Data Table
č. piesne * Názov piesne Iné názvy vytvoril zapísaná upravil naposl. upravená akcia
1143 Slávny si Bože v svojich dielach Juraj Kubek 23. máj. 2019 o 20:40 Juraj Kubek 21. máj. 2020 o 23:11
1149 Ste mojimi priateľmi Stanislav Šurin Juraj Kubek 23. máj. 2019 o 20:41 Juraj Kubek 21. okt. 2020 o 09:36
1150 Požehnaná si, Panna Mária (Stanislav Šurin) Juraj Kubek 23. máj. 2019 o 20:41 Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 06:22
1156 Skúste a presvedčte sa - Šťastný človek Stanislav Šurin Juraj Kubek 23. máj. 2019 o 20:42 Juraj Kubek 18. okt. 2020 o 16:55
7007 Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. (Ž 119) 06. ned. A Juraj Kubek 23. máj. 2019 o 20:42 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 07:23
544 Ó, Bože, darca darov Juraj Kubek 23. máj. 2019 o 20:43 Juraj Kubek 10. máj. 2020 o 19:27
624 Sanktus IV - prešovské Juraj Kubek 23. máj. 2019 o 20:43 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 13:04
7008 Blažení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách. sv. Rodiny A, B, C Juraj Kubek 23. máj. 2019 o 20:42 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 21:55
1366 Každý rok, keď príde máj – Mariánska Juraj Kubek 26. máj. 2019 o 08:50 Juraj Kubek 31. máj. 2019 o 18:46
1409 Pri baránkovej večeri Stanislav Šurin Juraj Kubek 26. máj. 2019 o 08:51 Juraj Kubek 21. okt. 2020 o 09:07
7006 Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome, Pane. sv. Rodiny C Juraj Kubek 26. máj. 2019 o 08:52 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 22:01
7004 Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. (Ž 146) 04. ned. A Juraj Kubek 26. máj. 2019 o 08:52 Juraj Kubek 18. júl. 2020 o 06:30
7005 Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. (Ž 128) 33. ned. A Juraj Kubek 26. máj. 2019 o 08:53 Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 20:55
2 Anjel Pána zvestoval Panne Márii Juraj Kubek 26. máj. 2019 o 08:54 Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 07:13
8810 ✟5 - Smrť tvoju, Pane, zvestujeme Zvolanie po premenení, 1. formula, LS-I. Juraj Kubek 9. jún. 2020 o 19:44 Juraj Kubek 9. jún. 2020 o 19:48
1 Ó, prekrásna Hviezda ranná Juraj Kubek 26. máj. 2019 o 08:55 Juraj Kubek 27. sep. 2020 o 07:30
7009 Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru. (Ž 1) 06. ned. C Juraj Kubek 23. máj. 2019 o 20:42 Juraj Kubek 23. aug. 2020 o 09:57
1527 Chválim Ťa, živý chlieb, ktorý zostúpil z neba Juraj Kubek 26. máj. 2019 o 08:57 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:19
7010 Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi. Najsv. Trojice, B Juraj Kubek 23. máj. 2019 o 20:42 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 22:21
1028 Bol si tam, keď bol umučený Pán (kr. cesta) Juraj Kubek 26. máj. 2019 o 08:58 Juraj Kubek 31. máj. 2019 o 12:16
1163 Obnovme sa v duchu poníženosti Stanislav Šurin Juraj Kubek 23. máj. 2019 o 20:42 Juraj Kubek 21. okt. 2020 o 08:58
1165 Buď vždy pozdravená – Mariánska Juraj Kubek 23. máj. 2019 o 20:42 Juraj Kubek 31. máj. 2019 o 15:47
1167 Blízko je Pán, blízko sŕdc Stanislav Šurin Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 20. okt. 2020 o 22:14
1173 Daruje nám Boh (Stanislav Šurin) Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 31. máj. 2019 o 18:41
1185 Velebí moja duša Hospodina (Pána) Stanislav Šurin Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 18. okt. 2020 o 17:01
1190 Toto je môj milovaný Syn Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 06:29
1207 Na stokrát buď pozdravená Mariánska Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 29. máj. 2021 o 12:20
664 Agnus - Zostava IV - východná Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 16:32
1209 Tá krv – Mládežka Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 06:27
3888 Aleluja 2 - TAIZÉ Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 19:53 Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 19:53
1216 Len v tajomstve ticha omšová Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 29. okt. 2020 o 19:42
1231 Z mŕtvych vstal Ježiš, náš Pán Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:02
1234 Choďte do celého sveta (Stanislav Šurin) Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 21. jún. 2019 o 08:21
1236 Dobrý Pastier (Stanislav Šurin) Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 06:18
1241 Keď žiaril a rozkvital – Fatimské Ave Maria Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 29. máj. 2021 o 05:49
7951 Príď k nám Duchu presvätý – sekv. LS-II Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 06:13
1242 Duch Pána napĺňa okruh zeme Stanislav Šurin Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 21. okt. 2020 o 08:47
1247 Božia rodička – Mariánska Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 31. máj. 2019 o 15:45
1259 Zvelebujte Pána všetky jeho diela (Stanislav Šurin) Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 06:25
1260 Srdce moje láskou žiari Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 06:17
1263 Ideme smelo k výšinám – Mariánska ...chceš s nami Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 14. jún. 2020 o 22:18
1279 Ó, Matka Pána – Mariánska Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 31. máj. 2019 o 18:57
1281 Ja som vinič, vy ste ratolesti Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 31. máj. 2019 o 18:45
1282 Slovo sa telom stalo Stanislav Šurin Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 21. okt. 2020 o 09:30
1297 Kto o zákone Pánovom rozjíma (Stanislav Šurin) Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 06:20
1299 Peruťami svojimi (Stanislav Šurin) Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 06:21
1303 Rozjímaj, uvažuj = 177 (KR. cesta) = 177 iný text JKS ku Krížovej ceste Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 06:16
1306 Vedľa kríža = 172 (KR. cesta) = 172 iný text JKS ku Krížovej ceste Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 06:29
629 Sanktus IX - slávnostné Ján Čambál Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 13:11
1307 Pánova dobrota – k B. milosrdenstvu Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 06:15
1308 Vznešená patrónka – Mariánska Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 26. máj. 2020 o 13:02
1309 Plesaj hlasno, dcéra Siona (Stanislav Šurin) Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:51
1310 Láska je trpezlivá Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 31. máj. 2019 o 18:50
1325 Duše spravodlivých (Stanislav Šurin) Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 31. máj. 2019 o 18:42
1329 Na svete pôsobí – Kristovi Kráľovi Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 31. máj. 2019 o 18:53
1338 Tmavočervená ruža Mariánska - pôst Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 29. máj. 2021 o 11:41
609 Hyzopom ma pokrop, Pane / Tiekla voda Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 23:50
1341 Náš veľkonočný Baránok Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 31. máj. 2019 o 18:55
1349 Mária, Matka bolestná Južania Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 31. máj. 2020 o 12:27
1356 Ó, Kriste, večná tebe chvála – Veľkonočná Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 20:32
1364 Na jemných krídlach mája – Mariánska Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 31. máj. 2019 o 18:53
7011 Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. (Ž 33) 19. ned. C Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 2. aug. 2020 o 21:59
1379 Ó, jak sa sladko spieva – Mariánska Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 31. máj. 2019 o 18:56
3889 Aleluja 4 - TAIZÉ Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 19:54 Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 19:54
1394 Prikázanie nové Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 16. jún. 2020 o 21:04
1397 Dar a tajomstvo – Kňazovi Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 31. máj. 2019 o 15:48
8804 ✟d - Ďakujeme ti odpoveď na koniec roka Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 31. máj. 2019 o 15:48
1414 Misericordes sicut Pater Hymna k roku milosrdenstva 2016 Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:46
1415 Blahoslaviť ma budú Stanislav Šurin Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 20. okt. 2020 o 22:08
1416 Nech nás žehná Pán (Dufka) Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 31. máj. 2019 o 18:55
1432 Náš Pán prebýva v nás (Dufka) Náš Pán Ježiš Kristus prebýva v nás Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 11. máj. 2020 o 08:39
1442 Sv. Štefan, patrón našej farnosti Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 06:27
1449 Všetci králi zeme Stanislav Šurin Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 21. okt. 2020 o 10:01
1486 Hymna ku Guadalupskej P. Marii Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 12. dec. 2022 o 19:21
7012 Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú. (Ž 145) 25. ned. A Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 24. júl. 2020 o 05:47
7013 Bože buď nám milostivý a žehnaj nás. (Ž 67) 1. jan., Panny Márie Bohorodičky Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 8. aug. 2020 o 11:50
7014 Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. 1. adv. ned. B Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 21:25
7015 Bože, stvor vo mne srdce čisté. (Ž 51) 5. pôst. ned. B Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 29. júl. 2020 o 07:56
7016 Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. 28. ned. A Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 16:46
7017 Budem ťa velebiť, Pane, pokorný Kráľ slávy. 14. ned. A Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 31. máj. 2020 o 23:33
7018 Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. 10. ned. C Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 31. máj. 2020 o 22:00
7019 Budem ti hrať pred tvárou anjelov. 05. ned. C Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 31. máj. 2020 o 18:37
7020 Budete mi svedkami až po samý kraj zeme. Svätodušný pondelok Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 20. jún. 2020 o 07:07
7021 Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta. Vian. férie, 8. jan. alebo utorok po Zjavení Pána Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 18. jún. 2020 o 16:16
7022 Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy zeme. 09. ned. C Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 31. máj. 2020 o 21:29
7023 Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť. 1. pôst. ned. B Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 15:25
7024 Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy. (Iz 12) Krst kr. Pána, B Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 22:46
7025 Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán. (Ž 96) 25. dec, Narodenie Pána, v noci Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 1. sep. 2020 o 20:10
7026 Dnes zažiari nad nami svetlo, lebo sa nám narodil Pán. 25. dec, Narodenie Pána, na úsvite Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 1. sep. 2020 o 20:14
7027 Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. (Ž 31) 26. dec. sv. Štefana Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 10:31
7028 Dobroreč, duša moja Pánovi; on je nesmierne veľký. (Ž 104) Krst kr. Pána, C Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 20. aug. 2020 o 18:12
7029 Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach. 7. veľk. ned. B Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 3. jún. 2020 o 22:36
7030 Duša mi jasá v mojom Bohu. 8. sep., Narodenie Panny Márie Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 11. aug. 2020 o 23:30
7031 Duša mi plesá v mojom Bohu. 3. adv. ned. B Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 21:41
7032 Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi. (Ž 84) Piatok, 34. týždeň II. Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 27. júl. 2020 o 17:20
7033 Hľa, prichádza Pán plniť Božiu vôľu. (Ž 40) 25. mar., Zvestovanie Pána Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 8. aug. 2020 o 19:05
7034 Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy. (Ž 24) 4. adv. ned. A Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 29. júl. 2020 o 07:27
1021 Boh je láska Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:15
1042 Čakajú ťa nástrahy Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:16
1053 Dnes pred tvárou Pána Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:17
1531 K tebe idem, Pane môj Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:18
1135 Keď anjel Máriu oslovil Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:19
1137 Keď kľačím pred Tebou Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:20
1162 Láskavá Panna Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:40
1200 Na zem padol sivý tieň Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:39
1212 Náš Pán, On je kráľov Kráľ Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:40
1256 Pane, som tak veľmi rád Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:13
1255 Pane, som tak rád Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:12
1257 Pane, vždy keď tvoju svätosť zriem Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 20:06
1530 Prosíme, načri Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:15
1458 Žalm 115 Ne nás, Hospodine Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 12:48
1384 To je zvláštny chlieb a víno tiež Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 23. apr. 2024 o 02:52
7002 Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane. (Ž 17) 32. ned. C Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 3. aug. 2020 o 11:41
1385 Toto je deň, toto je deň Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:15
1483 Zlož svoju starosť na Pána Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 12:49
1383 Velebí moja duša Pána (Magnificat) Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 29. jún. 2019 o 18:02
1367 Príď, Duchu Svätý, tvorivý (Stanislav Šurin) Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 07:15
1546 Stvoriteľ svetla predobrý Juraj Kubek 30. jún. 2019 o 20:12 Juraj Kubek 3. júl. 2019 o 05:06
5029 Zmiluj sa, Pane, a vyslyš nás. Juraj Kubek 29. jún. 2019 o 18:03 Juraj Kubek 29. jún. 2019 o 18:03
7035 Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. (Ž 40) 02. ned. A Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 18. aug. 2020 o 09:32
656 Agnus B - Zostava II - gregoriánska Juraj Kubek 31. máj. 2019 o 18:35 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:55
7036 Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne. (Ž 105) 15. ned. C Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 30. aug. 2020 o 07:32
7037 Choďte do celého sveta a hlásajte enajelium. (Ž 117) 21. ned. C Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 12. júl. 2020 o 11:34
622 Sanktus II - z Cantus Catholici Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 07:55 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 12:49
9002 Anjel Boží, strážca môj Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 07:55 Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 07:55
615 Apoštolské vyznanie viery Albín Sakáč Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 07:57 Juraj Kubek 10. máj. 2020 o 21:40
5028 Víťazný Kráľ, žehnaj nás. Juraj Kubek 29. jún. 2019 o 18:03 Juraj Kubek 29. jún. 2019 o 18:03
651 Agnus B - Zostava I - základná Stanislava Ernstová Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 08:02 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:26
317 Sviatosť tela ... Ctíme túto Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 08:05 Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 08:10
1501 Pane, ty mi chceš umývať nohy (z. štvrtok) Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 13:13 Juraj Kubek 1. jún. 2019 o 15:26
3890 Aleluja 7 drážďanská - TAIZÉ Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 19:55 Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 19:55
1535 Abba, Otče Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:26 Juraj Kubek 31. júl. 2019 o 19:15
1002 About You Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:30 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:23
1511 Agnus Dei Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:31 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:24
1003 Ach bože roztomilý Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:32 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:25
1522 Aj keby nekvitol Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:33 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:25
1516 Aj keď ťa nevidím Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:34 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:26
1004 Aj na cestách zlých Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:34 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:26
1005 Aj ty si jeho brat Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:35 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:27
1006 Ak sa milujeme Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:36 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:27
614 Apoštolské vyznanie viery II - slávnostné Martin ad. Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:37 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 12:45
621 Sanktus I Martin ad. Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:37 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 12:47
1009 Aleluja sláva Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:38 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:30
1010 Alelujovy verš Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:39 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:30
1011 Ani brat môj Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:39 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:31
1012 Anjel (bolo to krásne) Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:40 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:31
7038 Chváľ, duša moja, Pána. 32. ned. B Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 2. jún. 2020 o 19:08
1497 Anjeli nado mnou bdejú Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:42 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 12:51
1013 Ave Maria Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:42 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:34
1518 Ave verum corups Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:43 Juraj Kubek 27. okt. 2020 o 18:06
1014 Až do konca dní Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:44 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:35
1015 Baránok boží Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:45 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 12:46
1016 Bartimej Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:47 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:47
1017 Bežíme za Pánom Ježišom Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:48 Juraj Kubek 30. máj. 2020 o 05:16
1018 Bible Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:49 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:49
1019 Blatom a tŕnim Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:50 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:50
3891 Aleluja 10 - TAIZÉ Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 19:56 Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 19:56
1022 Boh je stále medzi nami Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:52 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:52
1023 Boh je tak blízko nás Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:53 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:53
1024 Boh ktorý planie Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:53 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:53
1025 Boh nám sľúbil Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:54 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:54
1026 Boh ťa miluje Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:54 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:54
1027 Bohatý stal sa chudobným Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:55 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:55
1029 Bože ty si nekonečná láska Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:56 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:56
1030 Bože dobrý, otče láskavý Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:57 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:57
1031 Bože obetujem Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:58 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:58
1032 Bože otče na nebi Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:58 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:58
1033 Bože otče náš Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:59 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:59
1034 Bože otče teraz vidím Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:59 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 12:59
1035 Boží has Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:00 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:00
1036 Božia láska je tak krásna Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:00 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:00
1037 Božia láska príď Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:01 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:01
1038 Budem ako strom Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:02 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:02
1039 Budem spievať Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:02 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:02
635 Modlitba Pána - nápev III, mozarabský Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:03 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 13:20
636 Modlitba Pána - nápev IV, slávnostný Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:03 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 13:27
1043 Cestou s nami Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:14 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:14
1493 Či si veľký a či malý Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:15 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:15
1503 Čo ti dáme Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:15 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:15
1044 Con dio Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:16 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:16
7039 Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. (Ž 146) 23. ned. B Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 25. aug. 2020 o 23:11
637 Modlitba Pána - nápev V, prešovský Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:17 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 13:29
3892 Aleluja 11 - TAIZÉ Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 19:57 Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 19:57
1045 Da mihi animas Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:29 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:29
1046 Daj mi, Pane, duše Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:30 Juraj Kubek 30. máj. 2020 o 05:07
1047 Dar lásky Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:31 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:31
1048 Dávam všetko Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:31 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:31
1502 Dávna nádej Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:32 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:32
1049 Deň čo deň Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:33 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:33
1050 Desaťisíc príbehov Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:34 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:34
1051 Dnes je ten čas Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:35 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:35
1505 Dnes je veľký deň Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:35 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:35
1052 Dnes pieseň hrám Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:36 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:36
1054 Dnes ráno Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:37 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:37
1055 Dnes viem že chcem Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:37 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:37
1056 Dnes zažiari nad nami svetlo Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:38 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:38
647 Kyrie C - Zostava I - základná Martin ad. Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:38 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:19
648 Glória B - Zostava I - základná Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:39 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:20
1059 Do kostela v džinach Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:40 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:40
649 Glória C - Zostava I - základná Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:41 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:22
1061 Do srdca mi príď Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:41 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:41
1062 Do tmy na svet Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:42 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:42
650 Agnus A - Zostava I - základná Stanislava Ernstová Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:42 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:25
1064 Dobre je nám tu s tebou Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:43 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:43
1065 Dobrorečíme ti, Bože Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:43 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:43
652 Kyrie A - Zostava II - gregoriánska Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:44 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:31
1067 Don Bosco je našim vzorom Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:44 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:44
1068 Don Bosco vieni con noi Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:46 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:46
1491 Dotkni sa ma prosím Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:46 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:46
1069 Dovoľ mi blízko dnes stáť Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:47 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:47
1070 Drž ma bližšie Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:48 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:48
1071 Duch a nevesta Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:48 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:48
1072 Duchu svätý príď (nech prúdi rieka) Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:49 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:37
1073 Duchu svätý príď k nám Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:50 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:50
1074 Duchu svätý volám príď Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:50 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 13:50
1075 El sadaj Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:03 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:03
1076 Emanuel Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:04 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:04
1077 Getsemany Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:04 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:04
1078 Gloria Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:05 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:05
1079 Gloria 1 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:06 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:06
8811 ✟5 - Pane, keď jeme tento chlieb Zvolanie po premenení, 2. formula, LS-I. Juraj Kubek 9. jún. 2020 o 20:31 Juraj Kubek 9. jún. 2020 o 20:31
1081 Golgotské víťazstvo Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:07 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:07
1082 Herodes Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:08 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:08
654 Glória - Zostava II - gregoriánska Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:09 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:42
1510 Hľadal som Pána Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:09 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:09
1084 Hladný prichádzam Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:10 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:10
1085 Hosana na výsostiach Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:11 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:11
1086 Hosana prichádza kráľ Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:11 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:11
1087 Chcem, Pane, chváliť ťa Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:12 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:47
1088 Chcem ti, Pane, spievať Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:13 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:47
1089 Chceme prísť k vám Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:14 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:14
1090 Chceme spievať Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:14 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:14
1091 Chlieb ti a víno Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:15 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:15
1092 Chlieb z neba Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:15 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:15
1093 Chvál duša moja hospodina Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:16 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:16
1094 Chváľ, Pána, chváľ Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:16 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:48
1095 Chválim ťa, chválim ťa Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:17 Juraj Kubek 23. jún. 2019 o 20:50
1096 Chválim ťa, Ježiš Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:18 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:18
1097 Chválime ťa, Bože Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:18 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:18
655 Agnus A - Zostava II - gregoriánska Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:19 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:51
1099 Chválte chválte chválte Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:20 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:20
1100 Chválu vzdajme Hospodinovi Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:20 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:52
1101 Ja to viem Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:33 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:33
1102 Ja v srdci svetlo mám Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:33 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:33
1103 Ja verím že to Ježiš Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:34 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:34
1104 Ja verím že žije Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:35 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:35
1105 Ja vzdám vieru Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:35 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:35
1106 Jahve Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:36 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:36
1526 Jak jeleň dychtí Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:37 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 15:58
1107 Jasaj v Pánovi Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:38 Juraj Kubek 30. máj. 2020 o 05:18
1108 Jasnou rečou hovorí Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:38 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:38
1109 Je krásne ísť Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:39 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:39
7040 Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj Sion svojho Boha. (Ž 147) B. Tela, A Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 1. júl. 2020 o 22:05
1110 Je pravda to Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:41 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:41
1111 Je stále prítomná Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:42 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:42
1112 Je to krv Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:43 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:43
1113 Jedine láska Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:43 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:43
1114 Jedine s láskou Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:44 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:44
1115 Jednej noci Povedz ľuďom, že mám ich rád Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:44 Juraj Kubek 25. nov. 2021 o 20:25
1116 Jedno srdce jedna duša Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:45 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:45
1117 Jedny šaty, nohy bosé Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:46 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:46
1118 Jednym hlasom voláme Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:46 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:46
1119 Ježiš je láska Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:47 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:47
657 Kyrie A - Zostava III - "Suscipe Domine" Katarína vl. Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:47 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 16:02
1121 Ježiš Kristus je Pán všetkých Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:48 Juraj Kubek 30. máj. 2020 o 05:19
1122 Ježiš Kristus je Pánom, aleluja Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:49 Juraj Kubek 30. máj. 2020 o 05:20
1123 Ježiš môj Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:49 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:49
1124 Ježiš na kríži Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:50 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:50
1125 Ježiš ty si ma poznal Ty poznáš Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:50 Juraj Kubek 9. jan. 2022 o 18:11
1126 Ježiš ty si môj ježiš Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:51 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:51
1127 Ježiš ty si skalou Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:52 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:52
1128 Ježiš vstal z mŕtvych Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:52 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:52
658 Glória A - Zostava III - "Suscipe Domine" Albín Sakáč Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:53 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 16:12
1130 Ježišu, Pane môj Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:53 Juraj Kubek 30. máj. 2020 o 05:06
1131 Ježišu si môj kráľ Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:54 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:54
1132 Ježišu ukrižovaný Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:54 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 14:54
1133 K tebe, Pane, volám Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:23 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:23
1532 Kam môžem ujsť Pane Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:24 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:24
659 Kyrie B - Zostava III - "Suscipe Domine" Heinrich Rohr Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:25 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 16:18
1136 Keď, Bože, vstúpiš k nám Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:26 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:26
1138 Keď nevieš kam Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:27 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:27
1139 Keď sa cítiš opustený Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:27 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:27
1140 Keď sa raz Pán Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:28 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:28
1141 Keď ťa Kristus volá Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:28 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:28
1142 Keď trpíš Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:29 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:29
661 Agnus - Zostava III "Suscipe Domine" Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:30 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 16:25
1144 Khumbaya Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:30 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:30
1145 Koľko záhad má Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:31 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:31
1146 Koľko zla a koľko dobra Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:32 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:32
1147 Kráľov kráľ Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:32 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:32
1148 Kráľovský titul Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:33 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:33
662 Kyrie A - Zostava IV - východná Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:34 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 16:29
663 Kyrie B - Zostava IV - východná Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:34 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 16:30
1151 Kríž pred hrobom v krvi stál Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:35 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:35
1152 Krok sem krok tam Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:36 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:36
1153 Kto je pánom džungle Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:36 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:36
1154 Kto je pre mňa Ježiš Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:37 Juraj Kubek 9. jan. 2022 o 17:53
1155 Kto raz stál už tam Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:37 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:37
665 Kyrie - Zostava V - románska Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:38 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 16:36
1157 Kto stvoril Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:38 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:38
1158 Ku komu pôjdem Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:39 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:39
1159 Kým neprišiel si ty Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:40 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:40
1160 Láska čo nie je milovaná Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:41 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:41
1161 Láska je tu s nami Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:41 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:41
3893 Aleluja 17 - TAIZÉ Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 19:57 Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 19:57
1164 Len milosťou Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:43 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:43
666 Agnus - Zostava V - románska Floris Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 15:43 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 16:39
1166 Má celý svet v náručí Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:00 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:00
681 Kyrie - Adventná zostava Bohuslav Mošať Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:01 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 17:03
1168 Malé koníky ľúbi boh Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:01 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:01
1169 Máme tento krátky deň, hymna festa Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:02 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:02
1170 Marana tha Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:03 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:03
1171 Mária má dieťa Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:03 Juraj Kubek 23. jún. 2019 o 20:47
1172 Mária, Mária ty chráň Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:04 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:04
682 Agnus - Adventná zostava Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:05 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 17:02
1174 Mária, Matka Kristova Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:05 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 16:58
1175 Mária, matka ochrankyňa naša Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:06 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:06
1176 Mária plná milosti Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:06 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:06
1177 Mária, ty chráň Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:07 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:03
1178 Mária, ty matka naša Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:07 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 16:59
1179 Márnotratný syn Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:08 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:08
1180 Máš v duši pieseň Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:09 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:09
1181 Mesto spí Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:09 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:09
1182 Milosti plná Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:10 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:10
1183 Milujem Máriu Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:10 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:10
1184 Milý Ježiš, priateľ detí Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:11 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:11
3894 Aleluja 18 - TAIZÉ Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 19:58 Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 19:58
1512 Mocne sa ma dotkni Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:12 Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 20:37
1186 Môj ježiš si spásou Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:13 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:13
1187 Môj kráľ Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:13 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:13
1188 Môj Pán, dáva mi lásku Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:14 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:17
1189 Môj Pán mojou silou je Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:14 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:14
3895 Aleluja 20 - TAIZÉ Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 19:59 Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 19:59
1191 Moja sila a chvála je Pán Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:15 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:15
1499 Moje malé svetielko Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:16 Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 20:45
1192 Mojim povolaním Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:17 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:17
1193 Mojou nádejou je Pán Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:17 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:17
1533 Môže i na pustej púšťi živá tráva rásť Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:18 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:18
1194 Môžem vystúpiť Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:19 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:19
1195 Na dreve kríža Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:41 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:41
1495 Na jazere je veľká búrka Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:42 Juraj Kubek 16. jún. 2019 o 03:13
1196 Na kolenou Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:42 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:42
1513 Na krídlach slávy Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:43 Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 20:36
1197 Na slame Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:44 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:44
1198 Na stole spásy Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:44 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:44
1199 Na tretí deň Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:45 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:45
1201 Nad celou zemou Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:45 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:45
1202 Nad hlavou slnko Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:46 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:46
1203 Nad nami hriešnymi, Pane zmiluj sa Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:47 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:47
1498 Nádherný Boh (wonderful) Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:48 Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 20:46
1204 Nájdi v láske cieľ Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:48 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:48
1205 Nakloň ucho, Pane Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:49 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 17:15
1529 Naplň ma (Duch, čo nado mnou) Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:50 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:50
1206 Naplň ma Duchom svojím Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:50 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:50
687 Kyrie B - Vianočná zostava Cecília Magulová Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:51 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 17:16
1208 Narodil sa Kristus Pán, pre ľuďí nesmie Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:52 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:52
1370 Svojmu Bohu Juraj Kubek 23. jún. 2019 o 18:36 Juraj Kubek 23. apr. 2024 o 02:52
1210 Náš Pán dáva život radostný Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:53 Juraj Kubek 30. máj. 2020 o 05:22
1211 Náš Ppán je tu s nami Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:53 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:53
1213 Náš Pán ťa k sebe volá Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:54 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:54
1214 Našiel som cestu Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:54 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:54
1215 Následuj ma Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:55 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:55
1001 Nebo sa sklonilo k zemi Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:55 Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 20:44
1217 Nebojte sa Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:56 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:56
1218 Nehanbím sa, nehanbím Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:57 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:57
1219 Nech ten chrám Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:57 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:57
1220 Nech zaznie chvála Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:58 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:58
1221 Nechaj rieku tiecť Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:58 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:58
1222 Niechaj zstąpi Duch Twój Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:59 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 16:59
1223 Nebostojí žiadna zbraň Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:00 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:00
1224 Nesieme, Pane, chlieb a víno Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:00 Juraj Kubek 30. máj. 2020 o 05:10
1225 Neviem dýchať Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:01 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:18
1226 Nie nás, ó, Bože, nie nás, ale svoje meno Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:01 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:01
1227 Nikto ma nemôže Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:02 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:02
1228 Nohy jeleníc Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:03 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:03
1229 Nosíš Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:03 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:03
1230 Ó, don Bosco na oltári Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:15 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 17:26
690 Agnus - Vianočná zostava Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:16 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 17:28
1232 Ó Ježiš drahý Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:17 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:17
1233 Ó, Pane, zhasína deň Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:18 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:18
1517 Ó, Salutaris hostia Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:18 Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 20:34
696 Kyrie - Pôstna zostava EleazárJakubík Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:19 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 17:35
1235 Obeta Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:19 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 17:36
697 Sanktus - Pôstna zostava Štefan Ghillányi Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:20 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 17:38
1237 Obetovanie (Tvoj stôl vyzdobím) Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:20 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 19:31
1238 Obetu skladám Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:21 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:21
1239 Ochranca Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:21 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:21
1496 Olej s vínom Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:22 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:22
1240 On je kráľov kráľ Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:22 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:22
1500 On má ťa rád Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:23 Juraj Kubek 31. júl. 2019 o 19:13
698 Agnus - Pôstna zostava Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:23 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 19:34
702 Glória - Veľkonočná zostava Juraj Záhumenský Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:24 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 19:46
1243 Otče náš festa Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:24 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:24
1244 Otče náš, všemohúci Pane Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:25 Juraj Kubek 30. máj. 2020 o 05:12
1245 Otče príjmi chlieb Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:25 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:25
1246 Otvárajte brány Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:26 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:26
703 Agnus - Veľkonočná zostava Tomáš op. Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 17:26 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 19:49
3896 Alliluja –a - TAIZÉ Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 20:00 Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 20:00
1539 Bože, dal si nám chlieb Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:05 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:05
8805 ✟a - Tento chrám nech zaznie Exultet odpoveď Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:10 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:10
3897 Alliluja slava tebe –a - TAIZÉ Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 20:01 Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 20:01
1545 Ukáž nám svojho Otca, Pane Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:14 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:14
1542 Kde ja láska opravdivá Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:16 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:16
1536 Kristus víťaz Christus vincit Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:18 Juraj Kubek 16. jún. 2020 o 22:16
1541 Pán Ježiš ticho sedí + Hosanna Synovi (kv. nedeľa začiatok, LS-III) Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:20 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:20
1540 Modlitba k Ukrižovanému (pôst piatky) - Dobrý a preláskavý Ježišu Dobrý a preláskavý Ježišu Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:22 Juraj Kubek 10. máj. 2020 o 20:37
1538 Môj Pán všetkých zvolá Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:24 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:24
1248 Pán hoden chvál Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:25 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:25
1525 Pán je môj pastier Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:26 Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 20:29
1544 Ó, ľud môj, čo som ti urobil Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:26 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:26
1249 Pán Ježieš je láska Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:27 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:27
1250 Pán ku nám prichádza Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:27 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:27
1251 Pán pokoj prináša Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:28 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:28
1252 Pán zastavil sa na brehu Bárka Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:28 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 19:56
1494 Pane bože tebe spievam Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:29 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:29
1253 Pane, málo mám ťa rád Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:29 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:29
1254 Pane môj Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:30 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:30
1258 Pane zjednosť nás Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:31 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:31
1543 Pán Ježiš hovorí Communio Zelený Štvrtok Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:31 Juraj Kubek 11. okt. 2020 o 20:07
711 Kyrie - Mariánska zostava Katarína vl. Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:32 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 20:01
712 Glória - Mariánska zostava Katarína vl. Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:32 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 20:02
1261 Pane zošli svojho ducha Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:33 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:33
1262 Pásli pastieri Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:33 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:33
717 Agnus - Zádušná zostava Bohuslav Mošať Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:34 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 20:14
1264 Päťdesiat perál Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:35 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:35
1265 Pieseň chvály Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:35 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:35
1266 Pieseň pokania Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:49 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:49
1267 Pieseň pre Michaelu Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:51 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:51
1268 Po ceste kráčal Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:52 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:52
1269 Poď a vzdaj Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:53 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:53
1270 Poď aj ty s nami Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:53 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:53
701 Kyrie - Veľkonočná zostava Heino Schubert Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:54 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 19:39
1271 Poď, sestra, brat Poď, drahý brat Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:54 Juraj Kubek 14. jún. 2020 o 11:58
1272 Poď, teraz je čas Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:54 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:54
1273 Poďme spolu do Betlema Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:55 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 20:20
1274 Pohľad na kríž Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:56 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:56
1275 Poslal Boh anjela Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:56 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:56
1276 Pospiechali do Betlema Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:57 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:57
1277 Postavili sme ti, Pane Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:58 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:58
8806 ✟2 - Modlime sa... Modlitba dňa, nad obetnými darmi, po prijímaní Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:58 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:58
1278 Postavme dnes všetci Boží dom Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:58 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:58
727 Kyrie - Slovenské ordinárium Jozefa Olejníka Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:59 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 21:16
1524 Za mňa i za teba Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:59 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 18:59
1280 Poznám jedno dievča krásne Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:00 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:00
1521 Poznáš ma Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:00 Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 20:35
1537 Zdravas Mária (advent) Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:01 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:01
728 Glória - Slovenské ordinárium Jozefa Olejníka Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:01 Juraj Kubek 28. máj. 2020 o 08:09
1283 Praise Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:02 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:02
1284 Prečo mlčíš, Pane Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:02 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:02
1285 Prehltnutý Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:03 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:03
1286 Priateľ poď s nami Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:06 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:06
1287 Príď k nám, príď k nám Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:06 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:06
1288 Priíď k nám, tvoj ľud Ťa čaká Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:07 Juraj Kubek 25. nov. 2021 o 20:22
1289 Príď Svätý Duch Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:09 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:09
1290 Príď už, príď Duchu Stvoriteľu Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:09 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:09
1291 Prichádza čas Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:10 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:10
1292 Prichádzame k Tebe, Pane Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:11 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:19
1293 Príjmi, Pane, obetu Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:11 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 21:26
1294 Prijmi, Pane, z rúk našich dary Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:12 Juraj Kubek 30. máj. 2020 o 05:14
1295 Príjmi tieto naše dary Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:13 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:13
1296 Pripravte cestu Pánovi Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:13 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 21:31
730 Sanktus - Slovenské ordinárium Jozefa Olejníka Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:14 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 21:35
1506 Prišla tá chvíľa Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:14 Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 20:43
1298 Pristúpme, chváľme ho Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:15 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 21:31
731 Agnus - Slovenské ordinárium Jozefa Olejníka Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:16 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 21:38
1300 Privítať chcem Ťa, Pane Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:16 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 21:39
1301 Prosím, nepýtaj sa ma Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:17 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:17
1302 Prosím premeň ma Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:18 Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:18
732 Kyrie - Jánovo slávnostné Ján Čambál Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:18 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 21:41
1514 Prvá láska Juraj Kubek 3. jún. 2019 o 19:19 Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 20:36
1304 Radosť a nádej Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 08:57 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 08:57
1305 Radostná zvesť - Vianočná omša Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 08:57 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 21:57
733 Glória - Jánova slávnostná Ján Čambál Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 08:58 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 21:59
734 Kyrie - Jozefova radostná zostava Augustín C. Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 08:59 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 22:00
735 Glória - Jozefova radostná zostava Augustín C. Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 08:59 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 22:01
736 Sanktus - Jozefova radostná zostava Augustín C. Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:00 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 22:02
737 Agnus - Jozefova radostná zostava Augustín C. Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:01 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 22:03
1311 Radosťou veľkou Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:01 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:01
1312 Radujte sa bratia, sestry Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:02 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:02
1313 Rájem, jednou chtěl bych jít Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:02 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:02
1314 Rozhodnutý Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:03 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:03
1315 Rozhodol som sa Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:03 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:03
1316 Rozmýšľaš, čo mu dať máš Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:04 Juraj Kubek 23. jún. 2019 o 20:49
1317 Rozžíhá Maria svíce v nás Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:05 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:05
1318 S láskou zmeňme aspoň kúsok zeme Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:22 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:22
1319 S láskou, s láskou Kristovou chceme niesť Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:23 Juraj Kubek 14. nov. 2021 o 20:37
1320 S Petrom a Ondrejom Rybári ľudí Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:23 Juraj Kubek 16. jún. 2020 o 12:07
1321 S pokorou vchádzam Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:24 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:24
1322 S tebou, Pane, je nám fajn Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:25 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 22:07
1323 Salve Don Bosco santo - SK Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:25 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:25
1324 Salve Don Bosco santo - IT Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:26 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:26
742 Kyrie B - Zostava "Jubilate Deo" Martin ad. Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:26 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 22:13
1326 Sen Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:27 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:27
1327 Si dievča správne Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:27 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:27
1328 Si láska Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:28 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:28
743 Glória - Zostava "Jubilate Deo" Katarína vl. Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:28 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 22:18
1330 Si mojou skrýšou Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:29 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:29
1331 Si tichý Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:29 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:29
1332 Si večný Boh Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:30 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 22:19
1333 Síl nám pribúda Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:30 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:30
1334 Silnejšia ako smrť Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:31 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:31
1335 Silu mi dávaš Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:32 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:32
1336 Skúste a presvedčte sa detská pieseň Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:32 Juraj Kubek 18. okt. 2020 o 16:56
7041 Chvála ti a sláva naveky. (Dan 3) Najsv. Trojice, A Juraj Kubek 8. máj. 2020 o 11:20 Juraj Kubek 30. aug. 2020 o 20:01
1337 Slnko kristovej lásky Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:36 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:36
744 Sanktus - Zostava "Jubilate Deo" Stanislav Zibala Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:37 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 22:23
1339 Slová zmeniť vie Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:37 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:37
1340 Sme mládež Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:38 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:38
745 Agnus A - Zostava "Jubilate Deo" Stanislav Zibala Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:39 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 22:38
1342 Sme z rôznych strán Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:39 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:39
1343 Smieš sa pozrieť na oltár Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:40 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:40
1344 Som strápený Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:40 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:40
1345 Spája nás nádej a láska Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:41 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:41
1346 Spasenie môj Pán mi dal Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:42 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:42
1347 Spievaj aleluja Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:42 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:42
1348 Spievaj, čoskoro príde Pán Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:43 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:43
3898 Alliluja slava tebe –b - TAIZÉ Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 20:01 Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 20:01
1350 Spievaj so mnou Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:44 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:44
1351 Spievaj novú pieseň Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:44 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:44
1352 Spievajte Pánovi všetky národy Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:45 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 22:34
1353 Spomienka Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:46 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:46
1354 Srdce chvály Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:46 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:46
1355 Stále túžim ísť Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:47 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:47
749 Glória A - Alžbetina zostava la-us Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:47 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 22:50
1357 Šťastie, zdravie, pokoj svätý Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:50 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:50
1358 Stopy v snehu Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:50 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:50
1359 Stretnúť sa s ľudmi Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:51 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:51
1360 Stretol ma dnes pán Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:52 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:52
1361 Súcit nekonečný Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:52 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:52
1362 Svabda Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:53 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:53
1528 Svätá Mária kráľovná Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:53 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:53
1363 Svätý, Pane Bože svetov nekonečných Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:54 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:54
746 Agnus B - Zostava "Jubilate Deo" Katarína vl. Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:55 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 22:38
1365 Svet sníval Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:55 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:55
747 Kyrie A - Alžbetina zostava la-us Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:56 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 22:42
1504 Svetlo Vianoc Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:56 Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 20:44
748 Kyrie B - Alžbetina zostava la-us Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:57 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 22:44
1368 Svetlom si mi Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:58 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:58
1369 Svitá Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:59 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 09:59
1371 Tajomné ticho Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:17 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:17
1372 Tak ako dážď a či rosa Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:18 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:18
1373 Tak čoho sa báť Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:18 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:18
1374 Tak preber sa Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:19 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:19
1375 Tak príď Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:20 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:20
1376 Tam tam pred tvojou Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:20 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:20
1377 Tancujem, spievam si Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:21 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:21
1378 Táto pieseň Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:21 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:21
751 Prvá eucharistická modlitba - Alžbetina zostava Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:22 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 23:04
1380 Tebe spievam žalmy Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:22 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:22
1381 Tejto noci mi Ježiš Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:23 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:23
1382 Teraz príď Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:23 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:23
752 Druhá eucharistická modlitba - Alžbetina zostava Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:24 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 23:12
1386 Toto je deň, ktorý dal nám Pán Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:25 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:25
1387 Toto sú dni Eliaša Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:25 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:25
1388 Turinskými ulicami Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:26 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:26
1389 Tvoj hlas hymna festy 2002 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:27 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:27
1390 Tvoj ľud Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:27 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:27
1391 Môj Boh, vďaka tebe dýcham Tvoja láska je Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:28 Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 15:10
1515 Ty odpúšťaš Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:28 Juraj Kubek 22. jún. 2019 o 20:35
1392 Ty si mi Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:30 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:30
1393 Ty si môj Pán, ty dvíhaš ma Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:30 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:30
753 Sanktus - Alžbetina zostava Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:31 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 23:09
1395 Ty si môj štít Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:32 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:32
1396 Ty si mojou láskou Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:32 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:32
755 Agnus A - Alžbetina zostava Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:33 Juraj Kubek 20. máj. 2020 o 23:15
1398 Ty si, Pane, stále pri mne Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:33 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:33
1399 Ty si Pánom, Ty si Kráľom Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:34 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:34
1400 Ty si Pánom mojich dní Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:34 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:34
1401 Ty to vieš Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:35 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:35
3899 Gospodi pomiluj B - TAIZÉ Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 20:06 Juraj Kubek 24. máj. 2020 o 20:06
1402 Učenci Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:47 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:47
1403 Umenie života Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:48 Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:48
1404 Úžasný Pán Juraj Kubek 4. jún. 2019 o 10:48