7281

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.
Pre Popis Kto Kedy Vymazať Priradenie Slávenia Piesni
sobota, 4. veľk. týždeň medzispev juraj-kubek Juraj Kubek 20. jún. 2020 o 07:05
Tag Popis Kto Kedy Vymazať priradenie Tagu piesni
Chýba v LS-II sobota, 4. veľk. týždeň juraj-kubek Juraj Kubek 20. jún. 2020 o 07:05
Medzispev sobota, 4. veľk. týždeň juraj-kubek Juraj Kubek 20. jún. 2020 o 07:05
Link Popis Kto Kedy
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
Juraj Kubek
Juraj Kubek
admin, organista

Vložil: 20. jún. 2020 07:05

Upravil: 13. júl. 2020 23:01

Komentáre0