1767

1. Keď sa Ježiš s nami lúčil posolstvo nám zanechal, [: aby sme sa milovali, ako nás On miloval. :] 2. Miloval nás nekonečne, miloval nás až na smrť. [: Dal si na kríž pribiť dlane, dal si srdce prebodnúť. :] 3. Keď zomieral na Golgote, celá zem sa zachvela. [: Ako môže zomrieť láska, ktorá všetko stvorila. :] 4. Nezomrela Jeho láska, otvoril sa Jeho hrob. [: Znela hymna, hymna krásna, znela hymna na život. :] 5. Aké je to nové ráno? Aký je to nový deň? [: Život žiari ako slnko, smrť sa stráca ako tieň. :] 6. V ranných lúčoch živý Ježiš vstáva z hrobu, Bože môj. [: V tejto krásnej, čistej chvíli prehrala smrť večný boj. :] 7. Aký veľký si môj Ježiš? Ako dobre s Tebou byť. [: Lásku, ktorá neumiera, milovať a večne žiť. :]
Pre Popis Kto Kedy Vymazať Priradenie Slávenia Piesni
Tag Popis Kto Kedy Vymazať priradenie Tagu piesni
Link Popis Kto Kedy
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
kumran.sk Pieseň vyšla v spevníku "Antifóny a Duchovné piesne" od p. Šurina užívateľ Meno a priezvisko
12. Jan. 2020 o 15:40
12. Jan. 2020 o 15:50
Juraj Kubek
Juraj Kubek
admin, organista

Vložil: 13. jún. 2021 11:09

Upravil: 13. jún. 2021 11:09

Komentáre0