Nová tvorba - Publikovné SSV, diecézami, inak.
č. piesne * Názov piesne Iné názvy vytvoril zapísaná upravil naposl. upravená akcia
1063 Prosebné volanie k Srdcu Ježišovmu Juraj Kubek 10. máj. 2020 o 20:09 Juraj Kubek 10. máj. 2020 o 20:09
1129 Svätý Mikuláš (B. Herstek / Š. Baláž) Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 10:55 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 10:50
1007 Hľadajme slávu v kríži František Herman 21. máj. 2020 o 16:28 František Herman 21. máj. 2020 o 16:28
1143 Slávny si Bože v svojich dielach Juraj Kubek 23. máj. 2019 o 20:40 Juraj Kubek 21. máj. 2020 o 23:11
762 Gloria Francúzsky nápev František Herman 27. máj. 2020 o 19:15 František Herman 12. máj. 2023 o 10:31
8801 ✟6 - Amen 1 doxológia Eucharisticmkej modlitby František Herman 27. máj. 2020 o 19:27 František Herman 27. máj. 2020 o 19:27
8802 ✟6 - Amen 2 doxológia Eucharisticmkej modlitby František Herman 27. máj. 2020 o 19:30 František Herman 27. máj. 2020 o 19:30
8803 ✟6 - Amen 3 doxológia Eucharisticmkej modlitby František Herman 27. máj. 2020 o 19:32 František Herman 27. máj. 2020 o 19:32
761 Credo francúzske František Herman 28. máj. 2020 o 09:42 František Herman 28. máj. 2020 o 14:31
1020 Dnes je tu víťaz, Boží Syn Heut triumphieret gottes sohn František Herman 1. jún. 2020 o 13:57 František Herman 1. jún. 2020 o 13:57
1650 Z hlbín volám k tebe, Pane (Dušan Bill) František Herman 1. jún. 2020 o 14:27 František Herman 1. jún. 2020 o 14:27
1651 Te Deum laudamus Teba, Bože, chválime František Herman 2. jún. 2020 o 12:20 František Herman 2. jún. 2020 o 12:20
1652 Pán Ježiš vstal od večere Obrad umývania nôh František Herman 2. jún. 2020 o 13:08 František Herman 2. jún. 2020 o 13:08
1653 Kde je láska opravdivá (J.Lexmann) Ubi caritas František Herman 2. jún. 2020 o 13:19 František Herman 2. jún. 2020 o 13:19
1654 Tvoje narodenie Panna František Herman 2. jún. 2020 o 13:33 František Herman 2. jún. 2020 o 13:33
1655 Kto sa ti Pane Krstná aklamácia František Herman 2. jún. 2020 o 13:39 František Herman 2. jún. 2020 o 13:39
1656 Dovoľ mi šťastím plakať František Herman 2. jún. 2020 o 13:49 František Herman 2. jún. 2020 o 13:49
1657 Kde je smrť tvoje víťazstvo František Herman 2. jún. 2020 o 19:09 František Herman 2. jún. 2020 o 19:09
1658 My tebe Jakub oddane František Herman 2. jún. 2020 o 19:14 František Herman 2. jún. 2020 o 19:14
1659 Svetlo zo svetla František Herman 2. jún. 2020 o 19:21 František Herman 2. jún. 2020 o 19:21
1519 Boží dar Don de Dieu (or. fr.) Štefan Fábry 22. okt. 2020 o 18:44 Juraj Kubek 24. okt. 2020 o 18:25
8809 ✟6 - Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi... Spievaná doxológia František Herman 17. máj. 2020 o 20:53 František Herman 1. jún. 2020 o 13:50
1696 Sláva ti, Kriste Ježiš jubilejný hymnus Juraj Kubek 30. okt. 2020 o 13:26 Juraj Kubek 30. okt. 2020 o 19:50
1546 Stvoriteľ svetla predobrý Juraj Kubek 30. jún. 2019 o 20:12 Juraj Kubek 3. júl. 2019 o 05:06
1802 Aleluja, Pánov Duch František Herman 10. máj. 2023 o 12:28 František Herman 10. máj. 2023 o 12:28
1804 Aleluja - vstal z mŕtvych Kristus Alleluia - Hymne Pascale František Herman 10. máj. 2023 o 12:38 František Herman 10. máj. 2023 o 12:38
1806 Bože môj, z celého srdca František Herman 11. máj. 2023 o 10:49 František Herman 11. máj. 2023 o 10:49
1807 Bože, neskrývaj svoju tvár P. Zagar František Herman 11. máj. 2023 o 10:58 František Herman 11. máj. 2023 o 10:58
1808 Božie kráľovstvo je blízko I. Pawlak František Herman 11. máj. 2023 o 11:06 František Herman 11. máj. 2023 o 11:06
1809 Buď sláva, česť a chvála Hymus Krista Kráľa František Herman 11. máj. 2023 o 11:12 František Herman 11. máj. 2023 o 11:12
1810 Budem oslavovať S. M. Kristiána František Herman 11. máj. 2023 o 11:18 František Herman 11. máj. 2023 o 11:18
1811 Chlebom pre dušu R. Adamko František Herman 11. máj. 2023 o 11:26 František Herman 11. máj. 2023 o 11:26
1813 Doprostred nás R. Adamko František Herman 11. máj. 2023 o 13:12 František Herman 11. máj. 2023 o 13:12
1814 Dušu dvíham František Herman 11. máj. 2023 o 13:16 František Herman 11. máj. 2023 o 13:19
1815 Hľa, Panna porodí Syna Holčák František Herman 11. máj. 2023 o 13:22 František Herman 11. máj. 2023 o 13:22
1816 Ja som dobrý pastier R. Adamko František Herman 11. máj. 2023 o 13:28 František Herman 11. máj. 2023 o 13:29
1817 Ja som s vami R. Podpera František Herman 11. máj. 2023 o 13:32 František Herman 11. máj. 2023 o 13:32
1818 Ja som vzkriesenie a život P. Vymazal František Herman 12. máj. 2023 o 08:54 František Herman 12. máj. 2023 o 08:54
1819 Jasaj na chválu Pánovi V. Dufka František Herman 12. máj. 2023 o 08:57 František Herman 12. máj. 2023 o 08:57
1820 Kto o zákone Pánovom J. Lexmann František Herman 12. máj. 2023 o 09:08 František Herman 12. máj. 2023 o 09:08
1341 Náš veľkonočný Baránok Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 31. máj. 2019 o 18:55
1822 Pán dá požehnanie František Herman 12. máj. 2023 o 09:19 František Herman 12. máj. 2023 o 09:20
1823 Pán je nadovšetko verný Boh František Herman 12. máj. 2023 o 09:23 František Herman 12. máj. 2023 o 09:23
1824 Pán Ježiš je večná láska František Herman 12. máj. 2023 o 09:28 František Herman 12. máj. 2023 o 09:28
1825 Pánova dobrota R. Adamko František Herman 12. máj. 2023 o 09:33 František Herman 12. máj. 2023 o 09:33
1827 Slávme sviatky D. Bill František Herman 12. máj. 2023 o 09:41 František Herman 12. máj. 2023 o 09:41
1828 Slovo sa stalo telom neznámy autor František Herman 12. máj. 2023 o 09:48 František Herman 12. máj. 2023 o 09:49
1830 Učeníci poznali František Herman 12. máj. 2023 o 10:02 František Herman 12. máj. 2023 o 10:02
1832 Veseľte sa, nebesia P. Eben František Herman 12. máj. 2023 o 10:10 František Herman 12. máj. 2023 o 10:10
1833 Všetci boli naplnení neznámy autor František Herman 12. máj. 2023 o 10:15 František Herman 12. máj. 2023 o 10:15
1834 Všetko, čo žije J. Gelineau František Herman 12. máj. 2023 o 10:18 František Herman 12. máj. 2023 o 10:18
1835 Zvelebujte Pána I. Pawlak František Herman 12. máj. 2023 o 10:24 František Herman 12. máj. 2023 o 10:24
1837 Naša sláva je v Kristovom kríži M. Frisina František Herman 15. máj. 2023 o 11:53 František Herman 15. máj. 2023 o 11:53
1838 Spolieham sa na teba, Pane J. Lexmann František Herman 17. máj. 2023 o 11:18 František Herman 17. máj. 2023 o 11:18
1839 Ad maiorem Dei gloriam V. Dufka František Herman 17. máj. 2023 o 11:21 František Herman 17. máj. 2023 o 11:21
1840 Ani márnotratných R. Adamko František Herman 17. máj. 2023 o 11:24 František Herman 17. máj. 2023 o 11:24
7989 Chvála ti a sláva naveky. (Dan 3) Najsv. Trojice, A (M. Berki) František Herman 17. máj. 2023 o 21:09 František Herman 17. máj. 2023 o 21:09
7990 Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi. Najsv. Trojice, B (Michael Berki) František Herman 17. máj. 2023 o 21:13 František Herman 17. máj. 2023 o 21:13
1841 Vidíme sa v Božom zrkadle František Herman 18. máj. 2023 o 09:49 František Herman 18. máj. 2023 o 09:49
1842 Didaché Vzdávame ti vďaky František Herman 18. máj. 2023 o 09:52 František Herman 18. máj. 2023 o 09:52
1843 Magnificat - Velebí moja duša Pána V. Kopec František Herman 18. máj. 2023 o 12:04 František Herman 18. máj. 2023 o 12:04
1844 Vďaka ti, Pane, za dary Poďakovanie za úrodu František Herman 18. máj. 2023 o 12:15 František Herman 18. máj. 2023 o 12:15
1845 Spravodlivý sťa palma zakvitne J. Lexmann František Herman 18. máj. 2023 o 12:20 František Herman 18. máj. 2023 o 12:20
1846 Šťastná si, lebo si svätá J. Lexmann František Herman 18. máj. 2023 o 12:54 František Herman 18. máj. 2023 o 12:54
1847 Stíšme sa v Božom Slove V. Dufka František Herman 18. máj. 2023 o 12:56 František Herman 18. máj. 2023 o 12:56
 blog

o duch.hudbe reportáž Nová tvorba

Návšteva u Juraja Lexmanna, feb. 2020

Dňa 10. feb. 2020 som sa v Bratislave stretol s Jurajom Lexmanom. V Liturgických spevníkoch si dáva pseudonym "la-us". Priznám sa, išlo mi hlavne o získanie súhasu na uverejnenie podkladov Liturgického spevníka pre všetky liturgické slávenia a pobožnosti.

 blog

reportáž Nová tvorba

Stretnutie s Dušanom Billom

Dňa 23.5. som navštívil významnú slovenskú osobnosť: dirigenta, skladateľa, pedagóga a znalca cirkevnej hudby - Dušana Billa.