1760

1. Ozdoba neba, Jozef, sluha verný, ty nádej naša a stĺp sveta pevný, s radosťou veľkou spievame ti chvály veľkí i malí. 2. Ty, Jozef z rodu Dávidovho, slávny si z Božej vôle ženích svätej Panny; volať sa môžeš otcom Slova a si služobník spásy. 3. S radosťou hľadíš na Božieho Syna, čo leží v jasliach; k srdcu ho privíňaš a spolu s Pannou pred ním hlavu skláňaš, prvý sa klaniaš. 4. Boh a Kráľ kráľov, Vládca celej zeme, pred ktorým zberba pekla tŕpne, stene, ktorému slúžia archanjeli neba, poslúcha teba. 5. Trojici svätej nech je večná chvála, že ti česť, slávu veľkú darovala; kiež aj nám raz dá šťastie večné, pravé v nebeskej sláve. Amen.
Pre Popis Kto Kedy Vymazať Priradenie Slávenia Piesni
Tag Popis Kto Kedy Vymazať priradenie Tagu piesni
Link Popis Kto Kedy
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
Juraj Kubek
Juraj Kubek
admin, organista

Vložil: 17. mar. 2021 06:48

Upravil: 17. mar. 2021 06:48

Komentáre0