Nová tvorba - Publikovné SSV, diecézami, inak.
č. piesne * Názov piesne Iné názvy vytvoril zapísaná upravil naposl. upravená akcia
1063 Prosebné volanie k Srdcu Ježišovmu Juraj Kubek 10. máj. 2020 o 20:09 Juraj Kubek 10. máj. 2020 o 20:09
1129 Svätý Mikuláš (B. Herstek / Š. Baláž) Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 10:55 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 10:50
1007 Hľadajme slávu v kríži František Herman 21. máj. 2020 o 16:28 František Herman 21. máj. 2020 o 16:28
1143 Slávny si Bože v svojich dielach Juraj Kubek 23. máj. 2019 o 20:40 Juraj Kubek 21. máj. 2020 o 23:11
762 Gloria - francúzsky nápev František Herman 27. máj. 2020 o 19:15 František Herman 27. máj. 2020 o 19:15
8801 ✟6 - Amen 1 doxológia Eucharisticmkej modlitby František Herman 27. máj. 2020 o 19:27 František Herman 27. máj. 2020 o 19:27
8802 ✟6 - Amen 2 doxológia Eucharisticmkej modlitby František Herman 27. máj. 2020 o 19:30 František Herman 27. máj. 2020 o 19:30
8803 ✟6 - Amen 3 doxológia Eucharisticmkej modlitby František Herman 27. máj. 2020 o 19:32 František Herman 27. máj. 2020 o 19:32
761 Credo francúzske František Herman 28. máj. 2020 o 09:42 František Herman 28. máj. 2020 o 14:31
1020 Dnes je tu víťaz, Boží Syn Heut triumphieret gottes sohn František Herman 1. jún. 2020 o 13:57 František Herman 1. jún. 2020 o 13:57
1650 Z hlbín volám k tebe, Pane (Dušan Bill) František Herman 1. jún. 2020 o 14:27 František Herman 1. jún. 2020 o 14:27
1651 Te Deum laudamus Teba, Bože, chválime František Herman 2. jún. 2020 o 12:20 František Herman 2. jún. 2020 o 12:20
759 Kyrie - francúzske František Herman František Herman 2. jún. 2020 o 12:36 Juraj Kubek 16. okt. 2020 o 14:09
1652 Pán Ježiš vstal od večere Obrad umývania nôh František Herman 2. jún. 2020 o 13:08 František Herman 2. jún. 2020 o 13:08
1653 Kde je láska opravdivá (J.Lexmann) Ubi caritas František Herman 2. jún. 2020 o 13:19 František Herman 2. jún. 2020 o 13:19
1654 Tvoje narodenie Panna František Herman 2. jún. 2020 o 13:33 František Herman 2. jún. 2020 o 13:33
1655 Kto sa ti Pane Krstná aklamácia František Herman 2. jún. 2020 o 13:39 František Herman 2. jún. 2020 o 13:39
1656 Dovoľ mi šťastím plakať František Herman 2. jún. 2020 o 13:49 František Herman 2. jún. 2020 o 13:49
1657 Kde je smrť tvoje víťazstvo František Herman 2. jún. 2020 o 19:09 František Herman 2. jún. 2020 o 19:09
1658 My tebe Jakub oddane František Herman 2. jún. 2020 o 19:14 František Herman 2. jún. 2020 o 19:14
1659 Svetlo zo svetla František Herman 2. jún. 2020 o 19:21 František Herman 2. jún. 2020 o 19:21
1519 Boží dar Don de Dieu (or. fr.) Štefan Fábry 22. okt. 2020 o 18:44 Juraj Kubek 24. okt. 2020 o 18:25
8809 ✟6 - Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi... Spievaná doxológia František Herman 17. máj. 2020 o 20:53 František Herman 1. jún. 2020 o 13:50
1696 Sláva ti, Kriste Ježiš jubilejný hymnus Juraj Kubek 30. okt. 2020 o 13:26 Juraj Kubek 30. okt. 2020 o 19:50
1546 Stvoriteľ svetla predobrý Juraj Kubek 30. jún. 2019 o 20:12 Juraj Kubek 3. júl. 2019 o 05:06
 blog

o duch.hudbe reportáž Nová tvorba

Návšteva u Juraja Lexmanna, feb. 2020

Dňa 10. feb. 2020 som sa v Bratislave stretol s Jurajom Lexmanom. V Liturgických spevníkoch si dáva pseudonym "la-us". Priznám sa, išlo mi hlavne o získanie súhasu na uverejnenie podkladov Liturgického spevníka pre všetky liturgické slávenia a pobožnosti.

 blog

reportáž Nová tvorba

Stretnutie s Dušanom Billom

Dňa 23.5. som navštívil významnú slovenskú osobnosť: dirigenta, skladateľa, pedagóga a znalca cirkevnej hudby - Dušana Billa.