Pre Popis Kto Kedy Vymazať Priradenie Slávenia Piesni
5. júl, sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov Všeobecná adaptácia frantisek-herman František Herman 18. máj. 2023 o 12:58
14. feb., sv. Cyrila, mn. a Metoda, b. Všeobecná adaptácia frantisek-herman František Herman 18. máj. 2023 o 12:59
O sv. Patrovi a Pavlovi, apoštoloch Súvis s témou slávenia - šírenie Božieho Slova frantisek-herman František Herman 18. máj. 2023 o 12:59
O sv. apoštolovi Pavlovi Súvis s témou slávenia - šírenie Božieho Slova frantisek-herman František Herman 18. máj. 2023 o 12:59
O všetkých apoštoloch Súvis s témou slávenia - šírenie Božieho Slova frantisek-herman František Herman 18. máj. 2023 o 13:00
21. aug., sv. Pia X., pp. Súvis s témou slávenia - šírenie Božieho Slova frantisek-herman František Herman 18. máj. 2023 o 13:00
28. jan., sv. Tomáša Akvinského, k., uč. cirkvi Súvis s témou slávenia - šírenie Božieho Slova frantisek-herman František Herman 18. máj. 2023 o 13:00
28. aug., sv. Augustína, b., uč. cirkvi Súvis s témou slávenia - šírenie Božieho Slova frantisek-herman František Herman 18. máj. 2023 o 13:00
Tag Popis Kto Kedy Vymazať priradenie Tagu piesni
Nová tvorba Ku sv. Cyrilovi a Metodovi - vierozvestcom (14.2. a 5.7.), alebo k apoštolom, evanjelistom a učiteľom cirkvi frantisek-herman František Herman 18. máj. 2023 o 13:01
iné c. obd. Ku sv. Cyrilovi a Metodovi - vierozvestcom (14.2. a 5.7.), alebo k apoštolom, evanjelistom a učiteľom cirkvi frantisek-herman František Herman 18. máj. 2023 o 13:01
Iné slávenie Ako modlitba pred Lectio divina, duchovnými cvičeniami, prednáškou a pod. frantisek-herman František Herman 18. máj. 2023 o 13:03
Link Popis Kto Kedy
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
František Herman
František Herman
organista vo farnosti Žilina - Solinky

Vložil: 18. máj. 2023 12:56

Upravil: 18. máj. 2023 12:56

Komentáre0