7327

Otec dal Synovi kráľovstvo všetkých národov.
Pre Popis Kto Kedy Vymazať Priradenie Slávenia Piesni
Vian. férie, 7. jan. alebo pondelok po Zjavení Pána medzispev juraj-kubek Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 18:24
Tag Popis Kto Kedy Vymazať priradenie Tagu piesni
Chýba v LS-II Vian. férie, 7. jan. alebo pondelok po Zjavení Pána juraj-kubek Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 18:24
Medzispev Vian. férie, 7. jan. alebo pondelok po Zjavení Pána juraj-kubek Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 18:24
Link Popis Kto Kedy
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
Juraj Kubek
Juraj Kubek
admin, organista

Vložil: 23. jún. 2020 18:23

Upravil: 23. jún. 2020 18:23

Komentáre0