1379

1. Ó, Jak sa sladko spieva to meno Mária, ó, jak ťa srdce žiada, Matička premilá. Ty si tá dobrá Matka, ta si moja nádej. Ty si všetka potecha mojej duše smutnej. 2. Od toho času, jak ma Matka naučila, tú krásnu, milú pieseň "Zdravas buď, Mária". Kam sa pohnem, kam idem, všade si ju spievam, tebe, Matička milá česť a chválu vzdávam. 3. Keď v nebezpečí stojím, keď mi hrozí skaza, volám ku tebe vrúcne "Zdravas buď, Mária". Keď sa hriechu dopustím, keď teba nahnevám, jak stratený sa cítim a horko nariekam. 4. Slzy sa mi po tvári zarmútenej ronia, ústa moje volajú "Zdravas buď, Mária". A ty, perdobrá Matka, zas ma k sebe vinieš, moje žalostné srdce zas k sebe pozdvihneš.
Pre Popis Kto Kedy Vymazať Priradenie Slávenia Piesni
Tag Popis Kto Kedy Vymazať priradenie Tagu piesni
Iné slávenie Mariánska juraj-kubek Juraj Kubek 29. okt. 2020 o 19:37
Záver Mariánska juraj-kubek Juraj Kubek 29. okt. 2020 o 19:38
Link Popis Kto Kedy
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
Juraj Kubek
Juraj Kubek
admin, organista

Vložil: 8. máj. 2020 11:20

Upravil: 31. máj. 2019 18:56

Komentáre0