Údaje pre výpočet zaradenia do kalendára
 • kategória:
  Férie - Adv. až V.noc
 • sub kategória:
  irel.
 • cir. obdobie:
  Veľká noc
 • týždeň cir. kobdobia:
  1
 • deň týždňa (0 = nedeľa):
  3
 • mesiac:
  irel.
 • deň v mesiaci:
  irel.
 • nedeľný cyklus:
  irel.
 • feriálny cyklus:
  irel.
 • koľký deň pred 1. adv. nedeľou:
  irel.
 • koľký deň po popolcovej strede:
  49
 • koľký deň po 1. adv. nedeli:
  irel.
 • koľký deň po 1. adv. nedeli, ak padne na 3. dec.:
  irel.
 • titul dňa (názov file z www.zalmy.spevy.sk):
  velk1t_3st
Piesne a texty k sláveniu

Hlavná téma

- NULL -

Texty pre slávenie, odkazy a poznámky (html)

- NULL -
Názov piesne
Témy
S radosťou spievajme Pánovi a oslavujme ho. (Ž 105)
Chýba v LS-II Medzispev
Všetko, čo žije
Nová tvorba Veľká noc Gratiarum
Zvelebujte Pána
Nová tvorba Veľká noc Gratiarum