7283

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
Pre Popis Kto Kedy Vymazať Priradenie Slávenia Piesni
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyš. a več. kňaza, rok A medzispev juraj-kubek Juraj Kubek 20. jún. 2020 o 07:30
Tag Popis Kto Kedy Vymazať priradenie Tagu piesni
Chýba v LS-II Nášho Pána Ježiša Krista, najvyš. a več. kňaza, rok A juraj-kubek Juraj Kubek 20. jún. 2020 o 07:30
Medzispev Nášho Pána Ježiša Krista, najvyš. a več. kňaza, rok A juraj-kubek Juraj Kubek 20. jún. 2020 o 07:30
Link Popis Kto Kedy
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
Juraj Kubek
Juraj Kubek
admin, organista

Vložil: 20. jún. 2020 07:30

Upravil: 18. aug. 2020 09:32

Komentáre0