Prehľad
profile
Anna Brezániová

interpret

Matematikou k hudbe .... Po vyštudovaní aplikovanej matematiky na Žilinskej Univerzite moja cesta životom smerovala k hudbe. Po absolvovaní Konzervatória v Žiline som pokračovala (naďalej prebiehajúce štúdium) na Akadémii Umenia v Banskej Bystrici. Momentálne pedagogicky pôsobím na Konzervatóriu v Žiline a na ZUŠ Ferka Špániho. Mojou aprobáciou je predovšetkým hra na klarinet, no s veľkou záľubou vyučujem komornú hru, ktorú aj praktizujem v rámci svojich koníčkov.... K hudbe produkovanej počas liturgii som sa dostala vďaka mojim hudobným priateľom z môjho rodného mesta Rajec v roku 2010, s ktorými som si vytvorila malé neštandardné komorné obsadenie (dnes známe ako AdHoc Orchestra) práve na účel istého hudobného obohatenia bohoslužby. Chválenie Pána prostredníctvom hudby je už samo o sebe krásne a hĺbavé, a tu sa nám vniesla myšlienka, prečo to neskúsiť skrz hudobné nástroje, ktoré sú nám ako interpretom najbližšie. A tak sa spojila priečna flauta, klarinet, husle a violončelo. Týmto neštandardným kvartetom sme bohoslužbu sprevádzali skôr duchovnou ako cirkevnou hudbou, a nechýbali ani aranžmány skladieb z barokovej či klasicistickej literatúry. Časom sa ku kvartetu pridávali ďalšie nové nástroje, až sme nadobudli orchestrálnejšiu podobu. (Nikdy sme ako teleso nefungovali pravidelne, či nepôsobili v rovnakej zostave, preto ten príznačný názov adhoc a prívlastok orchestra). AdHoc sa postupne vyprofiloval na formáciu, ktorá sa momentálne zameriava na filmovú, populárnu hudbu, vážnu a duchovnú hudbu. Súčasne spolupracuje so speváckym zborom OMNIA (Monika Bažíková) a Zborom Bohom Zvolaným (Veronika Sukeníková), s ktorými sa podieľal na niekoľkých chrámových koncertoch, či iných významných hudobných projektoch.... Mojou úlohou v AdHoc-u je ho tak "adhoc" kočírovať, písať či aranžovať noty, no a hlavne si zahrať. http://adhocorchestra.sk/

Nákupy
ID : #26598
Total : 4,00 €
# Photo Product Qty Price Total
1 product Apple Watch 1 2,00 € 2,00 €
2 product Apple iPhone 2 1,00 € 2,00 €
ID : #26597
Total : 5,00 €
# Photo Product Qty Price Total
1 product Apple iPad 1 5,00 € 5,00 €
Zoznam želaní
# Photo Product Qty Price Total Action
1 product Apple Watch
$10 $500
2 product Apple iPhone
$20 $200
3 product Apple iPad
$30 $300
Kredit
wallet

$45 Balance

Transactions
ID Name Withdraw Deposit Status Comment
1 Apple Inc. $1,85,000 - Success Transaction ID : 9875648951
2 Dell - $2,05,000 Reject Bank Transaction ID : 2458615478
3 HP Care $5,000 - Success Battery Replacement
Notifications
 • Payment Success !!!

  We have received your payment toward ad Account : 9876543210. Your Ad is Running.

  INFOSTATUSToday, 09:39 PM

 • Nobita Applied for Leave.

  Nobita applied for leave due to personal reasons on 22nd Feb.

  APPROVEREJECTYesterday, 05:25 PM

 • Alert

  There has been new Log in fron your account at Melbourne. Mark it safe or report.

  Report Now5 Jan 2019, 02:13 PM

 • Congratulations !!!

  Your role in the organization has been changed from Editor to Chief Strategist.

  ACTIVITY10 Jan 2019, 08:49 PM