Medzispev - Žalm a aleluja (v pôste "verš pred evanjeliom").
č. piesne * Názov piesne Iné názvy vytvoril zapísaná upravil naposl. upravená akcia
7219 Nech vás žehná Pán po všetky dni vášho života. Uzatváranie manželstva Juraj Kubek 11. máj. 2020 o 07:30 Juraj Kubek 18. okt. 2020 o 12:41
7985 Liturgický spevník II/b+c Medzispevy na adventné, vianočné pôstne a veľkonočné férie Ján Frič 26. máj. 2020 o 07:16 Ján Frič 26. máj. 2020 o 07:16
7986 Liturgický spevník III (s opravenými chybami a aktualizovanými textami) Spevy na Popolcovú stredu, Svätý týždeň a Veľkú noc Ján Frič 26. máj. 2020 o 07:42 Ján Frič 26. máj. 2020 o 07:42
7802 Aleluja 2 František Herman 27. máj. 2020 o 17:22 František Herman 27. máj. 2020 o 17:23
7204 Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu Martin Pavlovič František Herman 27. máj. 2020 o 19:10 František Herman 12. máj. 2023 o 10:28
7035 Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. (Ž 40) 02. ned. A Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 18. aug. 2020 o 09:32
7161 Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. (Ž 40) 02. ned. B Juraj Kubek 31. máj. 2020 o 17:38 Juraj Kubek 18. aug. 2020 o 09:33
7145 Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. (Ž 96) 02. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:15 Juraj Kubek 14. júl. 2020 o 18:28
7068 Pán je moje svetlo a moja spása. (Ž 27) 03. ned. A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:50 Juraj Kubek 4. aug. 2020 o 09:36
7127 Ukáž mi, Pane, svoje cesty. (Ž 25) 03. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:01 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 18:08
7118 Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. (Ž 19) 03. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:53 Juraj Kubek 30. jún. 2020 o 15:10
7004 Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. (Ž 146) 04. ned. A Juraj Kubek 26. máj. 2019 o 08:52 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 06:30
7079 Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. (Ž 95) 04. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:55 Juraj Kubek 17. aug. 2020 o 09:26
7055 Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. (Ž 71) 04. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:43 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 18:15
7114 Spravodlivým žiari svetlo v temnotách. 05. ned. A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:50 Juraj Kubek 31. máj. 2020 o 18:32
7043 Chváľme Pána, on uzdravuje skľúčených srdcom. 05. ned. B Juraj Kubek 24. jún. 2019 o 05:16 Juraj Kubek 31. máj. 2020 o 18:35
7019 Budem ti hrať pred tvárou anjelov. 05. ned. C Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 31. máj. 2020 o 18:37
7007 Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. (Ž 119) 06. ned. A Juraj Kubek 23. máj. 2019 o 20:42 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 07:23
7123 Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy. (Ž 32) 06. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:55 Juraj Kubek 1. sep. 2020 o 09:00
7009 Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru. (Ž 1) 06. ned. C Juraj Kubek 23. máj. 2019 o 20:42 Juraj Kubek 23. aug. 2020 o 09:57
7053 Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 103) 07. ned. A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:41 Juraj Kubek 30. júl. 2020 o 20:02
7129 Uzdrav ma, Pane, zhrešil som proti tebe. 07. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:03 Juraj Kubek 31. máj. 2020 o 19:56
7188 Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 103) 07. ned. C Juraj Kubek 31. máj. 2020 o 20:03 Juraj Kubek 30. júl. 2020 o 20:05
7046 Iba v Bohu spočiň, duša moja. 08. ned. A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 15:49 Juraj Kubek 31. máj. 2020 o 20:24
7189 Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 103) 08. ned. B Juraj Kubek 31. máj. 2020 o 20:26 Juraj Kubek 30. júl. 2020 o 20:04
7001 Ako je dobre oslavovať teba, Pane. 08. ned. C Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 13:02 Juraj Kubek 31. máj. 2020 o 20:30
7120 Ty, Pane, buď mojim útočišťom. 09. ned. A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:54 Juraj Kubek 31. máj. 2020 o 21:19
7094 Plesajme Bohu, nášmu pomocníkovi. 09. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:27 Juraj Kubek 31. máj. 2020 o 21:25
7022 Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy zeme. 09. ned. C Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 31. máj. 2020 o 21:29
7104 Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu. / Príjmi od nás, Pane, obetu chvály. (Ž 50) 10. ned. A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:31 Juraj Kubek 24. aug. 2020 o 12:20
7124 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. (Ž 130) 10. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:59 Juraj Kubek 1. sep. 2020 o 07:45
7018 Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. 10. ned. C Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 31. máj. 2020 o 22:00
7112 Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. (Ž 100) 11. ned. A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:45 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 08:11
7199 Ako je dobre oslavovať teba, Pane. 11. ned. B Juraj Kubek 31. máj. 2020 o 22:23 Juraj Kubek 31. máj. 2020 o 22:23
7061 Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu. (Ž 32) 11. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:46 Juraj Kubek 29. júl. 2020 o 08:28
7138 Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane. (Ž 69) 12. ned. A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:11 Juraj Kubek 31. aug. 2020 o 22:54
7066 Oslavujme Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. (Ž 107) 12. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:49 Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 12:30
7143 Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj. (Ž 63) 12. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:14 Juraj Kubek 30. júl. 2020 o 20:57
7183 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 13. ned. A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:47 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 19:51
7206 Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. 13. ned. B Juraj Kubek 31. máj. 2020 o 23:15 Juraj Kubek 31. máj. 2020 o 23:15
7122 Ty, Pane, si moje jediné dobro. (Ž 16) 13. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:55 Juraj Kubek 31. júl. 2020 o 13:59
7017 Budem ťa velebiť, Pane, pokorný Kráľ slávy. 14. ned. A Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 31. máj. 2020 o 23:33
7057 Naše oči hľadia na Pána, kým sa nezmiluje nad nami. 14. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:44 Juraj Kubek 31. máj. 2020 o 23:55
7047 Jasaj Bohu, celá zem. (Ž 66) 14. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 15:50 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 11:28
7083 Pane, navštív našu zem a požehnaj jej rastliny. 15. ned. A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:00 Juraj Kubek 1. jún. 2020 o 07:36
7128 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. (Ž 85) 15. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:02 Juraj Kubek 1. aug. 2020 o 22:29
7036 Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne. (Ž 105) 15. ned. C Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 30. aug. 2020 o 07:32
7107 Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. (Ž 19) 15. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:34 Juraj Kubek 29. júl. 2020 o 21:22
7121 Ty, Pane, si dobrý, veľmi láskavý. 16. ned. A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:54 Juraj Kubek 1. jún. 2020 o 11:17
7069 Pán je môj pastier, nič mi nechýba. (Ž 23) 16. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:51 Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 11:58
7081 Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku? (Ž 15) 16. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:59 Juraj Kubek 29. aug. 2020 o 09:58
1650 Z hlbín volám k tebe, Pane (Dušan Bill) František Herman 1. jún. 2020 o 14:27 František Herman 1. jún. 2020 o 14:27
7086 Pane, tvoj zákon veľmi milujem. (Ž 119) 17. ned. A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:24 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 19:40
7067 Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás. 17. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:50 Juraj Kubek 1. jún. 2020 o 21:56
7141 Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem vzývať. 17. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:13 Juraj Kubek 1. jún. 2020 o 21:58
7207 Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás. 18. ned. A Juraj Kubek 1. jún. 2020 o 22:01 Juraj Kubek 1. jún. 2020 o 22:01
7078 Pane, daj nám chlieb z neba! (Ž 78) 18. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:54 Juraj Kubek 30. aug. 2020 o 19:57
7208 Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. (Ž 95) 18. ned. C Juraj Kubek 1. jún. 2020 o 22:07 Juraj Kubek 17. aug. 2020 o 09:27
7209 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. (Ž 85) 19. ned. A Juraj Kubek 1. jún. 2020 o 22:12 Juraj Kubek 1. aug. 2020 o 22:30
7110 Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. (Ž 34) 19. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:36 Juraj Kubek 26. aug. 2020 o 22:53
7011 Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. (Ž 33) 19. ned. C Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 21:59
7210 Velebte Pána, všetky národy. (Ž 67) 20. ned. A Juraj Kubek 1. jún. 2020 o 22:20 Juraj Kubek 30. aug. 2020 o 20:40
7211 Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. (Ž 34) 20. ned. B Juraj Kubek 1. jún. 2020 o 22:23 Juraj Kubek 26. aug. 2020 o 22:53
7084 Pane, príď mi čím skôr na pomoc. 20. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:00 Juraj Kubek 1. jún. 2020 o 22:27
7099 Pre svoje večné milosrdenstvo neopusť nás, Pane. 21. ned. A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:29 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 13:27
7212 Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. (Ž 34) 21. ned. B Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 13:30 Juraj Kubek 26. aug. 2020 o 22:54
7037 Choďte do celého sveta a hlásajte enajelium. (Ž 117) 21. ned. C Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 11:34
7213 Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj. (Ž 63) 22. ned. A Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 13:35 Juraj Kubek 30. júl. 2020 o 20:56
7214 Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku? 22. ned. B Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 13:39 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 13:39
7137 Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom chudobnému. 22. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:10 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 13:56
7215 Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. (Ž 95) 23. ned. A Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 14:00 Juraj Kubek 17. aug. 2020 o 09:27
7039 Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. (Ž 146) 23. ned. B Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 25. aug. 2020 o 23:11
7085 Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie. (Ž 90) 23. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:23 Juraj Kubek 30. júl. 2020 o 22:29
7216 Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 103) 24. ned. A Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 16:14 Juraj Kubek 30. júl. 2020 o 20:02
7101 Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich. (Ž 116) 24. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:30 Juraj Kubek 29. aug. 2020 o 12:26
7140 Vstanem a pôjdem k svojmu Otcovi. 24. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:12 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 16:21
7012 Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú. (Ž 145) 25. ned. A Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 05:47
7075 Pán udržiava môj život. 25. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:53 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 16:24
7044 Chváľte Pána, lebo dvíha chudobných. 25. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 15:48 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 16:26
7108 Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie. (Ž 25) 26. ned. A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:34 Juraj Kubek 1. júl. 2020 o 21:14
7217 Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. (Ž 19) 26. ned. B Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 16:29 Juraj Kubek 29. júl. 2020 o 21:22
7218 Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. (Ž 146) 26. ned. C Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 16:31 Juraj Kubek 30. júl. 2020 o 19:23
7136 Vinicou Pánovou je jeho ľud. 27. ned. A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:10 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 16:34
7058 Nech nás žehná Pán po všetky dni svojho života. 27. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:45 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 16:36
7220 Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. (Ž 95) 27. ned. C Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 16:41 Juraj Kubek 17. aug. 2020 o 09:26
7016 Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. 28. ned. A Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 16:46
7059 Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca. 28. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:45 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 16:47
7100 Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. (Ž 98) 28. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:29 Juraj Kubek 15. júl. 2020 o 07:21
7142 Vzdávajme Pánovi slávu a česť. 29. ned. A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:13 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 18:41
7116 Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. 29. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:51 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 18:43
7098 Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. 29. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:29 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 18:45
7054 Milujem ťa, Pane, ty moja sila. (Ž 18) 30. ned. A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:42 Juraj Kubek 30. aug. 2020 o 21:31
7133 Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. (Ž 126) 30. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:05 Juraj Kubek 31. aug. 2020 o 20:33
7125 Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. (Ž 34) 30. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:59 Juraj Kubek 29. júl. 2020 o 15:36
7090 Pane, zachovaj moju dušu v tvojom pokoji. (Ž 131) 31. ned. A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:26 Juraj Kubek 4. aug. 2020 o 07:18
7221 Milujem ťa, Pane, ty moja sila. (Ž 18) 31. ned. B Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 18:59 Juraj Kubek 30. aug. 2020 o 21:30
7064 Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ. (Ž 145) 31. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:48 Juraj Kubek 22. aug. 2020 o 09:04
7222 Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj. (Ž 63) 32. ned. A Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 19:05 Juraj Kubek 30. júl. 2020 o 20:57
7038 Chváľ, duša moja, Pána. 32. ned. B Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 19:08
7002 Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane. (Ž 17) 32. ned. C Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 11:41
7005 Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. (Ž 128) 33. ned. A Juraj Kubek 26. máj. 2019 o 08:53 Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 20:55
7062 Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. (Ž 16) 33. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:48 Juraj Kubek 15. júl. 2020 o 08:37
7074 Pán príde súdiť živých i mŕtvych. (Ž 98) 33. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:53 Juraj Kubek 31. aug. 2020 o 14:48
7223 Pán je môj pastier, nič mi nechýba. (Ž 23) 34. ned. A Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 19:21 Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 11:59
7071 Pán kraľuje, oslavujme ho. (Ž 93) 34. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:51 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 06:39
7109 S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. (Ž 122) 34. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:34 Juraj Kubek 14. júl. 2020 o 15:30
7224 S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. (Ž 122) 1. adv. ned. A Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 21:21 Juraj Kubek 14. júl. 2020 o 15:29
7014 Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. 1. adv. ned. B Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 21:25
7049 K tebe, Pane, dvíham svoju dušu. (Ž 25) 1. adv. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:38 Juraj Kubek 25. aug. 2020 o 23:02
7131 V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja. 2. adv. ned. A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:04 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 21:30
7225 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. (Ž 85) 2. adv. ned. B Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 21:32 Juraj Kubek 1. aug. 2020 o 22:30
7226 Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. (Ž 126) 2. adv. ned. C Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 21:35 Juraj Kubek 31. aug. 2020 o 20:33
7103 Príď, Pane, príď a zachráň nás. 3. adv. ned. A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:31 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 21:38
7031 Duša mi plesá v mojom Bohu. 3. adv. ned. B Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 21:41
7093 Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh. 3. adv. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:27 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 21:44
7034 Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy. (Ž 24) 4. adv. ned. A Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 29. júl. 2020 o 07:27
7227 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 4. adv. ned. B Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 21:48 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 19:52
7228 Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. 4. adv. ned. C Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 21:51 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 21:51
7008 Blažení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách. sv. Rodiny A, B, C Juraj Kubek 23. máj. 2019 o 20:42 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 21:55
7063 On je náš Pán a Boh, večne pamätá na svoju zmluvu. sv. Rodiny B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:47 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 21:59
7006 Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome, Pane. sv. Rodiny C Juraj Kubek 26. máj. 2019 o 08:52 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 22:01
7111 Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 2. vian. ned. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:36 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 22:04
7073 Pán požehná svoj ľud pokojom. (Ž 29) Krst kr. Pána, A, B, C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:52 Juraj Kubek 20. aug. 2020 o 20:44
7024 Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy. (Iz 12) Krst kr. Pána, B Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 22:46
7028 Dobroreč, duša moja Pánovi; on je nesmierne veľký. (Ž 104) Krst kr. Pána, C Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 20. aug. 2020 o 18:12
7041 Chvála ti a sláva naveky. (Dan 3) Najsv. Trojice, A Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 30. aug. 2020 o 20:01
7010 Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi. Najsv. Trojice, B Juraj Kubek 23. máj. 2019 o 20:42 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 22:21
7082 Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi. (Ž 8) Najsv. Trojice, C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:56 Juraj Kubek 20. aug. 2020 o 12:57
7052 Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti voči tým, čo sa ho boja. (Ž 103) B. Srdca, A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:40 Juraj Kubek 19. aug. 2020 o 20:22
7229 Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy. (Iz 12) B. Srdca, B Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 22:28 Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 22:46
7230 Pán je môj pastier, nič mi nechýba. (Ž 23) B. Srdca, C Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 22:33 Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 11:57
7040 Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj Sion svojho Boha. (Ž 147) B. Tela, A Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 1. júl. 2020 o 22:05
7135 Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. (Ž 116) B. Tela, B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:06 Juraj Kubek 30. aug. 2020 o 10:27
7051 Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. (Ž 110) B. Tela, C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:39 Juraj Kubek 17. aug. 2020 o 17:25
7144 Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. (Ž 51) 1. pôst. ned. A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:14 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 09:56
7023 Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť. 1. pôst. ned. B Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 15:25
7077 Pane, buď so mnou v mojich skúškach. 1. pôst. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:54 Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 15:38
7231 Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. 2. pôst. ned. A Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 15:41 Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 15:41
7232 Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich. (Ž 116) 2. pôst. ned. B Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 15:44 Juraj Kubek 29. aug. 2020 o 12:25
7233 Pán je moje svetlo a moja spása. (Ž 27) 2. pôst. ned. C Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 15:44 Juraj Kubek 4. aug. 2020 o 09:37
7234 Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. (Ž 95) 3. pôst. ned. A Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 15:54 Juraj Kubek 17. aug. 2020 o 09:25
7088 Pane, ty máš slová večného života. (Ž 19) 3. pôst. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:25 Juraj Kubek 30. aug. 2020 o 20:08
7235 Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 103) 3. pôst. ned. C Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 16:02 Juraj Kubek 30. júl. 2020 o 20:04
7236 Pán je môj pastier, nič mi nechýba. (Ž 23) 4. pôst. ned. A Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 16:17 Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 11:57
7080 Pane, chcem stále pamätať na teba. (Ž 137) 4. pôst. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:55 Juraj Kubek 31. júl. 2020 o 17:14
7237 Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. (Ž 34) 4. pôst. ned. C Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 16:24 Juraj Kubek 26. aug. 2020 o 22:51
7238 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. (Ž 130) 5. pôst. ned. A Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 16:28 Juraj Kubek 1. sep. 2020 o 07:46
7015 Bože, stvor vo mne srdce čisté. (Ž 51) 5. pôst. ned. B Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 29. júl. 2020 o 07:56
7239 Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. (Ž 126) 5. pôst. ned. C Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 16:38 Juraj Kubek 31. aug. 2020 o 20:33
7240 Bože môj, Bože môj, prečo si ma opusti? 6. pôst. ned. Kvetná Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 16:42 Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 16:42
7186 Toto je den Krista Pana, radujme sa, alaluja. (Ž 118) veľk. nedeľa Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:49 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 20:11
7065 Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. (Ž 118) 2. veľk. ned. A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:49 Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 11:22
7241 Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. (Ž 118) 2. veľk. ned. B Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 21:46 Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 11:23
7242 Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. (Ž 118) 2. veľk. ned. C Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 21:49 Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 11:23
7126 Ukáž mi, Pane, cestu života. 3. veľk. ned. A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:00 Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 21:55
7089 Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie. 3. veľk. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:25 Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 21:58
7243 Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. 3. veľk. ned. C Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 21:59 Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 21:59
7244 Pán je môj pastier, nič mi nechýba. (Ž 23) 4. veľk. ned. A Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 22:03 Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 11:58
7050 Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uhoľným. (Ž 118) 4. veľk. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:39 Juraj Kubek 10. júl. 2020 o 08:36
7245 Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. (Ž 100) 4. veľk. ned. C Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 22:11 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 08:11
7246 Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. 5. veľk. ned. A Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 22:15 Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 22:15
7115 Tebe, Pane, patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení. (Ž 22) 5. veľk. ned. B Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:50 Juraj Kubek 4. aug. 2020 o 09:13
7247 Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ. (Ž 145) 5. veľk. ned. C Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 22:21 Juraj Kubek 22. aug. 2020 o 09:03
7248 Jasaj Bohu, celá zem. (Ž 66) 6. veľk. ned. A Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 22:25 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 11:27
7249 Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. (Ž 98) 6. veľk. ned. B Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 22:28 Juraj Kubek 15. júl. 2020 o 07:20
7132 Velebte Pána, všetky národy. (Ž 67) 6. veľk. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:05 Juraj Kubek 30. aug. 2020 o 20:40
7134 Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. (Ž 27) 7. veľk. ned. A Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:05 Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 16:29
7029 Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach. 7. veľk. ned. B Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 22:36
7070 Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi. 7. veľk. ned. C Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:51 Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 22:39
7091 Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. Svätodušná ned. vo dne Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:26 Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 22:45
7250 Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. Svätodušná ned. vigília Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 22:47 Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 22:47
7076 Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. (Ž 47) Nanebovst. Pána Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:54 Juraj Kubek 18. aug. 2020 o 17:59
7190 S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. (Ž 122) pondelok, 1. adv. t. Juraj Kubek 17. jún. 2020 o 20:40 Juraj Kubek 14. júl. 2020 o 15:29
7251 V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja. utorok, 1. adv. t. Juraj Kubek 17. jún. 2020 o 20:46 Juraj Kubek 17. jún. 2020 o 20:46
7252 Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. streda, 1. adv. t. Juraj Kubek 17. jún. 2020 o 20:49 Juraj Kubek 17. jún. 2020 o 20:49
7253 Pán je moje svetlo a moja spása. (Ž 27) piatok, 1. adv. t. Juraj Kubek 17. jún. 2020 o 21:24 Juraj Kubek 4. aug. 2020 o 09:37
7254 Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. sobota, 2. adv. t. Juraj Kubek 17. jún. 2020 o 21:41 Juraj Kubek 17. jún. 2020 o 21:41
7255 Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. štvrtok, 3. adv. t. Juraj Kubek 17. jún. 2020 o 21:46 Juraj Kubek 17. jún. 2020 o 21:46
7256 Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy. piatok, 3. adv. t. Juraj Kubek 17. jún. 2020 o 21:53 Juraj Kubek 17. jún. 2020 o 21:53
7257 V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja naveky. (Ž 72) 18. dec., adv, férie Juraj Kubek 17. jún. 2020 o 22:01 Juraj Kubek 30. jún. 2020 o 08:56
7181 Srdce mi plesá v mojom Bohu. (1 Sam 2) 22. dec., adv, férie Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:46 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 19:48
7117 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 24. dec., adv, férie Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:52 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 20:21
7184 Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem. (Ž 96) 29. dec, 5.deň oktávy Narodenia Pána Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:47 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 18:09
7130 Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. (Ž 98) Vianočné férie, 2. jan. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:04 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 07:54
7259 Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. (Ž 98) Vianočné férie, 3. jan. Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 15:54 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 07:53
7260 Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. (Ž 98) Vianočné férie, 4. jan. Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 16:01 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 07:54
7261 Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. (Ž 100) Vianočné férie, 5. jan. Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 16:05 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 08:12
7262 Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj Sion svojho Boha. (Ž 147) Vianočné férie, 6. jan., ak Zjavenie Pána je nedeľa Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 16:09 Juraj Kubek 1. júl. 2020 o 22:04
7021 Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta. Vian. férie, 8. jan. alebo utorok po Zjavení Pána Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 16:16
7263 Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta. Vian. férie, 9. jan. alebo streda po Zjavení Pána Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 16:19 Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 16:19
7264 Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta. Vian. férie, 10. jan. alebo štvrtok po Zjavení Pána Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 16:21 Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 16:21
7265 Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj Sion svojho Boha. (Ž 147) Vian. férie, 11. jan. alebo piatok po Zjavení Pána Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 16:24 Juraj Kubek 1. júl. 2020 o 22:05
7266 Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. (Ž 51) Popolcová streda Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 18:00 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 09:56
7267 Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru. (Ž 1) štvrtok po Popolcovej strede Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 18:05 Juraj Kubek 23. aug. 2020 o 09:56
7268 Pán vyslobodí spravodlivých zo všetkých tiesní. (Ž 34) utorok, 1. pôst. týždeň Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 18:12 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 06:50
7269 Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru. (Ž 1) štvrtok, 2. pôst. týždeň Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 18:16 Juraj Kubek 30. jún. 2020 o 22:59
7270 Pane, ty máš slová večného života. (Ž 81) piatok, 3. pôst. týždeň Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 18:19 Juraj Kubek 30. aug. 2020 o 20:07
7271 Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. (Ž 145) streda, 4. pôst. týždeň Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 18:23 Juraj Kubek 8. júl. 2020 o 16:40
7272 Pane, buď pri tých, čo majú srdce skrúšené. (Ž 34) piatok, 4. pôst. týždeň Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 18:26 Juraj Kubek 8. júl. 2020 o 20:04
7273 Chvála ti a sláva naveky. (Dan 3) streda, 5. pôst. týždeň Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 18:30 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 10:09
7169 Pán večne pamätá na svoju zmluvu. (Ž 105) štvrtok, 5. pôst. týždeň Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:40 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 10:09
7154 Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo. (Jer 31) sobota, 5. pôst. týždeň Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:25 Juraj Kubek 22. júl. 2020 o 18:26
7200 Tento kalich dobrorečenia je účasťou na Kristovej krvi. (Ž 116) Zelený štvrtok, omša Pánovej večere Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:52 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 20:01
7187 Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. (Ž 31) Veľký piatok Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:51 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 20:01
7274 Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. (Ž 104) Veľkonočná vigília Juraj Kubek 19. jún. 2020 o 09:35 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 20:05
7158 Milosti Pánovej plná je zem. (Ž 33) Veľkonočná vigília Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:26 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 20:05
7275 Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. (Ž 16) Veľkonočná vigília Juraj Kubek 19. jún. 2020 o 09:44 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 20:06
7195 Spievajme Pánovi, lebo sa preslavil. (Ex 15) Veľkonočná vigília Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:56 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 20:06
7276 Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. (Ž 30) Veľkonočná vigília Juraj Kubek 19. jún. 2020 o 09:49 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 20:07
7277 Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy. (Iz 12) Veľkonočná vigília Juraj Kubek 19. jún. 2020 o 09:51 Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 22:47
7278 Pane, ty máš slová večného života. (Ž 19) Veľkonočná vigília Juraj Kubek 19. jún. 2020 o 09:54 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 20:07
7196 Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou. (Ž 42) Veľkonočná vigília Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:57 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 20:08
7279 Bože, stvor vo mne srdce čisté. (Ž 51) Veľkonočná vigília Juraj Kubek 19. jún. 2020 o 09:58 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 20:09
7652 Aleluja (Ž 118) Veľkonočná vigília, po epištole Juraj Kubek 19. jún. 2020 o 10:02 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 20:09
7202 Moje srdce sa raduje a plesá moja duša. (Ž 16) Pondelok vo Veľkonočnej oktáve Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 20:01 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 21:34
7280 Jasaj Bohu, celá zem. (Ž 66) štvrtok, 3. veľk. týždeň Juraj Kubek 20. jún. 2020 o 06:59 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 11:28
7205 Velebte Pána, všetky národy. (Ž 67) streda, 4. veľk. týždeň Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 15:25 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 23:07
7281 Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. (Ž 98) sobota, 4. veľk. týždeň Juraj Kubek 20. jún. 2020 o 07:05 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 23:01
7020 Budete mi svedkami až po samý kraj zeme. Svätodušný pondelok Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 20. jún. 2020 o 07:07
7282 Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie. Pondelok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI, spomienka Juraj Kubek 20. jún. 2020 o 07:15 Juraj Kubek 20. jún. 2020 o 07:15
7283 Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. (Ž 40) Nášho Pána Ježiša Krista, najvyš. a več. kňaza, rok A Juraj Kubek 20. jún. 2020 o 07:30 Juraj Kubek 18. aug. 2020 o 09:32
7284 Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. (Ž 110) Nášho Pána Ježiša Krista, najvyš. a več. kňaza, rok B Juraj Kubek 20. jún. 2020 o 10:49 Juraj Kubek 12. sep. 2020 o 10:14
7285 Srdce mi plesá v mojom Bohu. (1 Sam 2) Sobota po 2. nedeli po ZDS, Nepoškvrneného srdca Panny Márie Juraj Kubek 21. jún. 2020 o 10:19 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 19:47
7286 Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. (Ž 51) Piatok po Popolcovej strede Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 06:38 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 06:38
7198 Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. (Ž 86) sobota po Popolcovej strede Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:58 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 06:46
7287 Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. (Ž 51) streda, 1. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 06:44 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 06:44
7288 Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem vzývať. (Ž 138) štvrtok, 1. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:01 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:01
7289 Pane, ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť. (Ž 130) piatok, 1. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:05 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:05
7290 Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. (Ž 119) sobota, 1. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:09 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:09
7291 Pane, nezaobchádzaj s nami podľa našich hriechov. (Ž 79) pondelok, 2. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:12 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:12
7292 Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu. (Ž 50) utorok, 2. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:17 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:17
7293 Zachráň ma, Pane, vo svojom milosrdenstve. (Ž 31) streda, 2. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:23 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:23
7294 Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil. (Ž 105) piatok, 2. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:26 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:26
7295 Bože, ty máš záľubu v srdci úprimnom. (Ž 51) sobota, 3. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:29 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 07:29
7296 S nami je Pán zástupov, naším útočišťom je Pán, náš Boh. (Ž 46) utorok, 4. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 08:27 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 08:27
7297 Odpusť, Pane, vinu svojmu ľudu. (Ž 106) štvrtok, 4. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 08:30 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 08:30
7298 Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam. (Ž 7) sobota, 4. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 08:33 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 08:33
7299 Pane, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. (Ž 23) pondelok, 5. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 08:36 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 08:36
7300 Pane, vyslyš moju modlitbu a moje volanie nech dôjde ku tebe. (Ž 102) utorok, 5. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 08:38 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 08:38
7302 V úzkosti som ťa vzýval, Pane, zachráň ma. (Ž 18) piatok, 5. pôst. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:02 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:02
7301 Milosti Pánovej plná je zem. (Ž 33) Utorok vo Veľkonočnej oktáve Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 08:40 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:15
7303 S radosťou spievajme Pánovi a oslavujme ho. (Ž 105) Streda vo Veľkonočnej oktáve Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:18 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:18
7304 Aké vznešené je tvoje meno, Pane, Bože náš. (Ž 8) Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:20 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:23
7305 Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože milosrdný. (Ž 118) Sobota vo Veľkonočnej oktáve Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:25 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:25
7306 Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na Pána. (Ž 2) pondelok, 2. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:28 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:28
7307 Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? (Ž 116) sobota, 3. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:33 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:33
7308 Chváľte Pána, všetky národy. (Ž 87) utorok, 4. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:37 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:37
7309 Oslávil si, Otče, svojho Syna. (Ž 2) piatok, 4. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:40 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:40
7310 Nie nás, Pane, osláv, ale svoje meno. (Ž 115) pondelok, 5. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:42 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:42
7311 Velebíme ťa, Pane, pre tvoju slávu. (Ž 145) utorok, 5. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:52 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:52
7312 Budem ťa velebiť, Pane, medzi národmi. (Ž 57) piatok, 5. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:54 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:54
7313 Jasaj na chválu Pánovi, celá zem. (Ž 100) sobota, 5. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:58 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 09:58
7314 Chráni ma tvoja pravica, Pane, Bože môj. (Ž 138) utorok, 6. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:01 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:01
7315 Plné sú nebo i zem tvojej slávy. (Ž 148) streda, 6. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:04 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:04
7316 Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu chválospev. (Ž 47) piatok, 6. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:06 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:06
7317 Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu chválospev. (Ž 47) sobota, 6. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:09 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:09
7318 Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. (Ž 68) pondelok, 7. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:11 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:11
7192 Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. (Ž 68) utorok, 7. veľk. týždeň Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:54 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:14
7319 Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. (Ž 68) streda, 7. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:16 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:16
7320 Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach. (Ž 103) piatok, 7. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:20 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:20
7321 Pán tróni na nebesiach; statoční uvidia jeho tvár. (Ž 11) sobota, 7. veľk. týždeň Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:23 Juraj Kubek 22. jún. 2020 o 10:23
7322 Požehanný, ktorý prichádza v mene Pánovom. (Ž 118) štvrtok, 1. adv. týždeň Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 16:55 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 16:55
7170 Blahoslavení všetci, čo očakávajú Pána. (Ž 147) sobota, 1. adv. týždeň Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:40 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 16:58
7171 Hľa, náš Boh príde a spasí nás. (Ž 85) pondelok, 2. adv. týždeň Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:41 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 17:01
7172 Hľa, Pán, Boh prichádza so šetkou mocou. (Ž 96) utorok, 2. adv. týždeň Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:42 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 17:03
7203 Dobroreč, duša moja, svojmu Pánovi. (Ž 103) streda, 2. adv. týždeň Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 20:02 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 17:06
7174 Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. (Ž 145) štvrtok, 2. adv. týždeň Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:43 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 17:29
7175 Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života. (Ž 1) piatok, 2. adv. týždeň Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:43 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 17:32
7176 Pouč ma, Pane, o svojich chodníkoch. (Ž 25) pondelok, 3. adv. týždeň Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:43 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 17:36
7323 Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. (Ž 34) utorok, 3. adv. týždeň Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 17:39 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 17:39
7177 Roste, nebesia, z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť. (Ž 85) streda, 3. adv. týždeň Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:44 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 17:41
7178 V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja naveky. (Ž 72) Adventné férie, 17.dec. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:44 Juraj Kubek 28. jún. 2020 o 23:17
7179 Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy. (Ž 24) Adventné férie, 20. dec. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:45 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 17:56
7180 Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu novú pieseň. (Ž 33) Adventné férie, 21. dec. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:45 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 17:58
7182 Zodvihnite hlavu, blíži sa vaše vykúpenie. (Ž 25) Adventné férie, 23.dec. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:47 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 18:02
7324 Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem. (Ž 96) 30.dec, 6.deň oktávy Narodenia Pána Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 18:10 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 18:10
7325 Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem. (Ž 96) 31.dec, 7.deň oktávy Narodenia Pána Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 18:12 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 18:12
7326 Pán, Boh, miluje svoj ľud. (Ž 149) Vianočné férie, 7. jan., ak Zjavenie Pána je nedeľa Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 18:21 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 18:21
7327 Otec dal Synovi kráľovstvo všetkých národov. (Ž 2) Vian. férie, 7. jan. alebo pondelok po Zjavení Pána Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 18:23 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 18:23
7328 Obetu chvály ti, Pane, prinesiem. (Ž 116) Pondelok, 1. týždeň II. Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 19:42 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 19:42
7329 Srdce mi plesá v mojom Bohu. (1 Sam 2) Utorok, 1. týždeň II. Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 19:49 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 19:49
7330 Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. (Ž 40) Streda, 1. týždeň II. Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 19:53 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 19:53
7331 Vykúp nás, Pane, veď si milosrdný. (Ž 44) Štvrtok, 1. týždeň II. Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 19:56 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 19:56
7332 Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje. (Ž 21) Sobota, 1. týždeň II. Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 20:04 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 20:04
7333 Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu. (Ž 50) Pondelok, 2. týždeň II. Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 22:43 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 22:43
7334 Našiel si, Pane, svojho služobníka Dávida. (Ž 89) Utorok, 2. týždeň II. Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 22:55 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 22:55
7335 Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. (Ž 144) Streda, 2. týždeň II. Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 23:01 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 23:01
7336 Na Boha sa ja spolieham a nebojím sa. (Ž 56) Štvrtok, 2. týždeň II. Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 23:09 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 23:09
7337 Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou. (Ž 57) Piatok, 2. týždeň II. Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 23:12 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 23:12
7338 Rozjasni, Pane, svoju tvár a budeme spasení. (Ž 80) Sobota, 2. týždeň II. Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 23:17 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 23:17
7339 Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. (Ž 132) Štvrtok, 3. týždeň II. Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 09:20 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 09:20
7340 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) Streda, 3. týždeň II. Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 09:30 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 09:30
7341 Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. (Ž 51) Piatok, 3. týždeň II. Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 09:57 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 09:57
7342 Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj. (Ž 3) Pondelok, 4. týždeň II. Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 13:49 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 13:49
7343 Skloň sa ku mne, Pane, a vyslyš ma. (Ž 86) Utorok, 4. týždeň II. Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 13:55 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 13:55
7344 Pane, ty panuješ nad všetkými, v tvojej ruke je moc a sila. (1 Krn 29) Štvrtok, 4. týždeň II. Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 13:59 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 13:59
7345 Velebím ťa, Bože, ty moja spása. (Ž 18) Piatok, 4. týždeň II. Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 14:07 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 14:07
7346 Nauč ma, Pane, svoje ustanovenia. (Ž 119) Sobota, 4. týždeň II. Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 14:09 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 14:09
7155 Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov. (Ž 84) Utorok, 5. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:25 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 22:20
7347 Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť. (Ž 37) Streda, 5. týždeň II. Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 22:24 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 22:24
7348 Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu. (Ž 106) Štvrtok, 5. týždeň II. Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 22:27 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 22:27
7349 Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas. (Ž 81) Piatok, 5. týždeň II. Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 22:31 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 22:31
7350 Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu. (Ž 106) Sobota, 5. týždeň II. Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 22:34 Juraj Kubek 24. jún. 2020 o 22:34
7351 Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. (Ž 34) streda, 13. týždeň, cyklus I. Juraj Kubek 28. jún. 2020 o 21:59 Juraj Kubek 28. jún. 2020 o 21:59
7258 Nech sa mi ústa naplnia chválou a budem spievať o tvojej sláve. (Ž 71) 19. dec., adv, férie Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 12:20 Juraj Kubek 23. jún. 2020 o 17:54
7352 Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. (Ž 19) pondelok, 1. pôst. t. Juraj Kubek 30. jún. 2020 o 15:11 Juraj Kubek 30. jún. 2020 o 15:11
7353 Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 103) sobota, 2. pôst. týždeň Juraj Kubek 1. júl. 2020 o 14:16 Juraj Kubek 1. júl. 2020 o 14:16
7095 Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. (Ž42, 43) pondelok, 3. pôst. týždeň Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 18:28 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 22:21
7354 Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie. (Ž 25) utorok, 3. pôst. týždeň Juraj Kubek 1. júl. 2020 o 21:15 Juraj Kubek 1. júl. 2020 o 21:15
7355 Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj Sion svojho Boha. (Ž 147) streda, 3. pôst. týždeň Juraj Kubek 1. júl. 2020 o 22:06 Juraj Kubek 1. júl. 2020 o 22:07
7356 Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. (Ž 95) štvrtok, 3. pôst. týždeň Juraj Kubek 5. júl. 2020 o 21:14 Juraj Kubek 5. júl. 2020 o 21:14
7357 Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. (Ž 30) pondelok, 4. pôst. týždeň Juraj Kubek 7. júl. 2020 o 15:41 Juraj Kubek 7. júl. 2020 o 15:41
7358 Pán je moje svetlo a moja spása. (Ž 27) Pondelok veľkého týždňa Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 16:18 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 16:18
7359 Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. (Ž 71) Utorok Veľkého týždňa Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 18:15 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 18:15
7360 Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane. (Ž 69) Streda Veľkého týždňa Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 19:14 Juraj Kubek 31. aug. 2020 o 22:53
7361 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) Štvrtok Veľkého týždňa - Na omšu svätenia olejov Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 19:53 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 19:53
7362 Milosti Pánovej plná je zem. (Ž 33) Štvrtok, 29. týždeň II. Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 23:06 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 23:21
7363 Milosti Pánovej plná je zem. (Ž 33) Piatok, 21. týždeň II. Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 23:22 Juraj Kubek 9. júl. 2020 o 23:22
7364 Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uhoľným. (Ž 118) Piatok vo Veľkonočnej oktáve Juraj Kubek 10. júl. 2020 o 09:40 Juraj Kubek 10. júl. 2020 o 09:41
7365 Pán kraľuje, oslavujme ho. (Ž 93) utorok, 2. veľk. týždeň Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 06:38 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 06:38
7366 Pán kraľuje, oslavujme ho. (Ž 93) Pondelok, 7. týždeň I. Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 06:48 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 06:48
7367 Pán kraľuje, velebou sa zaodel. (Ž 93) Sobota, 14. týždeň II. Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 07:00 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 07:00
7072 Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. (Ž 34) streda 2. veľk. t. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 17:52 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 07:14
7368 Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. (Ž 34) 22. jan., sv. Vincenta, d., muč. Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 10:25 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 10:25
7369 Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. (Ž 34) 1. jún., sv. Justína, muč. Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 10:33 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 10:33
7370 Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. (Ž 34) 24. apr., sv. Fidéla zo Sigmaringenu, k., muč. Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 10:36 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 10:36
7371 Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. (Ž 34) štvrok 2. veľk. t. Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 11:03 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 11:03
7372 Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. (Ž 34) 11. apr., sv. Stanislava, b., muč. Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 13:44 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 13:44
7373 Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. (Ž 34) 29. dec., sv. Tomáša Becketa, b., muč. Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 13:54 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 13:54
7374 Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. (Ž 34) 29. jún., sv. Petra a Pavla, vo dne Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 14:08 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 14:08
7375 Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. (Ž 34) 20. jan., sv. Šebastiána, muč. Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 16:51 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 16:51
7376 Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. (Ž 34) 17. okt., sv. Ignáca Antiochijského, b., muč. Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 17:01 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 17:01
7377 Pán je moje svetlo a moja spása. (Ž 27) piatok, 2. veľk. týždeň Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 17:16 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 17:17
7378 Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. (Ž 33) sobota, 2. veľk. týždeň Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 17:43 Juraj Kubek 11. júl. 2020 o 17:43
7379 Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. (Ž 119) pondelok, 3. veľk. týždeň Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 07:24 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 07:24
7027 Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. (Ž 31) 26. dec. sv. Štefana Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 10:31
7380 Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. (Ž 31) utorok, 3. veľk. týždeň Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 10:30 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 10:30
7381 Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. (Ž 31) 6. júl., sv. Márie Goretti, panny, muč. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 10:50 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 10:50
7382 Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. (Ž 31) 13. dec., sv. Lucie, panny, muč. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 10:56 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 10:56
7383 Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. (Ž 31) 5. feb., sv. Agáty, panny, muč. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 10:58 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 10:58
7384 Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. (Ž 31) 16. jún., sv. Neita, muč. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 11:08 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 11:08
7385 Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. (Ž 31) 23. feb., sv. Polykarpa, b., muč. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 11:14 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 11:14
7386 Jasaj Bohu, celá zem. (Ž 66) streda, 3. veľk. týždeň Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 11:30 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 11:30
7387 Choďte do celého sveta a hlásajte enajelium. (Ž 117) piatok, 3. veľk. týždeň Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 11:35 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 11:35
7388 Choďte do celého sveta a hlásajte enajelium. (Ž 117) 4. aug., sv. Jána Márie Vianneya, k. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 11:35 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 14:14
7390 Choďte do celého sveta a hlásajte enajelium. (Ž 96) 23. apr., sv. Vojtecha, b., muč. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 14:23 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 14:25
7391 Choďte do celého sveta a hlásajte enajelium. (Ž 117) 5. júl., sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 14:46 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 14:46
7392 Choďte do celého sveta a hlásajte enajelium. (Ž 117) 5. jún., sv. Bonifáca, b., muč. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 14:53 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 14:53
7393 Choďte do celého sveta a hlásajte enajelium. (Ž 117) 19. okt., sv. Pavla z Kríža, k. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 21:14 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 21:14
7394 Choďte do celého sveta a hlásajte enajelium. (Ž 117) 3. feb., sv. Blažeja, b., muč. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 21:22 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 21:22
7395 Choďte do celého sveta a hlásajte enajelium. (Ž 117) streda, 27. týždeň II. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 21:30 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 21:30
7396 Choďte do celého sveta a hlásajte enajelium. (Ž 117) 3. júl., sv. Tomáša, ap. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 21:36 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 21:36
7397 Choďte do celého sveta a hlásajte enajelium. (Ž 117) 28. apr., sv. Petra Chanela, k., muč. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 21:44 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 21:44
7398 Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. (Ž42, 43) pondelok, 4. veľk. týždeň Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 22:28 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 22:29
7399 Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. (Ž42, 43) Sobota, 30. týždeň II. Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 22:57 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 22:57
7400 Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. (Ž42, 43) 2. nov., Všetkých verných zosnulých 3 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 23:01 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 23:01
7401 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) štvrtok, 4. veľk. týždeň Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 19:58 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:59
7403 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 4. nov., sv. Karola Borromea, b. Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 20:26 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 20:26
7404 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) Pondelok, 3. týždeň II. Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 21:18 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 21:18
7405 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) Piatok, 1. týždeň II. Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 21:50 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 21:50
7406 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 23. nov., sv. Klimenta I., pp., muč. Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 21:58 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 21:58
7407 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 13. jún., sv. Antona Paduánskeho, k., uč. cirkvi Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:05 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:05
7408 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 7. dec., sv. Ambróza, b., uč. cirkvi Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:12 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:12
7409 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 27. jún., sv. Cyrila Alexandrijského, b., uč. cirkvi Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:19 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:19
7410 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 11. nov., sv. Martina z Tours, biskupa Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:24 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:24
7411 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 25. apr., sv. Marka, ev. Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:41 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:41
7412 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 25.dec, Narodenie Pána, na vigíliu Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:49 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:49
7413 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 2. aug., sv. Euzébia Vercellského, b. Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:57 Juraj Kubek 13. júl. 2020 o 22:57
7414 S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. (Ž 122) streda, 5. veľk. týždeň Juraj Kubek 14. júl. 2020 o 15:32 Juraj Kubek 14. júl. 2020 o 15:33
7415 S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. (Ž 122) Piatok, 31. týždeň II. Juraj Kubek 14. júl. 2020 o 15:41 Juraj Kubek 14. júl. 2020 o 15:42
7416 Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. (Ž 96) štvrtok, 5. veľk. týždeň Juraj Kubek 14. júl. 2020 o 18:29 Juraj Kubek 14. júl. 2020 o 18:29
7417 Pán, Boh, miluje svoj ľud. (Ž 149) pondelok, 6. veľk. týždeň Juraj Kubek 14. júl. 2020 o 20:11 Juraj Kubek 14. júl. 2020 o 20:11
7418 Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. (Ž 98) štvrtok, 6. veľk. týždeň - féria Juraj Kubek 15. júl. 2020 o 07:22 Juraj Kubek 15. júl. 2020 o 07:22
7419 Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. (Ž 16) štvrtok, 7. veľk. týždeň Juraj Kubek 15. júl. 2020 o 08:38 Juraj Kubek 15. júl. 2020 o 08:38
7421 Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie, Pane, a budem žiť. (Ž 119) Pondelok, 6. týždeň II. Juraj Kubek 17. júl. 2020 o 21:16 Juraj Kubek 17. júl. 2020 o 21:16
7422 Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš. (Ž 94) Utorok, 6. týždeň II. Juraj Kubek 17. júl. 2020 o 21:24 Juraj Kubek 17. júl. 2020 o 21:24
7423 Pane, kto môže nájsť odpočinok na tvojom svätom vrchu. (Ž 15) Streda, 6. týždeň II. Juraj Kubek 17. júl. 2020 o 21:32 Juraj Kubek 17. júl. 2020 o 21:32
7424 Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. (Ž 112) Piatok, 6. týždeň II. Juraj Kubek 17. júl. 2020 o 21:42 Juraj Kubek 17. júl. 2020 o 21:42
7425 Pane, ty nás zachováš a ochrániš. (Ž 12) Sobota, 6. týždeň II. Juraj Kubek 17. júl. 2020 o 21:51 Juraj Kubek 17. júl. 2020 o 21:51
7426 Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová. (Ž 55) Utorok, 7. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 06:27 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 06:27
7427 Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. (Ž 49) streda, 7. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 06:31 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 06:35
7428 Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo. (Ž 141) Sobota, 7. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 06:39 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 06:39
7167 Pán má svoju zmluvu stále na mysli. (Ž 111) Pondelok, 8. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:38 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 07:51
7430 Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. (Ž 98) Utorok, 8. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 07:55 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 07:55
7431 Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj Sion svojho Boha. (Ž 147) Streda, 8. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 08:08 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 08:08
7432 Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. (Ž 100) Štvrtok, 8. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 08:12 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 08:12
7433 Pán príde súdiť všetky národy. (Ž 96) piatok, 8. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 08:16 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 08:16
7434 V tebe mám dôveru, Pane, Bože môj. (Ž 91) Pondelok, 9. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 17:37 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 17:37
7436 Ukáž mi, Pane, svoje cesty. (Ž 25) Štvrtok, 9. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 18:09 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 18:09
7437 Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj pokoj, Pane. (Ž 119) Piatok, 9. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 18:16 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 18:16
7438 Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. (Ž 71) Sobota, 9. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 18:21 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 18:21
7439 Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. (Ž 121) Pondelok, 10. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 20:50 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 20:50
7440 Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre. (Ž 4) Utorok, 10. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 21:01 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 21:01
7441 Tebe, Pane Bože, patrí chválospev na Sione. (Ž 65) Štvrtok, 10. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 21:11 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 21:11
7442 Pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár. (Ž 27) piatok, 10. týždeň II. Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 21:21 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 21:21
7443 Pane, všimni si moje vzdychanie. (Ž 5) Pondelok, 11. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 04:16 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 04:16
7444 Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. (Ž 51) Utorok, 11. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 04:23 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 04:23
7445 Majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána. (Ž 31) Streda, 11. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 04:30 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 04:30
7147 Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok. (Ž 132) Piatok, 11. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:17 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 04:36
7446 Pánovo milosrdenstvo trvá naveky, (Ž 89) Sobota, 11. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 04:41 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 04:41
7447 Vyslyš nás, Pane, pomôž nám svojou pravicou. (Ž 60) Pondelok, 12. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 06:23 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 06:23
7448 Boh založil svoje mesto naveky. (Ž 48) Utorok, 12. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 06:38 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 06:38
7449 Ukáž mi, Pane, cestu svojich prikázaní. (Ž 119) Streda, 12. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 06:44 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 06:44
7450 Pre slávu svojho mena vysloboď nás, Pane. (Ž 79) Štvrtok, 12. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 07:07 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 07:07
7451 Nezabúdaj, Pane, na svojich úbožiakov. (Ž 74) Sobota, 12. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 07:26 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 07:26
7452 Spamätajte sa a nezabúdajte na Boha. (Ž 50) Pondelok, 13. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 18:58 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 18:58
7453 Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti. (Ž 5) Utorok, 13. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 19:01 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 19:01
7454 Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu. (Ž 50) Streda, 13. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 19:25 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 19:25
7455 Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé. (Ž 19) Štvrtok, 13. týždeň II. Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 19:33 Juraj Kubek 19. júl. 2020 o 19:33
7456 Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. (Ž 119) Piatok, 13. týždeň II. Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 07:19 Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 07:19
7457 Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. (Ž 85) Sobota, 13. týždeň II. Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 07:37 Juraj Kubek 31. aug. 2020 o 09:15
7458 Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 145) Pondelok, 14. týždeň II. Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 07:53 Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 07:53
7459 My dúfame v teba, Pane, Bože náš. (Ž 115) Utorok, 14. týždeň II. Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 08:02 Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 08:02
7460 Hľadajte Pána, hľadajte jeho tvár. (Ž 105) Streda, 14. týždeň II. Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 08:10 Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 08:10
7201 Moje ústa, Pane, budú ohlasovať tvoju slávu. (Ž 51) Piatok, 14. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 20:00 Juraj Kubek 5. sep. 2020 o 15:59
7152 Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu. (Ž 50) Pondelok, 15. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:24 Juraj Kubek 1. aug. 2020 o 10:09
7461 Boh založil svoje mesto naveky. (Ž 48) Utorok, 15. týždeň II. Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 18:20 Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 18:20
7148 Pán neodvrhne a neopustí svoj ľud. (Ž 94) Streda, 15. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:21 Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 19:21
7149 Pán z nebies pozerá na našu zem. (Ž 102) Štvrtok, 15. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:22 Juraj Kubek 21. júl. 2020 o 19:25
7150 Pane, ty si vyrval môj život z priepasti záhuby. (Iz 38) Piatok, 15. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:23 Juraj Kubek 22. júl. 2020 o 08:10
7151 Pane, nezabúdaj na úbohých. (Ž 10) Sobota, 15. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:23 Juraj Kubek 22. júl. 2020 o 08:13
7153 Pane, u teba je zdroj života. (Ž 36) Štvrtok, 16. týždeň II. Juraj Kubek 26. jún. 2019 o 19:24 Juraj Kubek 22. júl. 2020 o 18:19
7462 Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo. (Jer 31) Piatok, 16. týždeň II. Juraj Kubek 22. júl. 2020 o 18:26 Juraj Kubek 22. júl. 2020 o 18:26
7463 Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov. (Ž 84) Sobota, 16. týždeň II. Juraj Kubek 22. júl. 2020 o 18:33 Juraj Kubek 22. júl. 2020 o 18:33
7464 Opustil si Boha, svojho stvoriteľa. (Dt 32) Pondelok, 17. týždeň II. Juraj Kubek 22. júl. 2020 o 18:42 Juraj Kubek 22. júl. 2020 o 18:42
7465 Pre slávu svojho mena pomôž nám, Bože. (Ž 79) Utorok, 17. týždeň II. Juraj Kubek 22. júl. 2020 o 18:46 Juraj Kubek 22. júl. 2020 o 18:46
7466 Bože, ty si mi útočišťom v deň súženia. (Ž 59) Streda, 17. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 07:07 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 07:07
7467 Blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána, svojho Boha. (Ž 146) Štvrtok, 17. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 07:16 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 07:16
7468 V tomto čase milosti vyslyš ma, Pane. (Ž 69) Sobota, 17. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 07:23 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 07:23
7469 Daj mi poznať, Pane, tvoju spravodlivosť. (Ž 119) Pondelok, 18. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 07:42 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 07:42
7470 Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve. (Ž 102) Utorok, 18. týždeň II. Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 07:45 Juraj Kubek 23. júl. 2020 o 07:45
7471 Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo. (Jer 31) Streda, 18. týždeň II.