Chýba v LS-I - Ďalšie nápevy, spracovania, transpozície.
č. piesne * Názov piesne Iné názvy vytvoril zapísaná upravil naposl. upravená akcia
625 Sanktus V - pastierske kvintované Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 20:54 Juraj Kubek 27. okt. 2020 o 21:31
615 Apoštolské vyznanie viery Albín Sakáč Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 07:57 Juraj Kubek 10. máj. 2020 o 21:40
627 Sanktus VII - lýdické Petr Eben Juraj Kubek 11. máj. 2020 o 12:44 Juraj Kubek 27. okt. 2020 o 21:35
601 Credo ex Missa catholica Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 12:56 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 23:33
762 Gloria Francúzsky nápev František Herman 27. máj. 2020 o 19:15 František Herman 12. máj. 2023 o 10:31
761 Credo francúzske František Herman 28. máj. 2020 o 09:42 František Herman 28. máj. 2020 o 14:31
602 Sanctus ex Missa catholica Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 13:11 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 23:36
603 Pater noster (Tonus A) Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 15:09 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 23:46
611 Krédo I - pastierske Mária M. Juraj Kubek 29. jún. 2019 o 14:37 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 12:34
612 Krédo II - deklamované Ján Jasenecký Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 10:54 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 12:40
613 Apoštolské vyznanie viery I - jednoduché Tomáš op. Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 10:54 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 12:42
614 Apoštolské vyznanie viery II - slávnostné Martin ad. Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:37 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 12:45
621 Sanktus I Martin ad. Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:37 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 12:47
622 Sanktus II - z Cantus Catholici Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 07:55 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 12:49
623 Sanktus III - adventné a pôstne Juraj Kubek 29. jún. 2019 o 11:09 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 12:54
624 Sanktus IV - prešovské Juraj Kubek 23. máj. 2019 o 20:43 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 13:04
626 Sanktus VI - bratislavské Juraj Kubek 29. jún. 2019 o 04:31 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 13:06
628 Sanktus VIII Martin ad. Juraj Kubek 29. jún. 2019 o 09:58 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 13:08
629 Sanktus IX - slávnostné Ján Čambál Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 13:11
633 Modlitba Pána - nápev I, gregoriánsky Juraj Kubek 29. jún. 2019 o 04:33 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 13:16
634 Modlitba Pána - nápev II, bratislavský Juraj Kubek 29. jún. 2019 o 09:46 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 13:18
635 Modlitba Pána - nápev III, mozarabský Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:03 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 13:20
636 Modlitba Pána - nápev IV, slávnostný Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:03 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 13:27
637 Modlitba Pána - nápev V, prešovský Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:17 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 13:29
638 Modlitba Pána - nápev VI, vyšehradský Juraj Kubek 29. jún. 2019 o 09:15 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 13:31
641 Kyrie - Missa catholica Juraj Kubek 29. jún. 2019 o 10:01 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 23:56
642 Glória - Missa catholica Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 13:27 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 23:58
643 Agnus Dei - Missa catholica Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 13:48 Juraj Kubek 21. máj. 2020 o 00:02
644 Kyrie A - Zostava I - základná Juraj Kubek 29. jún. 2019 o 14:40 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:02
645 Glória A - Zostava I - základná Martin ad. Juraj Kubek 29. jún. 2019 o 14:25 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:09
646 Kyrie B - Zostava I - základná Ladislav Stanček Juraj Kubek 29. jún. 2019 o 09:55 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:15
647 Kyrie C - Zostava I - základná Martin ad. Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:38 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:19
648 Glória B - Zostava I - základná Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:39 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:20
649 Glória C - Zostava I - základná Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:41 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:22
650 Agnus A - Zostava I - základná Stanislava Ernstová Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:42 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:25
651 Agnus B - Zostava I - základná Stanislava Ernstová Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 08:02 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:26
652 Kyrie A - Zostava II - gregoriánska Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:44 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:31
653 Kyrie B - Zostava II - gregoriánska Juraj Kubek 29. jún. 2019 o 09:16 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:34
654 Glória - Zostava II - gregoriánska Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:09 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:42
655 Agnus A - Zostava II - gregoriánska Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:19 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:51
656 Agnus B - Zostava II - gregoriánska Juraj Kubek 31. máj. 2019 o 18:35 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:55
657 Kyrie A - Zostava III - "Suscipe Domine" Katarína vl. Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:47 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 16:02
658 Glória A - Zostava III - "Suscipe Domine" Albín Sakáč Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:53 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 16:12
659 Kyrie B - Zostava III - "Suscipe Domine" Heinrich Rohr Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:25 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 16:18
661 Agnus - Zostava III "Suscipe Domine" Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:30 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 16:25
662 Kyrie A - Zostava IV - východná Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:34 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 16:29
663 Kyrie B - Zostava IV - východná Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:34 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 16:30
664 Agnus - Zostava IV - východná Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 16:32
665 Kyrie - Zostava V - románska Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:38 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 16:36
666 Agnus - Zostava V - románska Floris Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:43 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 16:39
667 Kyrie - Zostava VI - dórska Július Gašparík Juraj Kubek 29. jún. 2019 o 05:49 Juraj Kubek 28. okt. 2020 o 17:50
668 Agnus - Zostava VI - dórska Július Gašparík Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 11:28 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 16:48
616 Apoštolské vyznanie viery - rytmické - pre detský. orchester Pavol Krška Juraj Kubek 30. máj. 2020 o 22:13 Juraj Kubek 28. okt. 2020 o 07:07
759 Kyrie - francúzske František Herman František Herman 2. jún. 2020 o 12:36 Juraj Kubek 16. okt. 2020 o 14:09
763 Kyrie - pôstne Štefan Olos Juraj Kubek 28. okt. 2020 o 07:10 Juraj Kubek 28. okt. 2020 o 07:12
764 Sanktus - pôstne Štefan Olos Juraj Kubek 28. okt. 2020 o 07:15 Juraj Kubek 28. okt. 2020 o 07:15
765 Agnus - pôstne Štefan Olos Juraj Kubek 28. okt. 2020 o 07:17 Juraj Kubek 28. okt. 2020 o 07:17
8825 ✟5 - Spasiteľ sveta zachráň nás Zvolanie po premenení, 3. formula, RM. Juraj Kubek 28. okt. 2020 o 15:04 Juraj Kubek 28. okt. 2020 o 15:04
8822 ✟7 - Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky. Embolizmus k modlitbe Pána. Nápev Rímsky Misál Juraj Kubek 27. okt. 2020 o 19:19 Juraj Kubek 27. okt. 2020 o 19:19
8824 ✟5 - Pane, keď jeme tento chlieb Zvolanie po premenení, 2. formula, R.Misál Juraj Kubek 28. okt. 2020 o 13:03 Juraj Kubek 28. okt. 2020 o 13:03
8821 ✟5 - Smrť tvoju, Pane, zvestujeme Zvolanie po premenení, 1. formula, Rímsky Misál Juraj Kubek 27. okt. 2020 o 19:11 Juraj Kubek 27. okt. 2020 o 19:11
8801 ✟6 - Amen 1 doxológia Eucharisticmkej modlitby František Herman 27. máj. 2020 o 19:27 František Herman 27. máj. 2020 o 19:27
8802 ✟6 - Amen 2 doxológia Eucharisticmkej modlitby František Herman 27. máj. 2020 o 19:30 František Herman 27. máj. 2020 o 19:30
8803 ✟6 - Amen 3 doxológia Eucharisticmkej modlitby František Herman 27. máj. 2020 o 19:32 František Herman 27. máj. 2020 o 19:32
8809 ✟6 - Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi... Spievaná doxológia František Herman 17. máj. 2020 o 20:53 František Herman 1. jún. 2020 o 13:50
8823 ✟8 - Amen ... I s duchom tvojím ... Pokoj a bratská láska Obrad pokoja, nápev Rímsky Misál Juraj Kubek 27. okt. 2020 o 19:23 Juraj Kubek 27. okt. 2020 o 19:23
685 Kyrie tuke.sk Juraj Kubek 28. okt. 2020 o 17:11 Juraj Kubek 28. okt. 2020 o 17:11
8818 ✟4 - I s duchom tvojím. / Máme ich u Pána. / Je to dôstojné a správne. Dialóg pred prefaciou, polľa LS-I. Juraj Kubek 9. jún. 2020 o 22:13 Juraj Kubek 9. jún. 2020 o 22:13
699 Agnus tuke.sk Juraj Kubek 28. okt. 2020 o 17:51 Juraj Kubek 28. okt. 2020 o 17:51
 blog

Chýba v LS-I K + odpovede

Vybrané strany LS-I, v znení zmien v Rímskom misáli (od 1. jan. 2022)

Od 1. jan. 2022 sa používa nový Rímsky misál. Obsahuje upravené texty a melódie...