Údaje pre výpočet zaradenia do kalendára
 • kategória:
  1.jan. až 31.dec.
 • sub kategória:
  irel.
 • cir. obdobie:
  irel.
 • týždeň cir. kobdobia:
  irel.
 • deň týždňa (0 = nedeľa):
  irel.
 • mesiac:
  11
 • deň v mesiaci:
  21
 • nedeľný cyklus:
  irel.
 • feriálny cyklus:
  irel.
 • koľký deň pred 1. adv. nedeľou:
  irel.
 • koľký deň po popolcovej strede:
  irel.
 • koľký deň po 1. adv. nedeli:
  irel.
 • koľký deň po 1. adv. nedeli, ak padne na 3. dec.:
  irel.
 • titul dňa (názov file z www.zalmy.spevy.sk):
  11_21_obetovanie_p_marie
Piesne a texty k sláveniu

Hlavná téma

- NULL -

Texty pre slávenie, odkazy a poznámky (html)

- NULL -