Kalendárny rok

08.05.2021

obd.: Veľká noc ned.cykl.: B fer.cykl.: -
Chýba v JKS
70
Chýba v LS-I
69
Chýba v LS-II
761
Chýba v LS-III
4
Nová tvorba
24
Vš. piesne
2469
Web spustený v r. 2020
Milý cirkevný hudobník, vitaj na webe zameranom na duchovné piesne.
Ešte ladíme kód, ale už sú založené slávania, možnosť pridávať piesne / články, možnosť pridávať noty a ukážky piesňam.
Pracujeme ne eShope (viď symbol ) a na ďalších veciach.
Admin, 17. mája 2020
Každá pieseň môže mať...
Nevymyslel som nič nové, ak tvrdím, že pieseň môže mať:
  • predohru
    Niekto improvizuje, niekto využije už spracované prelúdia. Niekto má priamo predohru pre danú pieseň. Každý užívteľ môže piesni pridať noty.
  • transpozíciu
    ... nižšie / vyššie. Každý registrovaný užívateľ môže akejkoľvek piesni pridať ľubovoľný počet nôt, napr. pdf, sib...
  • text
    Každá skladba má kartu "Text". Chybu v texte, prosím, nahlásiť užívateľovi, ktorý pieseň vložil alebo adminovi.
  • ukážku
    Ako pieseň interpretuje iný hudobník? Niekto pieseň nahral a zverejnil na Youtube / SoundCloude... Každý užívateľ môže akejkoľvek piesni priradiť ukážku.
  • patrí sláveniu
    Napr. žalmové sprac. pre stredu 2. veľk. týždňa, alebo je pieseň určená na piatky v pôstnom období... Každý užívateľ môže pieseň priradiť k viacerým sláveniam. Na stránke "prehľad" sa potom pieseň priamo ponúkne na daný deň.
  • patrí tagu (kategórií / rubrike)
    Pieseň je napr. určená na prijímanie (Communio), alebo pre Vianočné obdobie. Tento web má vyše 30 tagov. Užívateľ môže pieseň priradiť k viacerým tagom (kategóriám). Prejaví sa to na stránke "Podľa Tagu".
  • tovar na zakúpenie
    Pracujeme ne eShope, ktorý bude fungovať na kreditnom systéme, takže šetrite si rezervy: ak máte peseň, na ktorej ste sa naozaj natrápili, a nechte ju "na voľno" sprístupniť svetu, budete mať možnosť ponúknuť ju tu na predaj ako nehmotný tovar, teda súbor vo formáte pdf, sib, mp3...