Kalendárny rok

14.06.2024

obd.: Cez rok ned.cykl.: B fer.cykl.: 2
 • Juraj Kubek
  Juraj Kubek21 máj 2023

  Antifóny pre všeobené použitie - podľa období Tak ako existujú žalmy pre všeobecné použitie, napr. v pôste, máme aj antifóny so všeobecnejším používaním.

  Nová tvorba

 • Juraj Kubek
  Juraj Kubek12 máj 2022

  Kurz pre organistov a kantorov, Ružomberok, 30. júna – 5. júla 2024 V dňoch 30. júna – 5. júla 2024 sa v priestoroch Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutoční kurz pre chrámových organistov a kantorov. Kurz budú viesť skúsení a erudovaní cirkevní hudobníci a vysokoškolskí pedagógovia z Katedry hudby PF KU v Ružomberku – Rastislav Adamko, Zuzana Zahradníková, Janka Bednáriková, Miriam Žiarna, Martina Procházková, David di Fiore a pozvaný hosť: Dávid Postránecký (Česká republika).

  o duch.hudbe

 • Juraj Kubek
  Juraj Kubek02 jan 2022

  Vybrané strany LS-I, v znení zmien v Rímskom misáli (od 1. jan. 2022) Od 1. jan. 2022 sa používa nový Rímsky misál. Obsahuje upravené texty a melódie...

  Chýba v LS-I K + odpovede

Chýba v JKS
75
Chýba v LS-I
69
Chýba v LS-II
764
Chýba v LS-III
5
Nová tvorba
65
Vš. piesne
2575
Web spustený v r. 2020
Milý cirkevný hudobník, vitaj na webe zameranom na duchovné piesne.
Ešte ladíme kód, ale už sú založené slávania, možnosť pridávať piesne / články, možnosť pridávať noty a ukážky piesňam.
Pracujeme ne eShope (viď symbol ) a na ďalších veciach.
Admin, 17. mája 2020
Každá pieseň môže mať...
Nevymyslel som nič nové, ak tvrdím, že pieseň môže mať:
 • predohru
  Niekto improvizuje, niekto využije už spracované prelúdia. Niekto má priamo predohru pre danú pieseň. Každý užívteľ môže piesni pridať noty.
 • transpozíciu
  ... nižšie / vyššie. Každý registrovaný užívateľ môže akejkoľvek piesni pridať ľubovoľný počet nôt, napr. pdf, sib...
 • text
  Každá skladba má kartu "Text". Chybu v texte, prosím, nahlásiť užívateľovi, ktorý pieseň vložil alebo adminovi.
 • ukážku
  Ako pieseň interpretuje iný hudobník? Niekto pieseň nahral a zverejnil na Youtube / SoundCloude... Každý užívateľ môže akejkoľvek piesni priradiť ukážku.
 • patrí sláveniu
  Napr. žalmové sprac. pre stredu 2. veľk. týždňa, alebo je pieseň určená na piatky v pôstnom období... Každý užívateľ môže pieseň priradiť k viacerým sláveniam. Na stránke "prehľad" sa potom pieseň priamo ponúkne na daný deň.
 • patrí tagu (kategórií / rubrike)
  Pieseň je napr. určená na prijímanie (Communio), alebo pre Vianočné obdobie. Tento web má vyše 30 tagov. Užívateľ môže pieseň priradiť k viacerým tagom (kategóriám). Prejaví sa to na stránke "Podľa Tagu".
 • tovar na zakúpenie
  Pracujeme ne eShope, ktorý bude fungovať na kreditnom systéme, takže šetrite si rezervy: ak máte peseň, na ktorej ste sa naozaj natrápili, a nechte ju "na voľno" sprístupniť svetu, budete mať možnosť ponúknuť ju tu na predaj ako nehmotný tovar, teda súbor vo formáte pdf, sib, mp3...