pôst. t. Juraj Kubek 30. jún. 2020 o 15:11 Juraj Kubek 30. jún. 2020 o 15:11
7353 Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 103) sobota, 2. pôst. týždeň Juraj Kubek 1. júl. 2020 o 14:16 Juraj Kubek 1. júl. 2020 o 14:16
7095 Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. (Ž42, 43) pondelok, 3. pôst. týždeň Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:28 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 22:21
7354 Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie. (Ž 25) utorok, 3. pôst. týždeň Juraj Kubek 1. júl. 2020 o 21:15 Juraj Kubek 1. júl. 2020 o 21:15
7355 Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj Sion svojho Boha. (Ž 147) streda, 3. pôst. týždeň Juraj Kubek 1. júl. 2020 o 22:06 Juraj Kubek 1. júl. 2020 o 22:07
7356 Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. (Ž 95) štvrtok, 3. pôst. týždeň Juraj Kubek 5. júl. 2020 o 21:14 Juraj Kubek 5. júl. 2020 o 21:14
7357 Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. (Ž 30) pondelok, 4. pôst. týždeň Juraj Kubek 7. júl. 2020 o 15:41 Juraj Kubek 7. júl. 2020 o 15:41
7358 Pán je moje svetlo a moja spása. (Ž 27) Pondelok veľkého týždňa Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 16:18 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 16:18
7359 Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. (Ž 71) Utorok Veľkého týždňa Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 18:15 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 18:15
7360 Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane. (Ž 69) Streda Veľkého týždňa Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 19:14 Juraj Kubek 31. aug. 2020 o 22:53
7361 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) Štvrtok Veľkého týždňa - Na omšu svätenia olejov Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 19:53 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 19:53
7362 Milosti Pánovej plná je zem. (Ž 33) Štvrtok, 29. týždeň II. Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 23:06 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 23:21
7363 Milosti Pánovej plná je zem. (Ž 33) Piatok, 21. týždeň II. Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 23:22 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 23:22
7364 Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uhoľným. (Ž 118) Piatok vo Veľkonočnej oktáve Juraj Kubek 10. júl. 2020 o 09:40 Juraj Kubek 10. júl. 2020 o 09:41
7365 Pán kraľuje, oslavujme ho. (Ž 93) utorok, 2. veľk. týždeň Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 06:38 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 06:38
7366 Pán kraľuje, oslavujme ho. (Ž 93) Pondelok, 7. týždeň I. Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 06:48 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 06:48
7367 Pán kraľuje, velebou sa zaodel. (Ž 93) Sobota, 14. týždeň II. Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 07:00 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 07:00
7072 Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. (Ž 34) streda 2. veľk. t. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:52 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 07:14
7368 Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. (Ž 34) 22. jan., sv. Vincenta, d., muč. Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 10:25 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 10:25
7369 Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. (Ž 34) 1. jún., sv. Justína, muč. Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 10:33 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 10:33
7370 Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. (Ž 34) 24. apr., sv. Fidéla zo Sigmaringenu, k., muč. Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 10:36 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 10:36
7371 Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. (Ž 34) štvrok 2. veľk. t. Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 11:03 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 11:03
7372 Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. (Ž 34) 11. apr., sv. Stanislava, b., muč. Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 13:44 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 13:44
7373 Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. (Ž 34) 29. dec., sv. Tomáša Becketa, b., muč. Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 13:54 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 13:54
7374 Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. (Ž 34) 29. jún., sv. Petra a Pavla, vo dne Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 14:08 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 14:08
7375 Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. (Ž 34) 20. jan., sv. Šebastiána, muč. Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 16:51 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 16:51
7376 Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. (Ž 34) 17. okt., sv. Ignáca Antiochijského, b., muč. Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 17:01 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 17:01
7377 Pán je moje svetlo a moja spása. (Ž 27) piatok, 2. veľk. týždeň Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 17:16 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 17:17
7378 Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. (Ž 33) sobota, 2. veľk. týždeň Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 17:43 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 17:43
7379 Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. (Ž 119) pondelok, 3. veľk. týždeň Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 07:24 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 07:24
7380 Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. (Ž 31) utorok, 3. veľk. týždeň Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 10:30 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 10:30
7381 Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. (Ž 31) 6. júl., sv. Márie Goretti, panny, muč. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 10:50 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 10:50
7382 Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. (Ž 31) 13. dec., sv. Lucie, panny, muč. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 10:56 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 10:56
7383 Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. (Ž 31) 5. feb., sv. Agáty, panny, muč. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 10:58 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 10:58
7384 Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. (Ž 31) 16. jún., sv. Neita, muč. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 11:08 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 11:08
7385 Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. (Ž 31) 23. feb., sv. Polykarpa, b., muč. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 11:14 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 11:14
7386 Jasaj Bohu, celá zem. (Ž 66) streda, 3. veľk. týždeň Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 11:30 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 11:30
7387 Choďte do celého sveta a hlásajte enajelium. (Ž 117) piatok, 3. veľk. týždeň Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 11:35 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 11:35
7388 Choďte do celého sveta a hlásajte enajelium. (Ž 117) 4. aug., sv. Jána Márie Vianneya, k. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 11:35 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 14:14
7390 Choďte do celého sveta a hlásajte enajelium. (Ž 96) 23. apr., sv. Vojtecha, b., muč. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 14:23 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 14:25
7392 Choďte do celého sveta a hlásajte enajelium. (Ž 117) 5. jún., sv. Bonifáca, b., muč. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 14:53 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 14:53
7393 Choďte do celého sveta a hlásajte enajelium. (Ž 117) 19. okt., sv. Pavla z Kríža, k. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 21:14 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 21:14
7394 Choďte do celého sveta a hlásajte enajelium. (Ž 117) 3. feb., sv. Blažeja, b., muč. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 21:22 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 21:22
7395 Choďte do celého sveta a hlásajte enajelium. (Ž 117) streda, 27. týždeň II. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 21:30 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 21:30
7396 Choďte do celého sveta a hlásajte enajelium. (Ž 117) 3. júl., sv. Tomáša, ap. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 21:36 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 21:36
7397 Choďte do celého sveta a hlásajte enajelium. (Ž 117) 28. apr., sv. Petra Chanela, k., muč. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 21:44 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 21:44
7398 Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. (Ž42, 43) pondelok, 4. veľk. týždeň Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 22:28 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 22:29
7399 Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. (Ž42, 43) Sobota, 30. týždeň II. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 22:57 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 22:57
7401 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) štvrtok, 4. veľk. týždeň Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 19:58 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:59
7403 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 4. nov., sv. Karola Borromea, b. Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 20:26 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 20:26
7404 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) Pondelok, 3. týždeň II. Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 21:18 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 21:18
7405 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) Piatok, 1. týždeň II. Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 21:50 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 21:50
7406 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 23. nov., sv. Klimenta I., pp., muč. Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 21:58 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 21:58
7407 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 13. jún., sv. Antona Paduánskeho, k., uč. cirkvi Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:05 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:05
7408 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 7. dec., sv. Ambróza, b., uč. cirkvi Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:12 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:12
7409 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 27. jún., sv. Cyrila Alexandrijského, b., uč. cirkvi Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:19 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:19
7410 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 11. nov., sv. Martina z Tours, biskupa Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:24 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:24
7411 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 25. apr., sv. Marka, ev. Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:41 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:41
7413 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 2. aug., sv. Euzébia Vercellského, b. Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:57 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:57
7414 S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. (Ž 122) streda, 5. veľk. týždeň Juraj Kubek 14. júl. 2020 o 15:32 Juraj Kubek 14. júl. 2020 o 15:33
7415 S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. (Ž 122) Piatok, 31. týždeň II. Juraj Kubek 14. júl. 2020 o 15:41 Juraj Kubek 14. júl. 2020 o 15:42
7416 Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. (Ž 96) štvrtok, 5. veľk. týždeň Juraj Kubek 14. júl. 2020 o 18:29 Juraj Kubek 14. júl. 2020 o 18:29
7417 Pán, Boh, miluje svoj ľud. (Ž 149) pondelok, 6. veľk. týždeň Juraj Kubek 14. júl. 2020 o 20:11 Juraj Kubek 14. júl. 2020 o 20:11
7418 Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. (Ž 98) štvrtok, 6. veľk. týždeň - féria Juraj Kubek 15. júl. 2020 o 07:22 Juraj Kubek 15. júl. 2020 o 07:22
7419 Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. (Ž 16) štvrtok, 7. veľk. týždeň Juraj Kubek 15. júl. 2020 o 08:38 Juraj Kubek 15. júl. 2020 o 08:38
7421 Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie, Pane, a budem žiť. (Ž 119) Pondelok, 6. týždeň II. Juraj Kubek 17. júl. 2020 o 21:16 Juraj Kubek 17. júl. 2020 o 21:16
7422 Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš. (Ž 94) Utorok, 6. týždeň II. Juraj Kubek 17. júl. 2020 o 21:24 Juraj Kubek 17. júl. 2020 o 21:24
7423 Pane, kto môže nájsť odpočinok na tvojom svätom vrchu. (Ž 15) Streda, 6. týždeň II. Juraj Kubek 17. júl. 2020 o 21:32 Juraj Kubek 17. júl. 2020 o 21:32
7424 Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. (Ž 112) Piatok, 6. týždeň II. Juraj Kubek 17. júl. 2020 o 21:42 Juraj Kubek 17. júl. 2020 o 21:42
7425 Pane, ty nás zachováš a ochrániš. (Ž 12) Sobota, 6. týždeň II. Juraj Kubek 17. júl. 2020 o 21:51 Juraj Kubek 17. júl. 2020 o 21:51
7426 Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová. (Ž 55) Utorok, 7. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 06:27 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 06:27
7427 Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. (Ž 49) streda, 7. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 06:31 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 06:35
7428 Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo. (Ž 141) Sobota, 7. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 06:39 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 06:39
7167 Pán má svoju zmluvu stále na mysli. (Ž 111) Pondelok, 8. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:38 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 07:51
7430 Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. (Ž 98) Utorok, 8. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 07:55 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 07:55
7431 Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj Sion svojho Boha. (Ž 147) Streda, 8. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 08:08 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 08:08
7432 Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. (Ž 100) Štvrtok, 8. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 08:12 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 08:12
7433 Pán príde súdiť všetky národy. (Ž 96) piatok, 8. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 08:16 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 08:16
7434 V tebe mám dôveru, Pane, Bože môj. (Ž 91) Pondelok, 9. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 17:37 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 17:37
7435 Oči dvíham k tebe, Pane, čo na nebesiach prebývaš. (Ž 123) Streda, 9. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 18:01 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 18:01
7436 Ukáž mi, Pane, svoje cesty. (Ž 25) Štvrtok, 9. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 18:09 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 18:09
7437 Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj pokoj, Pane. (Ž 119) Piatok, 9. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 18:16 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 18:16
7438 Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. (Ž 71) Sobota, 9. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 18:21 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 18:21
7439 Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. (Ž 121) Pondelok, 10. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 20:50 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 20:50
7440 Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre. (Ž 4) Utorok, 10. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 21:01 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 21:01
7441 Tebe, Pane Bože, patrí chválospev na Sione. (Ž 65) Štvrtok, 10. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 21:11 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 21:11
7442 Pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár. (Ž 27) piatok, 10. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 21:21 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 21:21
7443 Pane, všimni si moje vzdychanie. (Ž 5) Pondelok, 11. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 04:16 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 04:16
7444 Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. (Ž 51) Utorok, 11. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 04:23 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 04:23
7445 Majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána. (Ž 31) Streda, 11. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 04:30 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 04:30
7147 Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok. (Ž 132) Piatok, 11. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:17 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 04:36
7446 Pánovo milosrdenstvo trvá naveky, (Ž 89) Sobota, 11. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 04:41 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 04:41
7447 Vyslyš nás, Pane, pomôž nám svojou pravicou. (Ž 60) Pondelok, 12. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 06:23 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 06:23
7448 Boh založil svoje mesto naveky. (Ž 48) Utorok, 12. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 06:38 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 06:38
7449 Ukáž mi, Pane, cestu svojich prikázaní. (Ž 119) Streda, 12. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 06:44 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 06:44
7450 Pre slávu svojho mena vysloboď nás, Pane. (Ž 79) Štvrtok, 12. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 07:07 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 07:07
7451 Nezabúdaj, Pane, na svojich úbožiakov. (Ž 74) Sobota, 12. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 07:26 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 07:26
7452 Spamätajte sa a nezabúdajte na Boha. (Ž 50) Pondelok, 13. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 18:58 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 18:58
7453 Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti. (Ž 5) Utorok, 13. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 19:01 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 19:01
7454 Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu. (Ž 50) Streda, 13. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 19:25 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 19:25
7455 Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé. (Ž 19) Štvrtok, 13. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 19:33 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 19:33
7456 Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. (Ž 119) Piatok, 13. týždeň II. Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 07:19 Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 07:19
7457 Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. (Ž 85) Sobota, 13. týždeň II. Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 07:37 Juraj Kubek 31. aug. 2020 o 09:15
7458 Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 145) Pondelok, 14. týždeň II. Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 07:53 Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 07:53
7459 My dúfame v teba, Pane, Bože náš. (Ž 115) Utorok, 14. týždeň II. Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 08:02 Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 08:02
7460 Hľadajte Pána, hľadajte jeho tvár. (Ž 105) Streda, 14. týždeň II. Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 08:10 Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 08:10
7201 Moje ústa, Pane, budú ohlasovať tvoju slávu. (Ž 51) Piatok, 14. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 20:00 Juraj Kubek 5. sep. 2020 o 15:59
7152 Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu. (Ž 50) Pondelok, 15. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:24 Juraj Kubek 1. aug. 2020 o 10:09
7461 Boh založil svoje mesto naveky. (Ž 48) Utorok, 15. týždeň II. Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 18:20 Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 18:20
7148 Pán neodvrhne a neopustí svoj ľud. (Ž 94) Streda, 15. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:21 Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 19:21
7149 Pán z nebies pozerá na našu zem. (Ž 102) Štvrtok, 15. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:22 Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 19:25
7150 Pane, ty si vyrval môj život z priepasti záhuby. (Iz 38) Piatok, 15. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:23 Juraj Kubek 22. júl. 2020 o 08:10
7151 Pane, nezabúdaj na úbohých. (Ž 10) Sobota, 15. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:23 Juraj Kubek 22. júl. 2020 o 08:13
7153 Pane, u teba je zdroj života. (Ž 36) Štvrtok, 16. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:24 Juraj Kubek 22. júl. 2020 o 18:19
7462 Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo. (Jer 31) Piatok, 16. týždeň II. Juraj Kubek 22. júl. 2020 o 18:26 Juraj Kubek 22. júl. 2020 o 18:26
7463 Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov. (Ž 84) Sobota, 16. týždeň II. Juraj Kubek 22. júl. 2020 o 18:33 Juraj Kubek 22. júl. 2020 o 18:33
7464 Opustil si Boha, svojho stvoriteľa. (Dt 32) Pondelok, 17. týždeň II. Juraj Kubek 22. júl. 2020 o 18:42 Juraj Kubek 22. júl. 2020 o 18:42
7465 Pre slávu svojho mena pomôž nám, Bože. (Ž 79) Utorok, 17. týždeň II. Juraj Kubek 22. júl. 2020 o 18:46 Juraj Kubek 22. júl. 2020 o 18:46
7466 Bože, ty si mi útočišťom v deň súženia. (Ž 59) Streda, 17. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 07:07 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 07:07
7467 Blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána, svojho Boha. (Ž 146) Štvrtok, 17. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 07:16 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 07:16
7468 V tomto čase milosti vyslyš ma, Pane. (Ž 69) Sobota, 17. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 07:23 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 07:23
7469 Daj mi poznať, Pane, tvoju spravodlivosť. (Ž 119) Pondelok, 18. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 07:42 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 07:42
7470 Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve. (Ž 102) Utorok, 18. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 07:45 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 07:45
7471 Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo. (Jer 31) Streda, 18. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 07:52 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 07:52
7472 Zľutuj sa, Pane, nad svojimi služobníkmi. (Dt 32) Piatok, 18. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 07:56 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 07:56
7473 Pane, ty neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. (Ž 9) Sobota, 18. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 08:01 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 08:01
7474 Tvoje výroky, Pane, mojim ústam sú sladšie ako med. (Ž 119) Utorok, 19. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 17:42 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 17:42
7475 Pánova sláva prevyšuje nebesia. (Ž 113) Streda, 19. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 17:48 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 17:48
7476 Nezabúdajme na Božie diela. (Ž 78) Štvrtok, 19. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 18:19 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 18:19
7477 Tvoj hnev sa utíšil a potešil si ma. (Iz 12) Piatok, 19. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 18:24 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 18:24
7478 Opustil si Boha, svojho stvoriteľa. (Dt 32) Pondelok, 20. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 18:30 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 18:30
7479 Zľutuj sa, Pane, nad svojimi služobníkmi. (Dt 32) Utorok, 20. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 18:37 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 18:37
7480 Vylejem na vás čistú vodu a budete očistení. (Ž 51) Štvrtok, 20. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 18:48 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 18:48
7481 Pánova sláva bude prebývať v našej krajine. (Ž 85) Sobota, 20. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 18:56 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 18:56
7482 Pán príde súdiť všetky národy. (Ž 96) Utorok, 21. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 19:21 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 19:21
7483 Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ. (Ž 145) Štvrtok, 21. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 19:32 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 19:32
7484 Pane, tvoj zákon veľmi milujem. (Ž 119) Pondelok, 22. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 19:41 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 19:41
7485 Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách. (Ž 145) Utorok, 22. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 19:47 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 19:47
7160 Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa. (Ž 24) Štvrtok, 22. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:29 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 19:55
7486 Spása spravodlivých prichádza od Pána. (Ž 37) Piatok, 22. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 19:53 Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 05:42
7487 Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú. (Ž 145) Sobota, 22. týždeň II. Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 05:57 Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 05:57
7488 Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti. (Ž 5) Pondelok, 23. týždeň II. Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 06:10 Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 06:10
7489 Pán, Boh, miluje svoj ľud. (Ž 149) Utorok, 23. týždeň II. Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 07:24 Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 07:24
7490 Čuj, dcéra, a pozoruj a nakloň svoj sluch. (Ž 45) Streda, 23. týždeň II. Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 07:29 Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 07:29
7165 Veď ma, Pane, po ceste k večnosti. (Ž 139) Štvrtok, 23. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:35 Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 07:44
7491 Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov. (Ž 84) Piatok, 23. týždeň II. Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 07:49 Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 07:49
7429 Obetu chvály ti, Pane, prinesiem. (Ž 116) Sobota, 23. týždeň II. Juraj Kubek 17. júl. 2020 o 05:37 Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 07:53
7492 Zvestujeme Pánovu smrť, kým nepríde v sláve. (Ž 40) Pondelok, 24. týždeň II. Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 08:04 Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 08:04
7493 Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. (Ž 100) Utorok, 23. týždeň II. Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 08:09 Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 08:09
7494 Budem kráčať pred Bohom vo svetle žijúcich. (Ž 56) Sobota, 24. týždeň II. Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 08:23 Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 08:23
7495 Spravodlivý nájde odpočinok na tvojom svätom vrchu, Pane. (Ž 15) Pondelok, 25. týždeň II. Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 20:20 Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 20:20
7496 Priveď ma, Pane, na chodník svojich príkazov. (Ž 119) Utorok, 25. týždeň II. Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 20:24 Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 20:24
7497 Pane, tvoje slovo je svetlo pre moje nohy. (Ž 119) Streda, 25. týždeň II. Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 20:32 Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 20:32
7498 Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. (Ž 144) Piatok, 25. týždeň II. Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 20:36 Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 20:36
7162 Nakloň ku mne svoj sluch a vypočuj moje slová. (Ž 17) Pondelok, 26. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:31 Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 08:13
7163 Kiež prenikne k tebe, Pane, moja modlitba. (Ž 88) Utorok, 26. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:31 Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 08:34
7499 Kiež prenikne k tebe, Pane, moja modlitba. (Ž 88) Streda, 26. týždeň II. Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 08:36 Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 08:36
7500 Veď ma, Pane, po ceste k večnosti. (Ž 139) Piatok, 26. týždeň II. Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 08:41 Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 08:41
7501 Vyjasni tvár, Pane, nad svojím služobníkom. (Ž 119) Sobota, 26. týždeň II. Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 08:44 Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 08:44
7502 Pán má svoju zmluvu stále na mysli. (Ž 111) Pondelok, 27. týždeň II. Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 08:50 Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 08:50
7503 Veď ma, Pane, po ceste k večnosti. (Ž 139) Utorok, 27. týždeň II. Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 08:54 Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 08:54
7504 Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil svoj ľud. (Lk 1) Štvrtok, 27. týždeň II. Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 18:35 Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 18:35
7505 Pán má svoju zmluvu stále na mysli. (Ž 111) Piatok, 27. týždeň II. Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 19:07 Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 19:12
7506 Pán večne pamätá na svoju zmluvu. (Ž 105) Sobota, 27. týždeň II. Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 19:19 Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 19:19
7507 Nech je velebené meno Pánovo odteraz až naveky. (Ž 113) Pondelok, 28. týždeň II. Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 19:26 Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 19:26
7508 Pane, nech zostúpi na mňa tvoje zmilovanie. (Ž 119) Utorok, 28. týždeň II. Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 19:30 Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 19:30
7509 Pán oznámil svoju spásu. (Ž 98) Štvrtok, 28. týždeň II. Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 19:40 Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 19:40
7510 Svojho Syna si ustanovil za vládcu nad dielami svojich rúk. (Ž 8) Sobota, 28. týždeň II. Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 19:43 Juraj Kubek 25. júl. 2020 o 19:43
7512 Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. (Ž 85) Utorok, 29. týždeň II. Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 07:23 Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 07:23
7513 S úprimným srdcom hľadáme tvoju tvár, Pane. (Ž 24) Piatok, 29. týždeň II. Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 07:39 Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 07:39
7514 Napodobňujme Boha ako jeho milované deti. (Ž 1) Pondelok, 30. týždeň II. Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 07:43 Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 07:43
7516 Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. (Ž 144) Štvrtok, 30. týždeň II. Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 15:42 Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 15:42
7517 Nádherné a vznešené sú tvoje diela, Pane. (Ž 111) Piatok, 30. týždeň II. Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 15:47 Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 15:47
7518 Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. (Ž 105) Štvrtok, 31. týždeň II. Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 15:57 Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 15:57
7519 Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. (Ž 112) Sobota, 31. týždeň II. Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 16:01 Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 16:01
7520 S úprimným srdcom hľadáme tvoju tvár, Pane. (Ž 24) Pondelok, 32. týždeň II. Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 16:18 Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 16:18
7521 Pane, spas ma; ochraňuj ma v čase súženia. (Ž 37) Utorok, 32. týždeň II. Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 16:22 Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 16:22
7522 Blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána, svojho Boha. (Ž 146) Štvrtok, 32. týždeň II. Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 16:27 Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 16:27
7523 Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. (Ž 112) Sobota, 32. týždeň II. Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 16:33 Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 16:33
7524 Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života. (Ž 1) Pondelok, 33. týždeň II. Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 19:29 Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 19:29
7525 Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne. (Ž 15) Utorok, 33. týždeň II. Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 19:36 Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 19:36
7526 Svätý, svätý, svätý je Boh, Pán Boh všemohúci. (Ž 150) Streda, 33. týždeň II. Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 19:40 Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 19:40
7527 Urobil si nás kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. (Ž 149) Štvrtok, 33. týždeň II. Juraj Kubek 27. júl. 2020 o 07:20 Juraj Kubek 27. júl. 2020 o 07:20
7528 Tvoje výroky, Pane, mojim ústam sú sladšie ako med. (Ž 119) Piatok, 33. týždeň II. Juraj Kubek 27. júl. 2020 o 07:37 Juraj Kubek 27. júl. 2020 o 07:37
7529 Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. (Ž 144) Sobota, 33. týždeň II. Juraj Kubek 27. júl. 2020 o 07:41 Juraj Kubek 27. júl. 2020 o 07:41
7530 S úprimným srdcom hľadáme tvoju tvár, Pane. (Ž 24) Pondelok, 34. týždeň II. Juraj Kubek 27. júl. 2020 o 07:47 Juraj Kubek 27. júl. 2020 o 07:47
7531 Pán príde súdiť všetky národy. (Ž 96) Utorok, 34. týždeň II. Juraj Kubek 27. júl. 2020 o 17:10 Juraj Kubek 27. júl. 2020 o 17:10
7532 Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane, Bože všemohúci. (Ž 98) Streda, 34. týždeň II. Juraj Kubek 27. júl. 2020 o 17:14 Juraj Kubek 27. júl. 2020 o 17:14
7533 Blahoslavení tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu. (Ž 100) Štvrtok, 34. týždeň II. Juraj Kubek 27. júl. 2020 o 17:17 Juraj Kubek 27. júl. 2020 o 17:17
7032 Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi. (Ž 84) Piatok, 34. týždeň II. Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 27. júl. 2020 o 17:20
7534 Príď, Pane Ježišu! (Ž 95) Sobota, 34. týždeň II. Juraj Kubek 27. júl. 2020 o 17:22 Juraj Kubek 27. júl. 2020 o 17:22
7535 Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy. (Ž 24) Utorok, 3. týždeň II. Juraj Kubek 29. júl. 2020 o 07:27 Juraj Kubek 29. júl. 2020 o 07:27
7536 Bože, stvor vo mne srdce čisté. (Ž 51) Sobota, 3. týždeň II. Juraj Kubek 29. júl. 2020 o 07:56 Juraj Kubek 29. júl. 2020 o 07:56
7537 Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu. (Ž 32) Streda, 4. týždeň II. Juraj Kubek 29. júl. 2020 o 08:29 Juraj Kubek 29. júl. 2020 o 08:29
7538 Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane. (Ž 69) Piatok, 17. týždeň II. Juraj Kubek 29. júl. 2020 o 10:28 Juraj Kubek 31. aug. 2020 o 22:54
7139 Vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto ty a tvoja vznešená archa. (Ž 132) Pondelok, 5. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:12 Juraj Kubek 29. júl. 2020 o 13:45
7539 Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. (Ž 34) Štvrtok, 6. týždeň II. Juraj Kubek 29. júl. 2020 o 15:57 Juraj Kubek 29. júl. 2020 o 15:57
7540 Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. (Ž 19) Pondelok, 7. týždeň II. Juraj Kubek 29. júl. 2020 o 21:24 Juraj Kubek 29. júl. 2020 o 21:24
7541 Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. (Ž 49) Štvrtok, 7. týždeň II. Juraj Kubek 30. júl. 2020 o 19:24 Juraj Kubek 30. júl. 2020 o 19:24
7542 Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 103) Piatok, 7. týždeň II. Juraj Kubek 30. júl. 2020 o 20:06 Juraj Kubek 30. júl. 2020 o 20:06
7543 Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj. (Ž 63) Sobota, 8. týždeň II. Juraj Kubek 30. júl. 2020 o 20:58 Juraj Kubek 30. júl. 2020 o 20:59
7544 Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie. (Ž 90) Utorok, 9. týždeň II. Juraj Kubek 30. júl. 2020 o 22:29 Juraj Kubek 30. júl. 2020 o 22:29
7545 Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. (Ž 16) Streda, 10. týždeň II. Juraj Kubek 31. júl. 2020 o 09:17 Juraj Kubek 31. júl. 2020 o 09:17
7546 Ty, Pane, si moje jediné dobro. (Ž 16) Sobota, 10. týždeň II. Juraj Kubek 31. júl. 2020 o 13:59 Juraj Kubek 31. júl. 2020 o 13:59
7105 Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi. (Ž 97) Štvrtok, 11. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:33 Juraj Kubek 31. júl. 2020 o 16:26
7547 Pane, chcem stále pamätať na teba. (Ž 137) Piatok, 12. týždeň II. Juraj Kubek 31. júl. 2020 o 17:15 Juraj Kubek 31. júl. 2020 o 17:15
7548 Rozjasni, Pane, svoju tvár a budeme spasení. (Ž 80) Štvrtok, 14. týždeň II. Juraj Kubek 31. júl. 2020 o 17:39 Juraj Kubek 31. júl. 2020 o 17:39
7549 Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu. (Ž 50) Pondelok, 16. týždeň II. Juraj Kubek 1. aug. 2020 o 09:55 Juraj Kubek 1. aug. 2020 o 09:55
7550 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. (Ž 85) Utorok, 16. týždeň II. Juraj Kubek 1. aug. 2020 o 22:31 Juraj Kubek 1. aug. 2020 o 22:31
7551 Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. (Ž 71) Streda, 16. týždeň II. Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 07:22 Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 07:22
7552 Bože, stvor vo mne srdce čisté. (Ž 51) Štvrtok, 18. týždeň II. Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 10:30 Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 10:30
7553 Bože, stvor vo mne srdce čisté. (Ž 51) Sobota, 19. týždeň II. Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 11:27 Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 11:27
7554 Pán je môj pastier, nič mi nechýba. (Ž 23) Streda, 20. týždeň II. Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 11:59 Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 11:59
7555 Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. (Ž 107) Piatok, 20. týždeň II. Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 12:30 Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 12:30
7556 Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. (Ž 96) Pondelok, 21. týždeň II. Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 20:36 Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 20:36
7557 Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. (Ž 128) Streda, 21. týždeň II. Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 21:05 Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 21:05
7558 Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. (Ž 33) Sobota, 21. týždeň II. Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 21:59 Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 21:59
7559 Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. (Ž 33) Streda, 22. týždeň II. Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 23:01 Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 23:01
7511 Pán je náš stvoriteľ a jemu patríme. (Ž 100) Pondelok, 29. týždeň II. Juraj Kubek 26. júl. 2020 o 07:07 Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 08:08
7560 Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. (Ž 33) Streda, 24. týždeň II. Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 09:16 Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 09:16
7561 Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. (Ž 118) Štvrtok, 24. týždeň II. Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 11:24 Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 11:24
7562 Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane. (Ž 17) Piatok, 24. týždeň II. Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 11:41 Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 11:41
7563 Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie. (Ž 90) Štvrtok, 25. týždeň II. Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 11:57 Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 11:57
7564 Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie. (Ž 90) Sobota, 25. týždeň II. Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 13:43 Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 13:43
7565 Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. (Ž 27) Štvrtok, 26. týždeň II. Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 16:30 Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 16:30
7566 Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života. (Ž 1) Streda, 28. týždeň II. Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 17:06 Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 17:06
7567 Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. (Ž 33) Piatok, 28. týždeň II. Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 22:25 Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 22:25
7568 Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy. (Iz 12) Streda, 29. týždeň II. Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 22:48 Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 22:48
7569 S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. (Ž 122) Sobota, 29. týždeň II. Juraj Kubek 4. aug. 2020 o 06:53 Juraj Kubek 4. aug. 2020 o 06:53
7570 Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. (Ž 128) Utorok, 30. týždeň II. Juraj Kubek 4. aug. 2020 o 07:08 Juraj Kubek 4. aug. 2020 o 07:08
7571 Pane, zachovaj moju dušu v tvojom pokoji. (Ž 131) Pondelok, 31. týždeň II. Juraj Kubek 4. aug. 2020 o 07:18 Juraj Kubek 4. aug. 2020 o 07:18
7572 Tebe, Pane, patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení. (Ž 22) Utorok, 31. týždeň II. Juraj Kubek 4. aug. 2020 o 07:57 Juraj Kubek 4. aug. 2020 o 07:57
7573 Pán je moje svetlo a moja spása. (Ž 27) Streda, 31. týždeň II. Juraj Kubek 4. aug. 2020 o 09:38 Juraj Kubek 4. aug. 2020 o 09:38
7574 Pán je môj pastier, nič mi nechýba. (Ž 23) Streda, 32. týždeň II. Juraj Kubek 4. aug. 2020 o 11:34 Juraj Kubek 4. aug. 2020 o 11:34
7575 Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. (Ž 119) Piatok, 32. týždeň II. Juraj Kubek 4. aug. 2020 o 12:15 Juraj Kubek 4. aug. 2020 o 12:15
7013 Bože buď nám milostivý a žehnaj nás. (Ž 67) 1. jan., Panny Márie Bohorodičky Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 8. aug. 2020 o 11:50
7576 Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta. (Ž 72) 6. jan., Zjavenie Pána Juraj Kubek 8. aug. 2020 o 12:16 Juraj Kubek 8. aug. 2020 o 12:19
7577 Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. (Ž 112) 23. jan., sv. Jána Almužníka, b. Juraj Kubek 8. aug. 2020 o 12:26 Juraj Kubek 8. aug. 2020 o 12:27
7978 Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť. (Ž 37) 24. jan., sv. Františka Saleského, b., uč. cirkvi Juraj Kubek 8. aug. 2020 o 12:30 Juraj Kubek 2. nov. 2020 o 19:51
7102 Príď, Pane, do svojho svätého chrámu. (Ž 24) 2. feb., Obetovanie Pána Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:31 Juraj Kubek 8. aug. 2020 o 18:04
7580 Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. (Ž 126) 6. feb., sv. Pavla Mikiho a spol., muč. Juraj Kubek 8. aug. 2020 o 18:15 Juraj Kubek 8. aug. 2020 o 18:17
7581 Požehnaná si, Panna Mária, nad všetky ženy na svete. (Jdt 13) 11. feb., Panny Márie lurdskej Juraj Kubek 8. aug. 2020 o 18:23 Juraj Kubek 5. sep. 2020 o 09:11
7582 Spravodlivý nájde odpočinok na tvojom svätom vrchu, Pane. (Ž 15) 4. mar., sv. Kazimíra Juraj Kubek 8. aug. 2020 o 18:37 Juraj Kubek 8. aug. 2020 o 18:39
7583 Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. (Ž 112) 8. mar., sv. Jána z Boha, reh. Juraj Kubek 8. aug. 2020 o 18:43 Juraj Kubek 8. aug. 2020 o 18:44
7584 Velebiť budem Pána v každom čase. (Ž 34) 9. mar., sv. Františky Rímskej, reh. Juraj Kubek 8. aug. 2020 o 18:48 Juraj Kubek 8. aug. 2020 o 18:49
7048 Jeho rod bude trvať naveky. (Ž 89) 19. mar., sv. Jozefa, ženícha Panny Márie Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 15:50 Juraj Kubek 8. aug. 2020 o 18:53
7033 Hľa, prichádza Pán plniť Božiu vôľu. (Ž 40) 25. mar., Zvestovanie Pána Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 8. aug. 2020 o 19:05
7586 Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. (Ž 126) 13. apr., sv. Martina I., pp., muč. Juraj Kubek 9. aug. 2020 o 14:20 Juraj Kubek 9. aug. 2020 o 14:20
7587 Velebiť budem Pána v každom čase. (Ž 34) 21. apr., sv. Anzelma, b., uč. cirkvi Juraj Kubek 9. aug. 2020 o 14:23 Juraj Kubek 9. aug. 2020 o 14:24
7588 Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. (Ž 126) 24. apr., sv. Juraja, muč. Juraj Kubek 9. aug. 2020 o 14:28 Juraj Kubek 9. aug. 2020 o 14:29
7589 Dobroreč, duša moja, svojmu Pánovi. (Ž 103) 29. apr., sv. Kataríny Sienskej, panny, uč. cirkvi Juraj Kubek 9. aug. 2020 o 14:36 Juraj Kubek 9. aug. 2020 o 14:37
7194 Požehnaj, Pane, námahu našich rúk. (Ž 90) 1. máj., sv. Jozefa, robotníka Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:55 Juraj Kubek 5. sep. 2020 o 11:24
7590 Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť. (Ž 37) 2. máj., sv. Atanáza, b., uč. cirkvi Juraj Kubek 9. aug. 2020 o 14:42 Juraj Kubek 9. aug. 2020 o 14:42
7096 Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. (Ž 19) 3. máj., sv. Filipa a Jakuba, ap. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:28 Juraj Kubek 4. sep. 2020 o 17:14
7591 Pán mu dal sedieť vedľa kniežat svojho ľudu. (Ž 113) 14. máj., sv. Mateja, ap. Juraj Kubek 9. aug. 2020 o 14:49 Juraj Kubek 9. aug. 2020 o 14:50
7592 Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť. (Ž 37) 9. jún., sv. Efréma, d., uč. cirkvi Juraj Kubek 9. aug. 2020 o 14:58 Juraj Kubek 9. aug. 2020 o 14:58
7593 Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. (Ž 98) 11. jún., sv. Barnabáša, ap. Juraj Kubek 9. aug. 2020 o 15:02 Juraj Kubek 1. sep. 2020 o 12:08
7594 Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. (Ž 126) 22. jún., sv. Jána Fišera, b. a Tomáša Morusa, muč. Juraj Kubek 9. aug. 2020 o 15:13 Juraj Kubek 9. aug. 2020 o 15:14
7060 Od života matky si mojim ochrancom. 24. jún., Narodenie sv. Jána Krstiteľa, na vigíliu Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:46 Juraj Kubek 9. aug. 2020 o 15:19
7595 Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť. (Ž 37) 28. jún., sv. Ireneja, b., muč. Juraj Kubek 9. aug. 2020 o 15:23 Juraj Kubek 9. aug. 2020 o 15:23
7596 Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. (Ž 19) 29. jún., sv. Petra a Pavla, na vigíliu Juraj Kubek 9. aug. 2020 o 15:26 Juraj Kubek 4. sep. 2020 o 17:14
7597 Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je, Svätý, Boh. 2. júl., Návšteva Panny Márie Juraj Kubek 10. aug. 2020 o 21:52 Juraj Kubek 10. aug. 2020 o 21:53
7598 Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. (Ž 112) 4. júl., sv. Alžbety Portugalskej Juraj Kubek 10. aug. 2020 o 21:56 Juraj Kubek 10. aug. 2020 o 21:57
7599 Blažený človek, čo v zákone Pánovom má záľubu. (Ž 1) 7. júl., sv. Antona Márie Zaccariu, k. Juraj Kubek 10. aug. 2020 o 22:02 Juraj Kubek 10. aug. 2020 o 22:03
7600 Velebiť budem Pána v každom čase. (Ž 34) 11. júl., sv. Benedikta, op., patr. Európy Juraj Kubek 10. aug. 2020 o 22:06 Juraj Kubek 10. aug. 2020 o 22:07
7601 Blažený človek, čo v zákone Pánovom má záľubu. (Ž 1) 13. júl., sv. Henricha Juraj Kubek 10. aug. 2020 o 22:10 Juraj Kubek 10. aug. 2020 o 22:10
7602 Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. (Ž 112) 14. júl., sv. Kamila de Lellis, k. Juraj Kubek 10. aug. 2020 o 22:13 Juraj Kubek 10. aug. 2020 o 22:13
7603 Nauč ma, Pane, svoje ustanovenia. (Ž 119) 15. júl., sv. Bonaventúru, b. uč. cirkvi Juraj Kubek 10. aug. 2020 o 22:16 Juraj Kubek 10. aug. 2020 o 22:33
7604 Velebiť budem Pána v každom čase. (Ž 34) 23. júl., sv. Brigity, reh. Juraj Kubek 10. aug. 2020 o 22:19 Juraj Kubek 10. aug. 2020 o 22:20
7605 Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. (Ž 126) 25. júl., sv. Jakuba, ap. Juraj Kubek 10. aug. 2020 o 22:23 Juraj Kubek 10. aug. 2020 o 22:23
7606 Pán Boh mu dal trón jeho otca Dávida. (Ž 132) 26. júl., sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie Juraj Kubek 10. aug. 2020 o 22:26 Juraj Kubek 16. okt. 2020 o 18:28
7607 Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. (Ž 34) 29. júl., sv. Marty Juraj Kubek 10. aug. 2020 o 22:30 Juraj Kubek 10. aug. 2020 o 22:31
7608 Nauč ma, Pane, svoje ustanovenia. (Ž 119) 30. júl., sv. Petra Chryzológa, b., uč. cirkvi Juraj Kubek 10. aug. 2020 o 22:35 Juraj Kubek 10. aug. 2020 o 22:35
7609 Nauč ma, Pane, svoje ustanovenia. (Ž 119) 1. aug., sv. Alfonza Márie de' Liguori, b., uč. cirkvi Juraj Kubek 11. aug. 2020 o 16:11 Juraj Kubek 11. aug. 2020 o 16:12
7092 Pánovu slávu uvidia všetky národy. (Ž 97) 6. aug., Premenenie Pána Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:26 Juraj Kubek 5. sep. 2020 o 15:07
7610 Čuj, dcéra, a pozoruj a nakloň svoj sluch. (Ž 45) 9. aug., sv. Terézie Benedikty z kríža (Edity Steinovej), reh., muč., Juraj Kubek 11. aug. 2020 o 16:18 Juraj Kubek 11. aug. 2020 o 16:19
7611 V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha. (Ž 112) 10. aug., sv. Vavrinca, d., muč. Juraj Kubek 11. aug. 2020 o 16:22 Juraj Kubek 11. aug. 2020 o 16:23
7612 V Pánových očiach má veľkú cenu smrť jeho svätých. (Ž 116) 14. aug., sv. Maximiliána Márie Kolbeho, k., muč. Juraj Kubek 11. aug. 2020 o 16:26 Juraj Kubek 11. aug. 2020 o 16:26
7613 Vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto ty a tvoja vznešená archa. 15. aug., Nanebovzatie Panny Márie, na vigíliu Juraj Kubek 11. aug. 2020 o 20:53 Juraj Kubek 11. aug. 2020 o 20:53
7614 Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. (Ž 112) 16. aug., sv. Štefana Uhorského Juraj Kubek 11. aug. 2020 o 20:57 Juraj Kubek 11. aug. 2020 o 20:57
7615 Nauč ma, Pane, svoje ustanovenia. (Ž 119) 20. aug., sv. Bernarda, op., uč. cirkvi Juraj Kubek 11. aug. 2020 o 21:06 Juraj Kubek 11. aug. 2020 o 21:06
7616 Nech je velebené meno Pánovo odteraz až naveky. (Ž 113) 22. aug., Panny Márie Kráľovnej Juraj Kubek 11. aug. 2020 o 23:14 Juraj Kubek 11. aug. 2020 o 23:15
7617 Mládenci a panny, chváľte meno Pánovo. (Ž 148) 23. aug., sv. Ruženy Limskej, panny Juraj Kubek 11. aug. 2020 o 23:17 Juraj Kubek 11. aug. 2020 o 23:18
7157 Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva. 24. aug., sv. Bartolomeja, ap. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:26 Juraj Kubek 11. aug. 2020 o 23:20
7618 Velebiť budem Pána v každom čase. (Ž 34) 25. aug., sv. Jozefa de Calasanz, k. Juraj Kubek 11. aug. 2020 o 23:22 Juraj Kubek 11. aug. 2020 o 23:23
7619 Nauč ma, Pane, svoje ustanovenia. (Ž 119) 28. aug., sv. Augustína, b., uč. cirkvi Juraj Kubek 11. aug. 2020 o 23:26 Juraj Kubek 11. aug. 2020 o 23:26
7620 Blažený človek, čo v zákone Pánovom má záľubu. (Ž 1) 9. sep., sv. Petra Clavera, k. Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 11:17 Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 11:18
7621 Srdce mi plesá v mojom Bohu. (1 Sam 2) 12. sep., Mena Panny Márie Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 11:21
7622 Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. (Ž 126) 16. sep., sv. Kornélia, pp. a Cypriána, b., muč. Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 11:26 Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 11:27
7623 Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé. (Ž 19) 17. sep., sv. Róberta Bellarmina, b., uč. cirkvi Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 11:29 Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 11:29
7624 Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. (Ž 126) 19. sep., sv. Januára, b., muč. Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 11:31 Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 11:32
7625 Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. (Ž 19) 21. sep., sv. Matúša, ap., ev. Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 11:33 Juraj Kubek 4. sep. 2020 o 17:14
7626 Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. (Ž 126) 26. sep., sv. Kozmu a Damiána, muč. Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 11:36 Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 11:36
7627 Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. (Ž 112) 27. sep., sv. Vincenta de Paul, k. Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 11:39 Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 11:40
7628 Nauč ma, Pane, svoje ustanovenia. (Ž 119) 30. sep., sv. Hieronyma, k., uč. cirkvi Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 11:42 Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 11:42
7166 Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. 2. okt., sv. anjelov strážcov Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:37 Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 11:59
7629 Blažený človek, čo v zákone Pánovom má záľubu. (Ž 1) 6. okt., sv. Bruna, k. Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 12:01 Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 12:02
7630 Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. (Ž 126) 9. okt., sv. Dionýza, b. a spol., muč. Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 12:03 Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 12:04
7631 Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva. (Ž 145) 18. okt., sv. Lukáša, ev. Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 12:06 Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 12:07
7632 Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. (Ž 126) 19. okt., sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, k. a spol., muč. Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 12:09 Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 12:10
7003 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. (Ž 24) 1. nov., Všetkých svätých Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 13:55 Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 13:00
7634 Blažený človek, čo v zákone Pánovom má záľubu. (Ž 1) 5. nov., sv. Imricha Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 13:07 Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 13:08
7635 Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť. (Ž 37) 10. nov., sv. Leva Veľkého, pp., uč. cirkvi Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 13:12 Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 13:13
7636 Blažený človek, čo v zákone Pánovom má záľubu. (Ž 1) 12. nov., sv. Jozafáta, b., muč. Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 13:16 Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 13:16
7637 Nauč ma, Pane, svoje ustanovenia. (Ž 119) 15. nov., sv. Alberta Veľkého, b., uč. cirkvi Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 13:18 Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 13:18
7638 Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. (Ž 112) 16. nov., sv. Margity Škótskej Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 13:20 Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 13:21
7639 Velebiť budem Pána v každom čase. (Ž 34) 17. nov., sv. Alžbety Uhorskej, reh. Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 13:24 Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 13:24
7640 Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. (Ž 126) 24. nov., sv. Ondreja Dung-Laca a spol., muč. Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 13:27 Juraj Kubek 13. aug. 2020 o 13:29
7113 Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. (Ž 98) 8. dec., Nepoškvrnené počatie Panny Márie Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:45 Juraj Kubek 18. aug. 2020 o 18:16
7641 Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť. (Ž 37) 14. dec., sv. Jána z Kríža, k., uč. cirkvi Juraj Kubek 14. aug. 2020 o 09:00 Juraj Kubek 14. aug. 2020 o 09:01
7642 Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. (Ž 112) 23. dec., sv. Jána Kentského, k. Juraj Kubek 14. aug. 2020 o 09:03 Juraj Kubek 14. aug. 2020 o 09:03
7643 Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. (Ž 98) 25. dec, Narodenie Pána, vo dne Juraj Kubek 14. aug. 2020 o 09:06 Juraj Kubek 14. aug. 2020 o 09:07
7644 Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi. 27. dec., sv. Jána, ap., ev. Juraj Kubek 14. aug. 2020 o 09:10 Juraj Kubek 14. aug. 2020 o