Údaje pre výpočet zaradenia do kalendára
 • kategória:
  Férie cez rok
 • sub kategória:
  irel.
 • cir. obdobie:
  Cez rok
 • týždeň cir. kobdobia:
  10
 • deň týždňa (0 = nedeľa):
  2
 • mesiac:
  irel.
 • deň v mesiaci:
  irel.
 • nedeľný cyklus:
  irel.
 • feriálny cyklus:
  2
 • koľký deň pred 1. adv. nedeľou:
  173
 • koľký deň po popolcovej strede:
  irel.
 • koľký deň po 1. adv. nedeli:
  107
 • koľký deň po 1. adv. nedeli, ak padne na 3. dec.:
  100
 • titul dňa (názov file z www.zalmy.spevy.sk):
  2c10t_2ut
Piesne a texty k sláveniu

Hlavná téma

- NULL -

Texty pre slávenie, odkazy a poznámky (html)

- NULL -
Názov piesne
Témy
Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre. (Ž 4)
Chýba v LS-II Medzispev