1653

R.: Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva. 1. Láska Kristova nás zhromažďuje k stolu. V ňom sa všetci tešme, radujme sa spolu. Vrúcne ctime Boha, nech je puto tuhšie. Milujme sa bratsky z otvorenej duše. R.: Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva. 2. Keď nás teda láska spája pri oltári, hľaďme, by nás nikdy nedelili sváry. Nech sa od nás vzdialia nezhody a spory, medzi nami Kristus večné bratstvo tvorí. R.: Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva. 3. Kriste, Bože, daj nám s blaženými raja obdivovať krásu tvojho obličaja. Ty, náš nesmierny zdroj čistej blaženosti, ktorá klíči v čase, zreje vo večnosti. Amen.
Pre Popis Kto Kedy Vymazať Priradenie Slávenia Piesni
Zelený štvrtok, omša Pánovej večere obetovanie frantisek-herman František Herman 02. jún. 2020 o 13:29
Tag Popis Kto Kedy Vymazať priradenie Tagu piesni
Chýba v LS-III frantisek-herman František Herman 02. jún. 2020 o 13:29
Nová tvorba frantisek-herman František Herman 02. jún. 2020 o 13:29
Veľká noc frantisek-herman František Herman 02. jún. 2020 o 13:29
Offertorium frantisek-herman František Herman 02. jún. 2020 o 13:29
Iné slávenie Sobáš frantisek-herman František Herman 02. jún. 2020 o 13:30
Link Popis Kto Kedy
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
František Herman
František Herman
organista vo farnosti Žilina - Solinky

Vložil: 2. jún. 2020 13:19

Upravil: 2. jún. 2020 13:19

Komentáre0