Údaje pre výpočet zaradenia do kalendára
 • kategória:
  Férie cez rok
 • sub kategória:
  irel.
 • cir. obdobie:
  Cez rok
 • týždeň cir. kobdobia:
  24
 • deň týždňa (0 = nedeľa):
  2
 • mesiac:
  irel.
 • deň v mesiaci:
  irel.
 • nedeľný cyklus:
  irel.
 • feriálny cyklus:
  1
 • koľký deň pred 1. adv. nedeľou:
  75
 • koľký deň po popolcovej strede:
  irel.
 • koľký deň po 1. adv. nedeli:
  irel.
 • koľký deň po 1. adv. nedeli, ak padne na 3. dec.:
  irel.
 • titul dňa (názov file z www.zalmy.spevy.sk):
  1c24t_2ut
Piesne a texty k sláveniu

Hlavná téma

- NULL -

Texty pre slávenie, odkazy a poznámky (html)

- NULL -
Názov piesne
Témy
Ja chcem kráčať v nevinnosti srdca. (Ž 101)
Chýba v LS-II Medzispev