7261

Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.
Pre Popis Kto Kedy Vymazať Priradenie Slávenia Piesni
Vianočné férie, 5. jan. medzispev juraj-kubek Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 16:05
Tag Popis Kto Kedy Vymazať priradenie Tagu piesni
Chýba v LS-II Vianočné férie, 5. jan. juraj-kubek Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 16:06
Medzispev Vianočné férie, 5. jan. juraj-kubek Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 16:06
Link Popis Kto Kedy
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
Juraj Kubek
Juraj Kubek
admin, organista

Vložil: 18. jún. 2020 16:05

Upravil: 18. júl. 2020 08:12

Komentáre0